نام نام خانوادگی: محمد اسماعیل صالحی زاده

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی شاهرود

    رایانامه: salehi3949@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات
سطح 4 حوزه علمیه قم در رشته تفسیر و علوم قرآن در سال 1387
 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، متوسط
 افتخارات و جوایز

جزء مقالات  برتر در دهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کربم

 سوابق و تجربیات تدریس

"تفسیر موضوعی 1 و4- علوم قرآن 1و2-مبانی و قواعد تفسیر 1و2-تاریخ تفسیر مفسران-تفسیر ترتیبی 1و2و3و4و5و 7

" سطح 3 حوزه 1391-1398

تفسیر موضوعی 1و2و3- تفسیر مقدماتی 1و2-مفردات قرآن1و2- زبان قرآن 1و2-معربات قرآن-وجوه ونظایر در قرآن- رابطه قرآن وسنت-اسباب النزول قرآن- تفسیر آیات الاحکام-تاریخ ترجمه قرآن-روش تدریس مفاهیم قرآن-تاریخ اسلام1- تاریخ حدیث-ادبیات عرب1-فقه مقدماتی 1و2 کارشناسی دانشکده علوم قرآنی زاهدان 1387-1390

تفسیر موضوعی 1و2و3-5- تفسیر مقدماتی-مفردات قرآن 1و2-مبانی و روش های تفسیر 3-تاریخ قرآن-تاریخ حدیث-مبادی و مفاهیم اخلاق- ادبیات عرب 1و3-تفسیر ترتیبی 1و2-مبانی و قواعد تفسیر-کلام 2-فن ترجمه قرآن-تاریخ تفسیر-علوم بلاغت 1- قرائت متون تخصصی تفسیر کهن و معاصر -ماخذ شناسی تفاسیر قرآن -روش تدریس تفسیر -اصول و مقدمات تفسیر -علوم بلاغت 1-فقه 1-تار یخ حدیث -روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث-تفسیر آیات الاحکام-راهبرد های آموزش قرآن و حدیث -ماخذ شناسی تفاسیر -شناخت نهج البلاغه -روش ها و گرایش های تفسیر-رابطه قرآن و سنت- کارشناسی دانشکده علوم قرآنی شاهرود 1390-1398

 فعالیت های علمی اجرایی

محقق گروه پاسخ به پرسش های قرآنی مرکز فرهنگ ومعارف قرآن قم، 1377-1388

مدیر پژوهش دانشکده علوم قرآنی زاهدان 1388-1390

معاون آموزشی دانشکده علوم قرآنی شاهرود از 1391 تاکنون

 شرکت در دوره ها

اصول تعلیم و تربیت در اسلام و «علم و دین» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تابستان 1389

کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس درس و محیط های آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شهریور 1390

«تفسیر موضوعی قرآن کریم» ، «معنا شناسی و تفسیر متن» و « آموزش نرم افزار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تیر 1391

« مبانی ترجمه قرآن کریم» و «آسیب شناسی پژوهشهای علوم قرآنی» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت 1392

« پاسخ به شبهات قرآنی» ، « تفاوت اعجاز با سحر» و « آموزش پژوهش محور» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت 1393

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

آسیب شناسی تربيت دينی جوانان در مسائل عبادی از ديدگاه آیات وروايات فصلنامه آموزه های تربیتی قرآن وحدیث دانشگاه ایلام یک 1394

بررسی تطبیقی آیه تطهیر از دیدگاه علامه طباطبایی، حاکم حسکانی و رشیدالدین میبدی دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی دانشکده علوم و فنون قرآن تهران برای چاپ قبول شده  1398

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

امکان سنجی نزول دفعی تمام قرآن در شب قدر و شبهه جبر "International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 

" آلمان – هامبورگ    1398

 مقالات در همایش های داخلی

تأثير تمثیلات قرآن برفرهنگ اسلامی نهمین همايش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1394 بین المللی

اخلاق کسب وکاردر سیره و سخنان امام حسین(ع) شناخت اخلاق وآداب حسینی تایباد 1394 سراسری

موانع انقلابي ماندن از منظر قرآن کریم دهمین همايش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت 1396 بین المللی

مبانی انقلاب فرهنگی از  منظر قرآن کریم دهمین همايش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت 1396 بین المللی

ضرورت شناخت راهبردی عاملان و کارگزاران جنگ نرم از دیدگاه قرآن کریم رویکرد های نوین علوم انسانی در قرن 21 رامسر شانزده آذرماه  1396 ملی

راهبرد های معرفتی و علمی مبارزه با جنگ نرم از نگاه  قرآن کریم رویکرد های نوین علوم انسانی در قرن 21 رامسر شانزده آذرماه  1396 ملی

اهداف دشمن از جنگ نرم از نگاه قرآن و حدیث » رویکرد های نوین علوم انسانی در قرن 21 رامسر شانزده آذرماه  1396 ملی

چگونگی برخورد با دشمنان در سیره اخلاقی امام علی  ع دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت علیهم السلام  با محوریت سیره امیر المومنین علی قم شهریور 1396 بین المللی

جهان شمولی آموزه های قرآنی در دنیای معاصراز منظر قرآن کریم جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر تهران دا نشکده علوم و فنون تهران 1396 ملی

روش شناسی شیوه های اعمال قدرت نرم دشمنان از دیدگاه قرآن کریم کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی قم جامعه المصطفی العالمیه آذر 1396 بین المللی

نقش وجایگاه استراتژیکی دشمن شناسی در مبارزه با جنگ نرم از نگاه قرآن و حدیث کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی قم جامعه المصطفی العالمیه آذر 1396 بین المللی

باز شناسی جنگ نرم  بیگانگان و مقابله با آنها با تاکید بر جایگاه رهبری کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم اردیبهشت 1397 بین المللی

مبانی راهبردی استکبار ستیزی –مطالعه استکبار ستیزی – مطالعه موردی- قطع گرایش و رابطه دوستی با مستکبران کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم اردیبهشت 1397 بین المللی

اهمیت و ضرورت استکبار ستیزی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله) یازدهمین همايش بین المللی پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم فروردین 1397 بین المللی

اهمیت و ضرورت استکبارشناسی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) یازدهمین همايش بین المللی پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم فروردین 1397 بین المللی

شرایط تحقق وعده نصرت و امداد الهی از منظر قرآن کریم و مقام معظم رهبری (مدظله) سومین کنگره بين المللي علوم اسلامی ، علوم انسانی تهران انجمن علمی هم اندیشان مبتکر ایران زمین شهریور 1398 بین المللی

جنگ نرم و راهکارهای رفتاری مقابله با آن از منظر قرآن کریم و مقام معظم رهبری (مدظله) چهارمین کنگره بين المللي مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی  کرج شهریور 1398 بین المللی

جنگ نرم و راهکار های معرفتی  مقابله با آن از منظر قرآن کریم و مقام معظّم رهبری(مدّظلّه العالی) سومین کنفرانس ملی نو آوری و تحقیق در علوم انسانی ، مدیریت و معارف اسلامی تهران مهر 1398 ملی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

محبت در قرآن - انتشارات اشک یاس قم 1388

راه ها و شیوه های استکبار ستیزی در قرآن کریم، سیره معصومین(ع) و گفتمان انقلاب اسلامی دکتر روح الله محمدی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

 پایان نامه ها

رجعت کنندگان از نگاه آیات و روایات راهنمایی سطح 3 حوزه علمیه خواهران شاهرود 1394

بررسی تاکتیکهای جنگ نرم در قرآن سطح 3 حوزه علمیه خواهران شاهرود 1395

مثل بودن آیات قرآن در گزارش از حقایق غیبی سطح 3 حوزه علمیه خواهران شاهرود 1395

بررسی معیار های گزینش الگوهای قرآنی سطح 3 حوزه علمیه خواهران شاهرود 1396

راهكارهاي قرآني و ديني مقابله با اضطراب سطح 3 حوزه علمیه خواهران شاهرود 1397

بررسي اوصاف مبلغان دين در قرآن و روايات سطح 3 حوزه علمیه خواهران شاهرود 1397

انواع تاكتيك هاي مخالفان انبيا و شيوه مقابله انبيا با آن سطح 3 حوزه علمیه خواهران شاهرود 1397

بررسي تطبيقي آيات ولايت اميرالمومنين در تفاسير الميزان و كشف الاسرار و شواهد التنزيل سطح 3 حوزه علمیه خواهران شاهرود 1397

 طرح های پژوهشی

راه ها و شیوه های استکبار ستیزی در قرآن کریم، سیره معصومین(ع) و گفتمان انقلاب اسلامی دکتر روح دالله محمدی خاتمه یافته دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب