نام نام خانوادگی: مجید صادقی مزیدی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی شیراز

    رایانامه: majid.sm39@yahoo.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه اصفهان، 1392

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه حکیم سبزواری، 1386

کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، 1381

 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، پیشرفته
 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

ادبیات عرب1،2،3،4،5،6-مفردات قرآن- فن ترجمه-علوم بلاغت1و2- عربی تخصصی- قرائت متون عربی1و2- صرف1و2- قرائت مطبوعات کارشناسی و کارشناسی ارشد 1388 تاکنون

 فعالیت های علمی اجرایی

معاون اداری مالی و دانشجویی دانشکده علوم قرآنی شیراز از سالهای 1389 الی 1392

 شرکت در دوره ها

برگزاری کارگاه اصول و فنون مقاله نویسی دانشکده علوم قرآنی شیراز 1398

روش شناسی تفسیر قرآن کریم قم 1398

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پژوهش(پژوهش فناورانه) قم 1398

برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم قم 1398

مهارت ارتباطات از منظر قرآن و روانشناسی قم 1398

آموزش پژوهش محور-اصول و روش طراحی ونگارش کتب دانشگاهی- استخراج مقالات علمی-پژوهشی از پایان نامه ها قم 1396

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قم 1396

مشارکت در برگزاری کارگاه پیوست نگار فرهنگی شیراز 1394

شرکت در دومین کنگره بین المللی زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران 1394

پاسخ به شبهات قرآنی، تفاوت اعجاز باسحر، آموزش پژوهش محور قم 1393

تعلیم و تربیت در اسلام، بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی، تدبر در قرآن قم 1393

تفسیر موضوعی قرآن کریم، معناشناسی وتفسیر متن، آموزش نرم افزار مشهد 1391

طرح آموزشی ضیافت اندیشه با موضوع "اصول تعلیم وتربیت در اسلام ، علم ودین مشهد 1390

کاربرد مفاهیم ونظریه های انگیزش در کلاس درس و محیط های آموزشی قم 1390

روش تدریس ادبیات عرب تهران 1390

گواهی دوره های "مهارات اللغة العربية" موسسه البابطین للإبداع الشعری اصفهان 2009

روش تدریس و تکنولوژی نوین آموزشی 1389

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

شعر المنفی و المغترب لدی محمود سامی البارودی مجلة الجمعية العلمية الایرانية للغة العربية و آدابها 1390

الشعر الوطنی لدی محمود سامی البارودی و ملک الشعرا بهار لسان مبین 1391

کارآفرینی سازمانی زبان عربی ظرفیت ها و شاخصه ها، مطالعه موردی دانشکده علوم قرآنی شیراز مجلة الجمعية العلمية الایرانية للغة العربية و آدابها 1394

ألفاظ الشعر السیاسی والاجتماعی لدی محمود سامی البارودی و ملک الشعراء بهار فصلنامه اللغة العربیة و آدابها 1395

سورة البینة- دراسة أسلوبية دلالية مجلة الکلية الإسلامية الجامعة(isc) پذیرش

بایستگی ها وسنجش کتاب های دانشگاهی کتاب واژه شناسی قرآن مجید پژوهش ونگارش کتب دانشگاهی درحال پذیرش نهایی

نگرشی به ماهیت تغنی در تلاوت قرآن مطالعات قرائت قرآن 12 1398

دانش مفردات در تلاوت اقرایی مطالعات قرائت قرآن 13 1398

افعال تکامد نقد و بررسی ترجمه ها(مطالعه موردی ده فعل الفبایی قرآن) ترجمان وحی

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

واکاوی بسامدی موضوعات دینی در اشعار قیصر امین پور EUROPE-REVUE LITTERAIRE MENSUELLE فرانسه 2016

مردم محوری در اشعار سیاسی-اجتماعی ملک الشعرا بهار و محمود سامی البارودی EUROPE-REVUE LITTERAIRE MENSUELLE فرانسه 2016

 مقالات در همایش های داخلی

سبک و روش تفسیرمن وحی القرآن نخستین همایش ملی آراء و اندیشه های ابوعلی نحوی فسوی فسا دانشگاه آزاد فسا 1394 ملی

بررسی لغت شناسی مفاهیم جمع در قرآن باتکیه بر مصادیق دنیوی نخستین همایش ملی آراء و اندیشه های ابوعلی نحوی فسوی فسا دانشگاه آزاد فسا 1394 ملی

آرامش روحی آسیبها راهکارها و شیوه ها برمبنای سوره نور همایش ملی اسلام و سلامت روان بندرعباس جهاد دانشگاهی دانشگاه هرمزگان 1394 ملی

کارکرد بلاغی استعاره در قرآن مطالعه موردی سوره هود سومین همایش ملی اعجاز قرآن تهران دانشگاه شهید بهشتی 1395 ملی

بررسی مستندات قرآنی رذایل اخلاقی غیر مصرح واژه سعایت در قرآن و روایات همایش کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی کرج فرمانداری کرج 1397 ملی

بررسی و نقد تکامد اسمی قرآن در ترجمه مترجمان مشهور معاصر دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی 1398 بین المللی

بازکاوی رهیافت های دینی سوء ظن به رحمانیت خداوند دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی 1398 بین المللی

بازنمایی آیات قرآنی در مناجات امام جواد(ع) در باب طلب روزی سبک زندگی قرآنی با تاکید برمؤلفه های اجتماعی مازندران دانشگاه مازندران 1398 ملی

بازنمایی آیات قرآنی در مناجات های توبه امام جواد (ع) سبک زندگی قرآنی با تاکید برمؤلفه های اجتماعی مازندران دانشگاه مازندران 1398 ملی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

مستندهای قرآنی دعاهای صحیفه امام جواد(ع) راهنما علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1390

راهکارهای رفع سوء ظن بر مبنای قرآن و حدیث راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1398

ارتباط بینامتنی قرآن کریم بانامه 69 نهج البلاغه راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1398

بررسی ونقد ترجمه واژگان تکامد قرآن از حرف راء تا غین در 30سال اخیر راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1398

بررسي شاخصه هاي تلاوت اثرگذار با محوريت نقش مفردات و بلاغت در قرآن راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1397

بررسی ونقد ترجمه واژگان تکامد قرآن از حرف الف تا راء در 30سال اخیر راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1396

بررسی و تحلیل جاهلیت قدیم و معاصر (بحران اخلاقی ،اعتقادی) آسیب ها و راهکارها با تکیه بر آموزه های قرآن و حدیث راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1395

اخلاق سیاسی در قرآن با محوریت خطبه حضرت زینب(س) در کوفه مشاور دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1395

معناشناسی حیات وممات در قرآن راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1395

معنا شناسي بركت در قرآن و نهج البلاغه راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1393

بررسي اسلوب بلاغي سوره ي مباركه هود راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1391

بازتاب آيات قرآن در مخزن الاسرار نظامي راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1391

بررسي اخلاق در خانواده از ديدگاه قرآن وروايات راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1390

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب