نام نام خانوادگی: رضا سعادت نیا

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی اصفهان

    رایانامه: dr.saadatnia@yahoo.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصول دین، 1390

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصول دین، 1381

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، 1378

 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، متوسط
 افتخارات و جوایز

انتخاب بعنوان 10 نفر قاری برتر در مسابقات کشوری اوقاف سال 1366                                                                                                                                                                     

انتخاب برای مراسم تکریم از چهره های ملی قرانی، تهران - سازمان تبلیغات اسلامی بهمن 1395

کسب رتبه نخست مقاله درمسابقات بین المللی پژوهشهای قرانی( در منطقه) دانشگاه علوم و معارف قران فروردین 1397

انتخاب هفت مقاله برتر در مسابقات بین المللی پژوهشهای قرانی در سالهای 1393 الی 1398 در دانشگاه علوم و معارف قران 1393 الی 1398    

 انتخاب بعنوان معاون اموزش و پژوهش برتر دانشکده های دانشگاه علوم و معارف قران کریم دفتر مرکزی دانشگاه 1394

 سوابق و تجربیات تدریس

علوم و فنون قرائت ( تجوید ، صوت ، لحن ، وقف و ابتدا ) کارشناسی و  کارشناسی ارشد و سطوح مختلف غیر دانشگاهیا از سال 1361 تا 1398

ادبیات عرب ( صرف ، نحو ، بلاغت ) کارشناسی از سال 1361 تا 1398

علوم قران (تاریخ قران،وحی شناسی،اعجاز،عدم تحریف،مفردات،محکم و متشابه،جامعیت، و......}-تفسیر، تحلیل قصص و.... کارشناسی و  کارشناسی ارشد و سطوح مختلف غیر دانشگاهیا از سال 1381 تا 1398

 فعالیت های علمی اجرایی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی و شورای اداری مالی دانشگاه قران و عترت اصفهان 1383-1388

عضو هیات علمی و مدیر گروه قرائت و تجوید دانشگاه قران و عترت اصفهان 1378-1390

مسئول کانون قران سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان اصفهان 1372-1375

معاون اموزشی و پژوهش دانشکده علوم قرانی اصفهان 1390-1397

مدیر گروه  تفسیر قران دانشکده علوم قرانی اصفهان 1397-1398

عضو شورای اموزش دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قران کریم 1395-1397

مسئول تبلیغات بسیج سپاه پاسداران اصفهان 1362-1364              

دبیر همایش بین المللی پژوهشهای قرانی اصفهان 1397

کارشناس برنامه های دینی و اچتمایی رادیو قران (به صورت ارتباط زنده تلفنی) تهران 1383-1391

تحلیل و تفسیر قصص قران از رادیو اصفهان هر روز. اصفهان شش ماه اول سال 1396

 شرکت در دوره ها

اهمیت فعالیتهای پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی قم-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397/10/16*4ساعت 

آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 4ساعت* 96/10/23

قرآن کریم و روانشناسی ضرورتها و زمینه های پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 4ساعت* 96/11/03

ضرورتها و زمینه های پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 4ساعت* 96/12/14

کارگاه مهارت آموزی با عنوان«آموزش پژوهش محور» اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی قم 8ساعت* 96/06/13

هم اندیشی اعضای هیات های گزینش استانی دانشگاه ازاد اسلامی-مشهد 24ساعت* خرداد 1398

  کاربرد استعاره مفهومی در مطالعات قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 4ساعت*23/10/96

تعلیم و تربیت در اسلام" و "بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرانی" و پاسخ به شبهات قرانی" و " تدبر در فران"و " بررسی مسائل جدید کلامی" دانشگاه علوم و معارف قران کریم 1393/06/01 *  10ساعت

پاسخ به شبهات قرانی" و " تفاوت اعجاز با سحر" و " اموزش پژوهش محور" دانشگاه علوم و معارف قران کریم 10ساعت 1393/02/16 

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

سیمای قرآنی حضرت مریم کوثر 16 1384

قرآن و جهاد اقتصادی : عدالت اقتصادی در چشم اندازی از قوم شعیب کوثر 39 تابستان 1390

سیمای قرآنی حضرت مریم کوثر 16 بهار 1384

ردی بر ادعای ورود اسطوره در قران پژوهش نامه قران و حدیث 1388

راهكارهاي عزت و اقتدار اسلامي از منظر قرآن کوثر 47 1393

نقش کو ه ها در پایداری زمین از دیدگاه آیات و روایات و علوم تجربی کوثر کوثر شماره 56 نیمه دوم زمستان1394  و بهار 1395

راهکارهای ارتقای کیفیت مسابقات قرآن کریم در آموزش و پرورش کوثر کوثر- 58 پاییز 1395

مراد از سبب؛ به عنوان راز ظفرمندی ذوالقرنین پژوهش نامه ثقلین 3 1393

نقش عدالت در توسعه تمدن اسلامی از منظر قران و نهح البلاغه کوثر 52 1393

عوامل انحراف تمدن اسلامی با بهره برداری از تذکرات و قصص قرآنی معارف قران و عترت 6 1396

تحلیلی بر قصص قرآنی کوثر 13 1383

چشم اندازی بر سرگذشت قوم عاد کوثر 10 1382

فاطمه زهرا و اهل البیت (ع) مصداق اهل ذکر از منظر فریقین کوثر 63 1397

بررسی و تحلیل نقش سخنان حسن در محبوبیت و موفقیت انسان از منظر قران و عترت کوثر 62 بهار 1397

راهکارهای ارتقای کیفیت مسابقات قران کریم در اموزش و پرورش کوثر 58 پاییز 1395

هفت شیوه تربیتی موثر در سیره امیرالمومنین علیه السلام کنگره بین المللی سیره اهل البیت علیهم السلام 1396/06/23

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

"Documenting The Islamic Economy Pattern With Quran Verses" Academic Journal Of Accounting And Economic Researches "جلد 8 شماره 4 ( 2019 ) مهر ماه 139"

 مقالات در همایش های داخلی

راهکارهای ارتقاء عزت و اقتدار امت های اسلامی از منظر قرآن کریم (نقش تجربه و خردگرایی) هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای قرانی تهران دانشگاه علوم و معارف قران 1393/01/30 بین المللی

فرهنگ سازی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگزاران با الهام از آموزه های قرآن و عترت(ع) همایش بین المللی پژوهشهای قرانی قم دانشگاه علوم و معارف قران بین المللی

النقد الاسلامی فی الروایة )روایتی "الوسم" و"ترنیمة الحبّ" لعلیاء الأنصاری نموذجا( کنگره بین المللی زبان و ادبیات مشهد دانشگاه فرهنگیان(پردیس شهرری) 1395/07/15 بین المللی                          

"الروایة الإسلامیة في ضوء النقد الاجتماعي )روایتي ""علي و عائشة "" و ""الوسم"" لعلیاء الأنصاري

نموذجا(" کنگره بین المللی زبان و ادبیات مشهد دانشگاه فرهنگیان(پردیس شهرری) 1395/07/15 بین المللی

از استکبار ستیزی در قران تا استکبار ستیزی با قران،  همایش بین المللی پژوهشهای قرانی اصفهان دانشگاه علوم  قرانی اصفهان، فروردین 1397 بین المللی (مرحله منطقه ای)

راهکارهای ایمان به وعده های الهی دراندیشه اما م خمینی ره با تاسی به آیات قرآن دواز دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قران 1398/01/25 بین المللی

تاثیر پذیری شهید صدر از امام علی در نظام اقتصادی بدون ربا دهمین دوره همایش بین المللی سیره علوی خرم اباد دانشگاه لرستان 1397/12/08 بین المللی

تحلیل رهنمودهای امام علیدر فضای کسب و کار جهت نیل به اخلاق تجاری دهمین دوره همایش بین المللی سیره علوی خرم اباد دانشگاه لرستان 1397/12/08 بین المللی

بررسی سیاستهای حکومت علوی جهت نیل کارگزاران به سمت عدالت محوری امام علی الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1398/04/18 بین المللی

 بایسته های خانواده متعالی(روابط زوجین)در سبک زندگی اسلامی از منظر قران کریم هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای قرانی تهران دانشگاه علوم و معارف قران 1393/01/30 بین المللی

اسیب شناسی عوامل ظهور تمدن نوین اسلامی هشتمین همایش بین المللی پوهشهای قرانی تهران دانشگاه علوم و معارف قران 1394/04/09 بین المللی

فزهنگ سازی مبارزه با مفاسد اقتصادی با الهام از اموزه های قران و عترت علیهم السلام نهمین همایش بین المللی پوهشهای قرانی تهران دانشگاه علوم و معارف قران 1394/02/23 بین المللی

الگوهای اقتصاد مقاومتی از بیانات مقام معظم رهبری و ارائه مستندات قرانی کنفرانس بین المللی دین معنویت و کیفیت زندگی مشهد جامعه المصطفی تیرماه 1398 بین المللی

بررسی مبانی امام علی (ع) در مبارزه با استکبار همایش بین المللی پژوهشهای قرانی     قم قم دانشگاه علوم و معارف قران 1377 بین المللی

ویژگیهای سبک زندگی اسلامی از منظر قران و حدیث (برای سنین 14-7 سال ) همایش ملی سبک زندگی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت قم دانشگاه پیام نور 1393 ملی

چشم اندازی بر بناهای استان حضرت محمد هلال ابن علی و سیر تاریخی ان کننکره ملی حضرت محمد هلال ابن علی ع اران دانشگاه علوم و معارف قران اسفند 1393 ملی

هفت شیوه تربیتی موثر در سیره امیرالمومنین علیه السلام کنگره بین المللی سیره اهل البیت علیهم السلام 1396/06/23 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

ایه ها و قصه ها دارالقران الکریم اصفهان 1382

هستی و چیستی ابلیس با نگاهی به اراء حکمی و عرفانی انتشارات دانشگاه علوم و معارف قران 1393

 پایان نامه ها

بررسی رابطه دو سویه عفاف در اندیشه و عمل از دیدگاه آیات و روایات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1397/11/28

الگوهای اقتصاد اسلامی در بیانات امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه¬ای و مستند سازی آن با آیات قرآن( با تکیه بر عدالت) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1398/08/04

تبیین جایگاه کشاورزی و دامداری در نظام اقتصادی اسلام راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1398/08/18

نشانه ها و ریشه های اتراف در انحطاط جامعه و راهکارهای مقابله با آن از منظر قران و سنت راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1397/09/27

جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در حوزه اخلاق اجتماعی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1397/09/20

پژوهشی در بایسته های معلمی از منظر قرآن و عترت با محوریت محبت و عقلانیت راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1397/07/26

بررسی وجود اختیار در مخلوقات از منظر آیات و روایات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1397/06/26

بررسی پیوند فعالیتهای قرآنی با بقاع متبرکه در ارتقاء معنوی و معرفتی جامعه از منظر آیات و روایات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1396/12/22

نسخه های بهداشتی و درمانی انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام در ابتلائات اجتماعی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1396/12/15

راهکارهای قرآنی و روایی برای مقابله با اندیشه های تکفیری راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1396/01/17

نگاهی به آموزه های اسلام و شیوه عملی معصومان در شخصیت سازی (شاکله) کودکان راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1396/08/08

بررسی و تحلیل دو عامل مهم تهجد و ابتلاء در بسط گوهر وجودی انسان در آئینه آیات و روایات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1396/07/23

بررسی و تبیین محورهای اساسی تربیت اسلامی ویژه مربیان مراکز قرآنی با تأکید بر آموزه های اسلام راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1396/07/23

مبانی قرآنی اندیشه های سیاست خارجی مقام معظم رهبری راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1396/06/26

بررسی و تحلیل سبک های سخن و بازتاب های فردی و اجتماعی آن در قرآن و سیره معصومین علیه السلام راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1396/04/13

نقش علمای دین در خرافه زدایی از جامعه راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1395/12/03

بررسی مهارتهای ارتباطی انبیاء در حوزه ی روابط اجتماعی از منظر قرآن کریم راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1396/02/13

آسیب شناسی عنصر تنبلی در نظام خانواده از دیدگاه قرآن و روایات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران علوم قرانی اصفهان 1395/11/27

دشمنان اعتقادی از دیدگاه قران و نهج البلاغه راهنمایی دانشگاه قران و عترت علوم قرانی 89/12/12

هنجار گریزی در رخدادهای فرهنگی و اچتمایی از منظر نهج البلاغه راهنمایی دانشگاه قران و عترت تفسیر و نهج البلاغه 1391/12/19

پند اموزی از تاریخ گذشتگان در پرتو اموزه های امام علی ع راهنمایی دانشگاه قران و عترت تفسیر و نهج البلاغه 1390/10/15

اسیب شناسی ارتباط علمی و عاطفی دانش اموزان با ارکان اموزشی از منظر قران و روایات راهنمایی دانشگاه قران و عترت علوم قران و حدیث 1394/06/10

شیطان و مراحل تسلط او بر انسان از دیدگاه ایات و روایات راهنمایی دانشگاه قران و عترت معارف قران 1394/08/11

اصول و روشهای مدیریت موثر فرهنگی از منظر ایات و روایات راهنمایی دانشگاه قران و عترت معارف قران 1394/01/30

عوامل باز دارنده اختلالات روانی در نهج البلاغه راهنمایی دانشگاه قران و عترت نهج البلاغه 1391/10/17

بررسی واکنش انسانها نسبت به ایات الهی راهنمایی دانشگاه قران و عترت علوم قران و حدیث 1391/07/13

عوامل انحراف تمدن اسلامی از منظر قصص قران راهنمایی دانشگاه قران و عترت علوم قران و حدیث 1394/06/25

ویژگیهای سبک زندگی اسلامی از منظر قران و حدیث برای سنین 7 الی 14 سال راهنمایی دانشگاه قران و عترت علوم قران و حدیث 1394/05/14

نقش ادب در سلامت روانی و امنیت خانواده و جامعه از منظر قران کریم و سیره ائمه ع راهنمایی دانشگاه قران و عترت علوم قران و حدیث 1392

نقش تربیتی تلاوت قران کریم در جنبه های فردی و اچتمایی راهنمایی دانشگاه قران و عترت دانشگاه قران و عترت 1392

بررسی طلاق عاطفی از منظر اموزه های دینی راهنمایی دانشگاه قران و عترت نهج البلاغه 1393

نقش کوه ها در پایداری زمین از دیدگاه ایات و روایات و علم روز راهنمایی دانشگاه قران و عترت علوم قران و حدیث 1393

روش شناسی فهم قران از دیدگاه امام علی ع راهنمایی دانشگاه قران و عترت نهج البلاغه 1391

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر گرایش جوانان به فعالیتهای قرانی (با تکیه بر تجارب و دیدگاه اساتید و نخبگان قرانی اصفهان) راهنمایی دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان مدیریت بهمن 1396

معنا شناسی واژه سمع در قران و بازتاب ان در سیره معصومان علیهم السلام راهنمایی دانشگاه قران و عترت نهج البلاغه 1392

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب