نام نام خانوادگی: روح الله محمدی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی شاهرود

    رایانامه: roohollah.mohammadi88@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، 1395

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی(علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه ایلام، 1389

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی (تفسیر قرآن مجید)، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1387

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

ورود به مقطع دکتری به عنوان استعداد درخشان سال 1390

لوح سپاس کسب رتبه برگزیده مقالات در همایش اخلاق و آداب حسینی تابستان 1394

رتبه نمونه پژوهشی اساتید دانشکده علوم قرآنی شاهرود سال 1394

استاد راهنمای پژوهشی برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال تحصیلی 97- 1396

 سوابق و تجربیات تدریس

دروس تخصصی رشته تفسیر قرآن مجید و تربیت معلم قرآن  (تفسیر موضوعی 1و2- تاریخ ترجمه قرآن- تاریخ حدیث - علوم قرآنی 1 و 2- آیات الاحکام- تفسیر ترتیبی 1و 2و3و 4و5و 6 -  تاریخ تفسیر - تدبر در قرآن - روش تحقیق - مفردات 1 و2 - زبان قرآن - آشنایی با مبانی و قواعد تفسیر - ترجمه از عربی به فارسی- علم الحدیث - تفسیر مقدماتی - روشها و گرایشهای تفسیری- ترجمه قرآن کارشناسی (دانشکده علوم قرآنی شاهرود) از نیمسال دوم 1390 تا نیمسال دوم 1397

دروس تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث ( اصول و مقدمات تفسیر - تفسیر ترتیبی 1 و 2 - تاریخ کتابت قرآن و قرائات قرآن - مفردات 1 و2 - علوم قرآنی 1 و 2و 3 کارشناسی ( دانشکده علوم قرآنی شاهرود) از نیمسال اول 1395 تا کنون

"دروس تخصصی رشته تفسیر و علوم قرآن (تفسیر موضوعی قرآن 1و 2 - مبانی و قواعد تفسیر قرآن - زبان قرآن - تاریخ ترجمه قرآن کریم - شیوه تدوین پایان نامه - روش تحقیق)

" سطح سه  (حوزه تخصصی امام جعفر صادق(ع) شاهرود ) از نیمسال دوم 1392 تا کنون)

 فعالیت های علمی اجرایی

مدیرگروه تفسیر قرآن مجید دانشکده علوم قرآنی شاهرود دانشکدعه علوم قرآنی شاهرود 1394- 1396

دبیر استانی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش¬های قرآنی(قرآن کریم و استکبارستیزی) استان سمنان 1396

دبیر استانی دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش¬های قرآنی (قرآن کریم و وعده های الهی) استان سمنان 1397

رئیس دانشکده علوم قرآنی شاهرود دانشکده علوم قرآنی شاهرود از دی ماه 1396 تا کنون

 شرکت در دوره ها

گواهی نامه مهارت فنی و حرفه ای نرم افزار MS-WORD سازمان فنی و حرفه ای 1381

 دوره مقدماتی مبانی اندیشه اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 1385

دوره تکمیلی مبانی اندیشه اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 1386

گواهی علمی آموزشی روش تدریس دوره توانمند سازی اساتید گروه معارف دانشگاه معارف اسلامی قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 1392

مجوز تدریس درس تفسیر موضوعی قرآن و تفسیر موضوعی نهج البلاغه معاونت امور اساتید نهاد رهیری در دانشگاه ها در قم 1392

گواهی علمی آموزشی درس دانش خانواده از معاونت امور اساتید نهاد رهیری در دانشگاه ها دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1393

برگزاری کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی دانشکده علوم قرآنی شاهرود 1393-96

کارگاه دانش افزایی اساتید گروه معارف با موضوع «روش شناسی مطالعات سیاسی اسلامی» نهاد رهبری دانشگاه صنعتی شاهرود اردیبهشت 1396

کارگاه دانش افزایی اعضاء هیات علمی قم - دانشگاه علوم ومعارف قران کریم 1397

کارگاه دانش افزایی اعضاء هیات علمی با موضوع اهمیت فعالیت های پژوهشی قم- دانشگاه علوم ومعارف قران کریم آبان 1397

کارگاه آموزشی با موضوع سلفی گری جدید معاونت امور اساتید نهاد رهیری در دانشگاه های استان سمنان(دانشگاه علوم پزشکی شاهرود) اسفند 1397

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای کاربردی نور و سامانه های نور مگز و مگ ایران دانشکده علوم قرآنی شاهرود 1398

کارگاه دانش افزایی اعضاء هیات علمی قم - دانشگاه علوم ومعارف قران کریم 1398

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

كنكاشي در مقوله شور چشمي(چشم زخم) در قرآن و روايات مجله علمی - پژوهشی تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا(س) سال ششم شماره 2  پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388

مفهوم شناسي اعراف و اعرافيان در روايات تفسيري فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه قرآن و حديث  دانشگاه تهران دوره 43، شماره 1 بهار 1389

عوامل موثر بر اقتدار پليس با تكيه بر الگوهاي رفتاري امام علي(عليه السلام) در نهج البلاغه دوفصلنامه الاهیات اجتماعی پیاپی 3 بهار و تابستان 1389

بررسي سندي و دلالي احاديث «راسخون في العلم» فصلنامه علمی - پژوهشی قرآن و حديث دانشگاه فردوسي پیاپی 87 زمستان  1390

بررسي ظلم ستيزي و عدالت گستری در قرآن كريم فصلنامه قرآنی کوثر شماره 45 پاییز 1391

ظلم و ظلم پذیری و پیامدهای آن در سبک زندگی مجله علمی- ترویجی پژوهشهای اجتماعی اسلامی پیاپی 98 پاییز 1392

عدالت خواهی و ظلم ستیزی انبیاء الگوی جامعه متمدن قرآنی فصلنامه قرآنی کوثر شماره 49 بهار 1393

شواهد درون متني سنديت نهج البلاغه دو فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه علوي شماره 8 پاییز و زمستان 1392

مولفه های خدامحوری و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات مجله علمی - پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی پیاپی6 پاییز 1393

ظلم و ظلم ستیزی در قرآن و روایات فصلنامه بینات شماره 85 بهار 1394

آسیب شناسی تربیت دینی جوانان در مسائل عبادی در قرآن و روایات دو فصلنامه علمی - پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دانشگاه ایلام شماره 1 بهار و تابستان 1394

مبانی انسان‌شناختی روش تربیتی قرآن و حدیث در بعد اجتماعی دو فصلنامه علمی - پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دانشگاه ایلام شماره 3 بهار و تابستان 1396

"تاثیر معادباوری در شخصیت انسان از دیدگاه قرآن و روایات

«ظلم و ظلم ستیزی»، با همکاری دکتر سهراب مروتی، مجله بینات، شماره 85، بهار 1394ش. 

" فصلنامه قرآنی کوثر پیاپی 64 بهار و تابستان 1398

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

Feasibility of the Sudden (Dafī) Revelation of the Entire Quran on Laylat al-Qadr and Determinism Doubt International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Hamburg, Germany No 1 winter 2020

 مقالات در همایش های داخلی

بررسی و نقد وجوه اعجاز قرآن اولین همایش اعجاز قرآن تهران دانشگاه شهید بهشتی 1391 ملی

اصول مدیریت حضرت داود(ع)در آموزه هاي دینی سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری قم بهار 1392 بین المللی

مهمانی و مهمان نوازی در سبک زندگی اهل بیت (ع) همایش علمی –پژوهشی سبک زندگی اهل بیت(ع) قم مجمع جهانی اهل بیت (ع) 1393 بین المللی

آفرینش خورشید وماه وستارگان و ویژگی ها وفواید آن از دیدگاه علامه طباطبایی اندیشه های علامه طباطبایی در المیزان تهران 1393/9/30 بین المللی

نگرشی بر اخلاق اجتماعی در سیره و سخنان امام حسین (علیه االسلام) و تطبیق آن با قرآن کریم همایش "شناخت اخلاق و آداب حسینی" تایباد اداره فرهنگ و ارشاد تابستان 1394 ملی

اخلاق کسب و کار در سیره و سخنان امام حسین(ع) همایش "شناخت اخلاق و آداب حسینی" تایباد اداره فرهنگ و ارشاد تابستان 1394 ملی

شیوه های اثرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در محرم و عاشورا همایش "شناخت اخلاق و آداب حسینی" تایباد اداره فرهنگ و ارشاد تابستان 1394 ملی

اخلاق کارگزاران در سیره و سخنان امام حسین (ع همایش "شناخت اخلاق و آداب حسینی" تایباد اداره فرهنگ و ارشاد تابستان 1394 ملی

مؤلفه های اخلاق فردی در سیره و سخنان امام حسین (ع) و تطبیق آن بر قرآن کریم همایش "شناخت اخلاق و آداب حسینی" تایباد اداره فرهنگ و ارشاد تابستان 1394 ملی

گونه شناسی احادیث منقول از امام سجاد (ع) کنگره بین المللی امام سجاد(ع) تهران 1394/5/24 بین المللی

بررسی ارتباط جسم و روح از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا و تطبیق آن با آموزه های قرآنی و روایی با رویکرد انسان شناسانه همایش فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو تهران دانشگاه خوارزمی 1395/2/21 ملی

شاخصه های حضور اجتماعی زنان با تاکید بر سیره عملی حضرت فاطمه زهرا(س) دومین کنفرانس  بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری تهران 1395/11/26 بین المللی

مبانی انقلاب فرهنگی در قرآن کریم دهمین همایش بین اللملی پژوهشهای قرآنی (قرآن کریم و فرهنگ انقلاب) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396/2/4 بین المللی

بررسی سبک زندگی سالم از دیدگاه امام علی ع در نهج البلاغه سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی شیراز موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي 1396/5/23 بین المللی

سیره سیاسی امام علی(ع) در آینه روایات و مستندات تاریخی دومین کنگره بین المللی سیره اهل بیت (ع) با محوریت سیره امیرالمومنین علی (ع) قم آستان قدس علوی- دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سیره اهل بیت(ع) 1396/6/23 بین المللی

سیره اقتصادی امیرالمؤمنین علی (ع) در بعد فردی دومین کنگره بین المللی سیره اهل بیت (ع) با محوریت سیره امیرالمومنین علی (ع) قم آستان قدس علوی- دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سیره اهل بیت(ع) 1396/6/23 بین المللی

مؤلفه های اخلاق فردی در سیره و سخنان امام علی(علیه السلام) دومین کنگره بین المللی سیره اهل بیت (ع) با محوریت سیره امیرالمومنین علی (ع) قم آستان قدس علوی- دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سیره اهل بیت(ع) 1396/6/23 بین المللی

بررسی اولویت های تربیت جنسی خانواده از دیدگاه اسلام اولین کنفرانس مطالعات فرهنگی، اجتماعی و پژوهش های حوزه قرآن و حدیث اصفهان مدرسه المهدی بیدگل 1396/6/20 ملی

معيارهاي تغذيه سالم در سبک زندگي اسلامي از ديدگاه آيات و روايات همایش ملی پژوهش های قرآنی تهران انجمن علمی الهیات دانشگاه امام صادق ع و معاونت پژوهش حوزه علمیه سفیران هدایت امام خامنه ای رفسنجان 1396 ملی

معاد جسمانی و روحانی از دیدگاه آیت الله نجفی همدانی(ره) اولین کنگره بزرگداشت آیه الله نجفی همدانی همدان کنگره مفسران قرآن پاییز 1396 ملی

آثار إستکبار ستیزی در بعد فردی و اجتماعی از منظر قرآن و روایات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی (قرآن کریم و استکبار ستیزی) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397/1/30 بین المللی

شاخصه های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر استکبار ستیزی از منظر قرآن کریم یازدهمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی (قرآن کریم و استکبار ستیزی) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397/1/30 بین المللی

تبار شناسی استکبار و استکبار ستیزی با تکیه بر آیات قرآن یازدهمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی (قرآن کریم و استکبار ستیزی) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397/1/30 بین المللی

اصول استکبار ستیزی از منظرشهید مطهری یازدهمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی (قرآن کریم و استکبار ستیزی) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397/1/30 بین المللی

شیوه های استکبارستیزی در سیره و سخنان امام صادق (ع) یازدهمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی (قرآن کریم و استکبار ستیزی) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397/1/30 بین المللی

شرایط تحقق وعده نصرت و امداد الهی از منظر قرآن کریم و اندیشه امام خمینی(ره) دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی (قرآن کریم و وعده های الهی) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398/1/25 بین المللی

تأثیر ایمان به وعده های الهی در مقابله و مبارزه با توطئه های فرهنگی دشمنان دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی (قرآن کریم و وعده های الهی) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398/1/25 بین المللی

تاثیر ایمان به وعده های الهی در تربیت انسان از دیدگاه قرآن و روایات دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی (قرآن کریم و وعده های الهی) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398/1/25 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

ترجمه مدخل های نسخ، حدیث، شیعه و امام از دایره المعارف اسلامی فرحناز وحیدنیا تهران - نشر راشدین 1392

راه ها و شيوه های استکبارستيزی در قرآن کريم، سيره معصومين عليهم السلام و گفتمان انقلاب اسلامی محمد اسماعیل صالحی زاده قم- دانشگاه علوم و معارف قران کریم 1397

سبک زندگی در حوزه روابط اجتماعی در قرآن و روایات (مبانی و اصول) قم- دانشگاه علوم و معارف قران کریم 1398

 پایان نامه ها

مقایسه دیدگاههای فخر رازی پیرامون آیات ولایت با دیدگاه های مجمع، نمونه و المیزان راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1392

عقل معاش از دیدگاه قرآن و روایات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1392

مبانی قرآنی خطبه 64 نهج البلاغه راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1393

عوامل بروز ارتجاع در جامعه اسلامی از منظر آیات مرتبط با قئم بنی اسرائیل راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1393

مبانی اعتقادی سبک زندگی اسلامی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1394

مبانی انگاره ناکارآمدی قرآن در عصر حاضر و نقد آن راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1394

مراء و جدال مذموم، علل و آثار آن در قرآن و روایات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1394

بررسی اولویت های زندگی خانوادگی در بعد تربیتی از دیدگاه قرآن و روایات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1395

نیکو سخن گفتن از دیدگاه آیات و روایات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1395

اصول حاکم بر هزینه کردهای مالی در آموزه های دینی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1395

آثار وكاركردهاي تولي وتبري در روابط اجتماعي از ديدگاه آيات وروايات معصومين راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1395

 بررسي احتجاجات حضرت زينب (س)بعد از واقعه عاشورا با آيات قرآن براساس نظريه بينامتني راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1396

راه هاي مقابله با نفوذ شيطان از ديدگاه صحيفه سجاديه و مقارنه ي آن با قرآن كريم راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1397

 اسفل السافلين و عوامل ورود به آن در آيات و روايات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1397

 خصال ممدوح ومذموم حيوانات از منظرآيات و روايات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1397

سامانه دفاعي روح در برابر گناهان از منظرآيات و روايات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1397

نقش زن در خانواده در سبك زندگي اسلامي راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شاهرود 1397

بررسي علل ريزش و رويش دينداران از نگاه قرآن و روايات راهنمایی حوزه علمیه مرکزتخصصی امام جعفر صادق(ع) شاهرود 1397

سختی و رنج در قرآن و نتایج آن از منظر مفسران راهنمایی حوزه علمیه مرکزتخصصی امام جعفر صادق(ع) شاهرود 1397

روابط اخلاقی مسلمانان با غیر مسلمانان از منظر قرآن راهنمایی حوزه علمیه مرکزتخصصی امام جعفر صادق(ع) شاهرود 1397

بررسی تطبیقی مدیریت و رهبری الهی و شیطانی در آیات و روایات راهنمایی حوزه علمیه مرکزتخصصی امام جعفر صادق(ع) شاهرود 1397

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب