دفتر ریاست

دفتر مدیریت هر مجموعه، نبض ارتباطی مدیریت مجموعه با ارباب رجوع و پرسنل مجموعه را در دست داشته، کلیه ارتباط های متقابل مدیریت مجموعه با بیرون را تنظیم می کند. بدین جهت در ایجاد نگرش مثبت یا منفی نسبت به مدیریت مجموعه خود عاملی بسیار مهم می باشد . هماهنگی در ایجاد ارتباط رئیس دانشگاه با پرسنل و ارباب رجوع، هماهنگی تشکیل جلسات هیات رئیسه و شوراهای مختلف دانشگاه، ارتباط مکاتبه ای و تلفنی ریاست دانشگاه با سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت علوم، دانشکده ها و سایر مراکز دولتی و غیر دولتی،پیگیری مصوبات هیات رئیسه و شوراها و کمیسیون های مختلف دانشگاه، انعکاس اخبار متعدد دانشگاه و دانشکده ها به مراکز مختلف و تعامل مستمر با سایت دانشگاه و روابط عمومی از جمله فعالیت های جاری  حوزه ریاست می باشد.

 

روابط عمومی وامور بین الملل

یکی از عواملی كه‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهميت‌ و ارزش‌ اساسی دارد و آنها را در نيل ‌به‌ هدف‌­ها ياری مي‌دهد، كيفيت‌ رابطه‌ آنها با افراد و مؤسساتی است‌ كه‌ با آنها سروكار دارند و همچنين ‌با افكار عمومی جامعه‌ای است‌ كه‌ در آن‌ به‌ فعاليت‌ مشغولند. هر اندازه‌ اين‌ ارتباط بطور مفيدی مستقر و به‌ شكل‌ مؤثری گسترش‌ يافته‌ باشد، به‌ همان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گروه‌ و مؤسسه‌ در دستيابی به‌ اهداف‌ خودموفق‌تر مي‌باشد.

اكنون‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ اساسی در مديريت‌ پذيرفته‌ شده‌ كه‌ افراد و مؤسسات‌ براي ‌رسيدن‌ هرچه‌ بهتر و راحت‌تر به‌ مقاصد خود نيازمند به‌ حسن‌ رابطه‌ و درك‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ بايكديگر و عموم‌ مردم‌ می باشند.

 

حوزه ریاست

تنظیمات قالب