نام نام خانوادگی: محسن رجبی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی مشهد

    رایانامه: 

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، 1393

کارشناسی ارشد  الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1381

کارنشاسی  الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1379
 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

مطالعات خاورشناسان دربارۀ قرآن 1و2؛ تحریف‏ناپذیری قرآن، آشنایی با علوم حدیث، آشنایی با علوم قرآن، مفردات قرآن. کارشناسی ارشد 1379-1381

تفسیر موضوعی 1و2، کارگاه قرائت و ترجمۀ قرآن 1 و2، اصول و مقدّمات تفسیر، متون معاصر تفسیر، روش¬های تفسیری، تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی 1و2، مفردات قرآن، قرائت متون کهن تفسیر، ترجمه قرآن، تاریخ کتابت قرآن و قرائات، تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن، رسم الخط قرآن و تاریخ آن 3،2،1؛ زبان قرآن، اسباب النزول، اعراب القرآن 1، تاریخ قرآن، تاریخ کتابت قرآن و قرائات، روش¬های تدریس قرائت، فقه 1 کارشناسی 1382 -1398

 فعالیت های علمی اجرایی

پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی مشهد 1383-1395

 شرکت در دوره ها

کاربست مطالعات متون مقدّس در شاخه‏ های علوم اسلامی، دکتر احمد پاکتچی دانشگاه فردوسی مشهد 1398

 نقش و جایگاه زبان شناسی در تاریخ گذاری آیات قرآن، دکتر احمد پاکتچی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،  مشهد 1398

تحقیق های موضوعی در قرآن: «نظم و برنامه‏ ریزی»، و ...، دکتر محمدعلی لسانی فشارکی کانون فرهنگی هنری آموزش زبان قرآن، تهران 1398

 تفسیر ترتیبی قرآن: سوره های ناس تا نساء قصری (طلاق)،  دکتر محمدعلی لسانی فشارکی مؤسسه بشارت تسنیم، کرج 1394-1398

 سوره شناسی، دکتر محمدعلی لسانی فشارکی مؤسسه بشارت تسنیم، کرج 1391-1397

قصص قرآن، دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی مؤسسه بشارت تسنیم، کرج 1395-1397

 مبانی کاربرد زبان‌های سامی در مطالعات قرآنی، دکتر احمد پاکتچی دانشگاه فردوسی مشهد 1393

مطالعات قرآنی در غرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،  مشهد 1398

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

زمینه‌های صدور روایات احرف سبعه مطالعات اسلامی (دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی) 72 1385

واکاوی حدیث: الغیبة اشدّ من الزنا مطالعات اسلامی (دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی) 92 1393

بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایۀ حدیث نزول قرآن بر هفت حرف مطالعات فهم حدیث (دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) 1 1393

 میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن آموزه‎های قرآنی (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) 22 1394

شيوه‌های ترويج قرآن در سيره نبوی مشكوة (بنیاد پژوهشهای اسلامی ) 87 1384

 جمع و تدوین قرآن به اهتمام پیامبر اکرم مشكوة (بنیاد پژوهشهای اسلامی ) 92و93 1385

 رسم المصحف؛ ویژگی‌ها و دیدگاهها مشكوة (بنیاد پژوهشهای اسلامی ) 30 1388

داستان اصحاب الجنة (صاحبان باغ) در قرآن کریم مشكوة (بنیاد پژوهشهای اسلامی ) 112 1390

روش‏ تفسیر کیوان قزوینی و دیدگاه‏های او در علوم قرآنی مشكوة (بنیاد پژوهشهای اسلامی ) 115 1391

تقسیم قرآن به هفت حزب مشكوة (بنیاد پژوهشهای اسلامی ) 126 1394

 نزول يكبارۀ قرآن و بنیان‏گذاری قرائت پژوهش‏های قرآنی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) 31 1381

تأمّلی در امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی آينۀ پژوهش (دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم) 101 1385

راهبردهای آموزش قرآن در سیرۀ نبوی و مقایسۀ آن با شیوه‌های نوین آموزشی صحفیۀ مبین (دانشگاه آزاد اسلامی) 42 1387

روزه و ماه رمضان در سیرۀ رضوی ژرفای آفتاب 15 1393

حضور تاریخی یهودیان عصر امام رضا(ع) در خراسان پژوهشنامۀ تاریخ (دانشگاه آزاد اسلامی) 45 1395

اهل سنّت و زیارت امام علی بن موسی الرضا(ع) معارف رضوی و رسانه (مرکز پژوهشهای اسلامی صداو سیما دفتر خراسان رضوی) 3 1392

 

مقالات چاپ شده در دائره المعارف ها

آستان بوسی آستان قدس رضوی 1393

اعتکاف آستان قدس رضوی 1393

اذان و مناجات آستان قدس رضوی 1393

القاب امام رضا(ع) آستان قدس رضوی 1393

حرم مطهّر آستان قدس رضوی 1393

زیارت آستان قدس رضوی 1393

بهائی، محمد بن حسین آستان قدس رضوی 1393

 حرّ عاملی، محمد بن حسن آستان قدس رضوی 1393

آموزش علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی 1393

الکشکول فی ما جری علی آل الرسول تشیّع 1390

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

 کرامات امام رضا(ع) از دیدگاه اهل سنّت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تهران بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا(ع) 1391 ملّی

مسند الرضا(ع) و مسند زید بن علی ملتقی فی رحاب الامام علی(ع)  مشهد نیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 1393 بین المللی

آثارایمان به وعده‌های الهی درزندگی فردی واجتماعی ازدیدگاه آیات و روایات دوازدهمین همایش پژوهش‏های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398 بین المللی

 رابطه بین توکل و ایمان به وعده‌های الهی دوازدهمین همایش پژوهش‏های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

آیینه مهر (نگاهی به القاب امام علی بن موسی الرضا) بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی چاپ اوّل 1387، چاپ و ویراست دوم 1398

آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در سیره نبوی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) چاپ اول و دوم 1389، چاپ سوم 1397

 زیارت مهر (زیارت امام علی بن موسی الرضا از دیدگاه اهل سنّت) بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی چاپ اوّل 1390/ چاپ دوم 1396 / چاپ سوم 1397

 آموزش قرآن در سیرۀ نبوی دکتر حسین مرادی و مهدی غفّاری بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 1391

 Instruction of the Qur’ān in the Prophet’s (S.A.W.) Sīra دکتر حسین مرادی و مهدی غفّاری Research Foundation Astan Quds Razavi 2017

تعلیم القرآن فی السیرة النبویّه دکتر حسین مرادی و مهدی غفّاری مجمع البحوث الاسلامیّة، مشهد 1431

 چهل حدیث آموزش قرآن اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی 1393

[درسنامه] تاریخ کتابت قرآن و قرائات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1398

 «مباهله (مجموعه مقالات): آیۀ مباهله در تفاسیر کهن و مفهوم‏شناسی «ممترین» و «ابتهال» بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 1398

رسم‏المصحف و مصحف‏نگاری بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 1398

 پایان نامه ها

"آسیب‌شناسی روش‌های آموزش قرآن در مهدهای قرآن و کودک

" راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

تحلیل گفتمان آیات قرآنی خطبه غدیر راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

بررسی نظام گروهی سوره‏های قرآن کریم راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

بررسی قیام «السّاعه» در قرآن کریم و ارتباط آن با قیام حضرت مهدی (عج) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1398

مبانی قرآنی تعامل امام رضا(ع) با عالمان ادیان راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

 طرح های پژوهشی

 مصحف آموزشی حزب مفصّل دکتر حسین مرادی زنجانی خاتمه مرکز هماهنگی و توسعۀ پژوهش و آموزش عالی قرآن کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) 1397

 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب