نام نام خانوادگی: احمد امیدوار

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی خمین

    رایانامه: ahmad60omidvar@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خوارزمی، سال 1391

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خوارزمی، سال 1388

کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه اراک، سال 1386

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

کسب مقام سوم در رشته ترجمه و تفسیر قرآن کریم در شانزدهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

 سوابق و تجربیات تدریس

متون نظم و نثر،بلاغت،صرف،نحو،عروض،تاریخ ادبیات،ترجمه،مفردات،معناشناسی کارشناسی از 1388 تا کنون

 فعالیت های علمی اجرایی

معاون آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی خمین 1395

سرپرست دانشکده علوم قرآنی خمین 1398

 شرکت در دوره ها

کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی- آسیب شناسی مظالعات مستشرقان در دوره معاصر- قرآن کریم و روانشناسی : ضرورت و زمینه های پژوهش قم 1396

مدیریت فردا مبتنی بر سبک زندگی اسلامی اراک 1395

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قم 1396

آشنایی با مرزهای دانش ، فرایندها ، آیین نامه ، دستور العمل ها و.... آمل 1396

آشنایی با قوانیین آموزشی: دانش آموختگی ، مدرک تحصیلی و... آمل 1396

آموزش پژوهش محور، اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی  ، استخراج مقالات علمی- پژوهشی از پایان نامه ها آمل 1396

تربیت و شیوه های جذب ، آسیب شناسی مراحل تربیت ، افزایش مهارت کار با سیستم های رایانه ای خمین 1395

 انجمن های علمی

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

تأثیر آراء محمد عبده فی اشعار حافظ ابراهیم الاجتماعیة مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی 11 1388

تأثیر آراء محمد عبده فی اشعار حافظ ابراهیم الدینیة مجله دانشکده زبان دانشگاه اصفهان 5 1390

الإنترنت وتهدیداته للغة العربیة مجله دراسات فی اللغة العربیة وآدابها پردیس قم 8 1390

مفهوم سبك از ديدگاه دانشمندان غربي ومسلمان مجله پژوهشهاي نقد ادبي وسبك شناسي 2 1390

قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب دراسة تطبيقية في دواوين حافظ ابراهيم و محمود سامي البارودي و أحمد شوقي مجله دراسات فی اللغة العربیة وآدابها پردیس قم 10 1391

رابطه سبك شناسي و علم معاني لسان مبین 12 1391

نسبه النص الی المولف   دیوان الامام علی ع مجله دراسات فی اللغة العربیة وآدابها پردیس قم 15 1392

توثیق صحة الحکم المنسوبة الی الامام علی ع مجله نفد ادب عرب دانشکاه شهید بهشتی 8 1394

معادله یول ( دراسة تطبیقیه فی دیوان المنسوب الی الامام سجاد ع مجله دانشکده زبان دانشگاه اصفهان 15 1395

پژوهشی در تنوع واژگان شعری « مطالعه موردی در اشعار رهی معیری ، فریدون مشیری و هوشنگ ابتهاج مجله پژوهشهاي نقد ادبي وسبك شناسي 4 1391

تأثیر ایرانیان در پیدایش علم عروض عربی مطالعات زبانی بلاغی دانشگاه سمنان 13 1393

قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب: دراسةتطبیقیه لنماذج من کتابات ابن المقفع و الجاحظ و ابی حیان التوحیدی مجله دراسات فی اللغة العربیة وآدابها پردیس قم 18 1398

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

رابطه سبک شناسی وعلم آمار با تکیه بر معرفی نظریه تنوع واژگان جانسون نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران مشهد دانشگاه فردوسی 1391 ملی

بینامتنیت قرآنی – روایی بیان فضائل امام علی (ع) در أشعار عبد المنعم فرطوسی همایش ملی بینامتنیت قم موسسه بوستان قرآن و عترت 1392 ملی

سبکشناسی محسنات معنوی سوره نساء پنجمین همایش پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات تهران خانه فرهنگ مشارکتی ایران 1396 ملی

شیوه های وقوع ایجاز قصر در قرآن کریم و ادب( با محوریت اشتراک لفظی پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی تهران کتابخانه ملی 1397 ملی

سبک شناسی کاربرد زبان عربی در وقف نامه های فارسی عصر قاجار( مطالعه موردی در وقف نامه های فارسی حاج آقا محسن اراکی(عراقی) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات تهران موسسه آموزش عالی اوج 1397 ملی

تناص قرآنی در مقامات حریری ( مطالعه موردی در مقامه السمرقندیه و الرازیه) هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی تهران کتابخانه ملی 1397 ملی

نگاهی به مسئله سکرات مرگ از منظر آیات و روایات همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران تهران انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین 1398 ملی

واکاوی شعر کودک در آثار احمد شوقی هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی تهران کتابخانه ملی 1397 ملی

علم بدیع و سبک شناسی نخستین کنگره بین المللی زبان و ادبیات و زبان شناسی شیراز "موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی با همکاری دانشگاه های کشور" 1396 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

ترجمه التفاحة فی النحو پایتخت 1396

ترجمه العوامل المئة فی النحو دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی.دکتر بهمن هادی لو صداقت 1394

 پایان نامه ها

 

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب