نام نام خانوادگی: مجتبی نوروزی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی مشهد

    رایانامه:  m.noruzi@quran.ac.ir

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکتری مدرسی معارف اسلامی(منابع اسلامی)، دانشگاه فردوسی، 1391

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1383

سطح 3 حوزه علمیه

کارشناسی ففه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، خوب

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

استاد منتخب (آموزشی و پژوهشی) هیأت علمی دانشکده در سال تحصیلی 95-94

كسب رتبة هشتم در مرحله نهایی ششمین المپياد علمي دانشجويي كشور در رشتة الهيات و معارف اسلامي در سال 1380

كسب رتبة دهم در اولین مرحله ششمین المپياد علمي دانشجويي كشور در رشتة الهيات و معارف اسلامي در سال 1380

كسب رتبة شانزدهم آزمون كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث در سال 1380

كسب رتبة ممتاز دانشگاه علوم اسلامي رضوي در سال تحصيلي 78 ـ 77

كسب رتبة ممتاز دانشگاه علوم اسلامي رضوي در سال تحصيلي 79 ـ 78

مقاله برگزیده (علمی پژوهشی) دوازدهمين همایش بين‌المللي پژوهش‌هاي قرآني(قرآن کریم و وعده‌های الهی) با عنوان «وعده‌های شیطانی و شاخصه‌های آن در آیات»، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، قم، اردیبهشت، 1398.

مقاله برگزیده (علمی ترویجی) دوازدهمين همایش بين‌المللي پژوهش‌هاي قرآني(قرآن کریم و وعده‌های الهی) با عنوان « ایمان به وعده‌های الهی و آثار و نتایج آن در زندگی»، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، قم، اردیبهشت، 1398.

مقاله برتر همایش ملی «قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن»Isc)، با عنوان «بررسی شبهه عدم پاسخگویی قرآن به نیازهای انسان معاصر از دیدگاه فریقین» جامعه المصطفی العالمیه، اصفهان،20 اردیبهشت 1397.

مقاله برتر يازدهمين همایش بين‌المللي پژوهش‌هاي قرآني(قرآن کریم و استکبارستیزی)، با عنوان «استکبار ستیزی در سیرۀ انبیاء از منظر قرآن کریم(با تأکید بر سیرۀ حضرت ابراهیم (ع)»دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، قم، فروردين 1397

مقاله برتر يازدهمين همایش بين‌المللي پژوهش‌هاي قرآني(قرآن کریم و استکبارستیزی) با عنوان «مولفه های استکبارستیزی سیاست خارجی ازدیدگاه قرآن بامحوریت سوره مبارکه ممتحنه» ، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، قم، فروردين 1397.

رتبه سوم سیزدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان(کتاب سیره و روش‌های تربیتی پیامبر اعظم (ص)، سال تحصیلی 96-97.

رتبه «شایسته تقدیر» سیزدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان(مقاله نگاهی علمی دینی به اوقات فراغت) سال تحصیلی 96-97.

هیأت علمی پژوهشگر برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال 96-97

معاون پژوهشی برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (در بین 22 دانشکده علوم قرآنی سراسر کشور)، سال 96-95

رتبه سوم همایش ملی حدیث رضوی3  (جشنواره امام رضا) سال 94

رتبه شایسته تقدیر در دهمین جشنواره حکمت مطهر سال 94

رتبه سوم مقالات حدیثی سطح چهار دهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان سال 94-93

رتبه شایسته تقدیر در دهمین جشنواره حکمت مطهر سال 94

رتبه سوم مقالات حدیثی سطح چهار دهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان سال 94-93

رتبه اول بخش مقاله نویسی چهارمین المپیاد قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، سال 94

رتبه سوم پایان‌نامه‌های حدیثی سطح چهار نهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان سال 93-92

کسب رتبه اول همایش علمی‌پژوهشی سلسه الذهب، دانشگاه نیشابور، سال 1393

کسب رتبه سوم در سطح سه در بخش کتاب (علوم قرآنی)- هفتمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان - سال 1390

کسب رتبه «پژوهشگر برگزیده» در چهارمین جشنواره ملی معارف اسلامی (ویژه استادان و دانشجویان معارف اسلامی دانشگاه های کشور)- قم- آذر سال 1390

کسب رتبه برتر پژوهشی در همایش نقش حوزه های علمیه و مراجع معظم تقلید در دفاع مقدس- قم-خرداد سال 1390

کسب رتبه سوم در سطح چهار (بخش کتاب) ششمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان در بخش کتاب- سال 1389

کسب رتبه برتر پژوهشی (بخش مقالات) سطح چهار و اساتید، پنجمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان - سال 1388

کسب رتبه برتر پژوهش در سطح دو و سه، سومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان- سال 1386

رتبه دوم مقالات پژوهشي در نهمین يادوارة شهدا و نكوداشت جلوه هاي ايثار دانشجوي كشور – شيراز ـ سال 1384

رتبه دوم پژوهشهای قرآنی در سومین جشنواره علوم قرآنی استان خراسان در سال 1383

رتبه دوم نخستین همایش روحانیت و دفاع مقدس حوزه علميه مشهد - سال 1383

رتبه سوم پایان نامه های دانشجویی در هشتمین يادوارة شهدا و نكوداشت جلوه هاي ايثار دانشجوي كشور ـ كرمان ـ سال 1383

كسب رتبه سوم سومین دوره انتخاب پایان نامه های برتر قرآنی دانشجویان  كشور در مقطع کارشناسی ارشد دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران ـ سال 1383

كسب رتبة تقديري هفتمين يادوارة شهدا و نكوداشت جلوه هاي ايثار دانشجوي كشور - مشهد - سال 1382

کسب رتبة هشتم در مرحله نهایی ششمین المپياد علمي دانشجويي كشور در رشتة الهيات و معارف اسلامي در سال 1380

كسب رتبة دهم در اولین مرحله ششمین المپياد علمي دانشجويي كشور در رشتة الهيات و معارف اسلامي در سال 1380

رتبة ممتاز ششمين مجمع سراسري دانشجويان و طلّاب ممتاز بسيجي ، شاهد و ايثارگر كشور در سال تحصيلي 76 ـ 75

رتبة برگزيدة استاني هفتمين مجمع دانشجويان و طلّاب ممتاز بسيجي ، شاهد و ايثارگر كشور در سال تحصيلي 77 ـ 76

مقام علمي برگزيدة كشوري هشتمين مجمع سراسري دانشجويان و طلّاب ممتاز بسيجي ، شاهد و ايثارگر كشور در سال تحصيلي 78 ـ 77

كسب رتبة اوّل نهمين مجمع سراسري دانشجويان و طلّاب ممتاز بسيجي ، شاهد و ايثارگر كشور در سال تحصيلي 79 ـ 78

 سوابق و تجربیات تدریس

علوم قرآن، علوم حدیث، تاریخ قرآن، مکاتب تفسیری، نقد تحریف قرآن در مقطع کارشناس ارشد

تفسیر1و2، مفردات قرآن1و2، تفسیر موضوعی قرآن، تاریخ ترجمه های قرآن، مبانی و روشهای تفسیری، کلام، تاریخ قرآن،معربات در قرآن، تاریخ حدیث، تحریف ناپذیری قرآن، علوم قرآنی، مستشرقین و مطالعات آنان در قرآن، تفسیر مقدماتی و ... در مقطع کارشناسی

تفسير، علوم قرآني، مفردات قرآن، صرف و آشنايي با قرآن، مصطلح الحديث، درك متون حديثي، آشنايي با قرآن، آشنايي با نهج البلاغه در مقطع کارشناسی

 فعالیت های علمی اجرایی

معاونت آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی مشهد

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مدیر گروه علوم قرآن و تفسیر و عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد

همکاری علمی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

کارشناس ارشد/ مدرس اداره آموزش علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی

مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه دو فصلنلمه تخصصی پژوهش‌نامه نقد آرای تفسیری دانشکده علوم قرآنی مشهد

راه‌اندازی و تأسیس دو فصلنلمه تخصصی پژوهش‌نامه نقد آرای تفسیری دانشکده علوم قرآنی مشهد

داور فصلنامه علمی پژوهشی آموزه‌های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

داور همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه

داور همایش ملی و علمی پژوهشی آموزه‌های سیاسی امام رضا علیه السلام خراسان شمالی

داوری آثار پژوهشی(کتاب و مقاله) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

راهنمایی و داوری پایان‌نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی مشهد

داوری و نقد کتاب سیر تاریخی اعجاز قرآن دفتر تبلیغات اسلامی

راهنمایی و داوری پایان‌نامه های سطح سه حوزه

همكاري با گروه مطالعات و پژوهشهاي قرآني دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي

دبیر حلقه علمی قرآن (کارگاه آموزشی پژوهش در علوم و معارف قرآن) معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي

همكاري با فصلنامه پژوهشهاي قرآني دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي

داوري بخش مقالات و پژوهشهاي قرآني  سومين ، چهارمين و پنجمين جشنواره سراسري علوم قرآن و حديث امام رضا علیه السلام

 شرکت در دوره ها

مهارت ارتباطات از منظر قرآن کریم و روانشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

روش‌شناسی تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

اهمیت فعالیت‌های پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کاربرد استعاره‌های مفهومی در مطالعات و پژوهش‌های قرآنی (2) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

قرآن کریم و روان‌شناسی؛ ضرورت‌ها و زمینه‌های پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

آسیب‌شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کاربرد استعاره‌های مفهومی در مطالعات و پژوهش‌های قرآنی (1) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

آموزش پژوهش محور- اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی- استخراج مقالات علمی پژوهشی از پایان نامه‌ها دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مهارت افزایی معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مهارت افزایی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

روش تدریس مصاحف آموزشی (کارگاه قرائت و تجوید) مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن کریم

آشنایی با قوانین و مقررات ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها جامعه ‌المصطفی العالمیة

اصول و مهارت های نوشتار پژوهشی جامعه ‌المصطفی العالمیة

نشست علمی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی؛ وضعیت،برنامه ها و افق پیش‌رو مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور - وزارت علوم

تعلیم و تربیت، شبهات قرآنی، مسایل جدید کلامی، تدبر در قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

نشست علمی آموزش عالی قرآنی و تأمین نیازهای شغلی جامعه مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور - وزارت علوم

شبهات قرآنی، تفاوت اعجاز با سحر، آموزش پژوهش محور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دوره آموزشی ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه سمات استانداری خراسان رضوی- شورای عالی عتف

مبانی ترجمه قرآن و آسیب‌شناسی پژوهش‌های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

تفسیر موضوعی قرآن، معناشناسی و تفسیر متن، آموزش نرم‌افزار OneNote دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس درس و محیط های آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

ضیافت اندیشه (اصول تعلیم و تربیت در اسلام- علم و دین) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

روش تدریس و تکنولوژی نوین آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

روش شناسی تفسیر با رویکرد ترتیب نزول دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کارگاه روش تدریس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کارگاه آموزشی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

روش تدریس تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کارگاه آموزشی ویراستاری(دوره مقدماتی و تکمیلی) حوزه علمیه خراسان رضوی

نشست علمی بهاییت دانشگاه فردوسی

کارگاه روش تدریس دانشگاه فردوسی

صلاحیت مدرسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

ذخیره‌سازی اسپرم و بهره‌برداری از آن در فقه امامیه دوفصلنامه فقه پزشکی شماره 38-39

بررسی ابعاد فقهی همزاد سازی و بدلسازی انسانی فصلنامه آموزه‌های فقه مدنی شماره 18

بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم (ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخر رازی فصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی شماره 6

راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی، با تأکید بر آموزه های قرآن و سیره رضوی فصلنامه فرهنگ رضوی شماره 19

«نقد دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت» فصلنامه علمی- پژوهشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی شماره 92

«مفهوم‌شناسی موافقت و مخالفت حدیث با قرآن» فصلنامه علمی- پژوهشی علوم حدیث شماره 55

راهبردها و سیاستهای تشویقی قرآن کریم پیرامون فرزندآوری مجله علمي ترويجي جمعیت شماره 91-92

نگاهی علمی- دینی به اوقات فراغت فصلنامه علمی ترویجی پژوهشهای اجتماعی اسلامی شماره 108

گونه شناسي و روش شناسي روايات تفسيري حضرت زهرا(س) فصلنامه علمی ترویجی سفینه شماره 42

«روش‌شناسی تفسیر عقلی در سیرة تفسیری امام رضا علیه السلام فصلنامه علمی ترویجی مشکوة شماره 124

«یررسی شاخصه تقوا در تبیین برابری زن و مرد در خلقت از منظر دو بانو(امین و ودود) دوفصلنامه پژوهشنامه حضرت خدیجه (س) شماره 124

«روش‌شناسی تفسیر کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التأویل» دوفصلنامه تفسیر پژوهی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شماره 10

«سیره تفسیری علامه طباطبایی (ره) در تطبیق اخبار عرض دوفصلنامه تخصصی اندیشه قرآنی دانشکده علوم قرآنی شماره 1

«کتاب شناسی اعجاز عددی و ریاضی قرآن»، آینه پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی قم شماره ا127

شيوه هاي تربيتي پيامبر اعظم (ص)» فصلنامه جستاردفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي شماره 13-14

«پژوهشي در اعجاز عددي و رياضي قرآن» فصلنامه پژوهشهاي قرآني، دفتر تبليغات اسلامي خراسان  رضوی شماره 48

«شيوه هاي تبليغي فرهنگ شهادت در جامعه» در كتاب حماسه و خطابه  چاپ كنگره سرداران شهيد استان خراسان

«فرهنگ شهادت » در كتاب فرهنگ ايثار و شهادت چاپ وزارت ارشاد

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

«وعده‌های شیطانی و شاخصه‌های آن در آیات» پژوهش‌هاي قرآني(قرآن کریم و وعده‌های الهی) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 98/02 بین المللی

« ایمان به وعده‌های الهی و آثار و نتایج آن در زندگی پژوهش‌هاي قرآني(قرآن کریم و وعده‌های الهی) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 98/02 بین المللی

کارکرد رزق حلال در تحکیم خانواده از منظر قرآن و سیره رضوی کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش‌های دینی 97

«جامعیت قرآن از دیدگاه بانو نصرت امین جامعیت قرآن اصفهان 97 بین المللی

بررسی شبهه عدم پاسخگویی قرآن به نیازهای انسان معاصر از دیدگاه مفسران فریقین جامعیت قرآن اصفهان 97 بین المللی

«شناخت جامعیت قرآن کریم در حوزه معرفت انگیزشی» جامعیت قرآن اصفهان 97 بین المللی

«استکبار ستیزی در تفسیر المیزان» پزوهشهای قرآنی (استکبارستیزی) مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 97 بین المللی

«استکبار ستیزی حضرت موسی(ع) با تاکید بر آیات 26-15 سوره نازعات» پزوهشهای قرآنی (استکبارستیزی) مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 97 بین المللی

«استکبار ستیزی در سیرۀ انبیاء از منظر قرآن کریم(با تأکید بر سیرۀ حضرت ابراهیم (ع)»(مقاله برتر) پزوهشهای قرآنی (استکبارستیزی) مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 97 بین المللی

«مولفه های استکبارستیزی سیاست خارجی ازدیدگاه قرآن بامحوریت سوره مبارکه ممتحنه» پزوهشهای قرآنی (استکبارستیزی) مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 97 بین المللی

«کارکردهای حجاب و عفاف از دیدگاه معصومان (ع)» حجاب پزوهی گلستان 96 ملی

«پژوهشی در زندگی عالم متقی وفقیه مفسر آیت الله حاج شیخ محمد حسین سیبویه و سایر عالمان بیت سیبویه» مفاخر قرآنی یزد میبد دانشکده علوم قرآنی 96 ملی

«آثار فردی و اجتماعی نماز در سیره رضوی» همایش نماز مشهد 96 ملی

«مبانی و روش­های نقد حدیث از دیدگاه علامه معرفت(ره)» آرای تفسیری علامه معرفت قم 96 ملی

«بررسی انتساب «ذنب و استغفار» به پیامبر اکرم(ص) در قرآن از دیدگاه علامه محمدهادی معرفت(ره) و فخر رازی» آرای تفسیری علامه معرفت قم 96 ملی

پژوهشي در آسيب‌ها و چالش‌هاي امر به معروف و نهي از منكر» مشهد 96 ملی

«اصول و آموزه‌های اخلاقی در مناظره با تأکید بر مناظرات رضوی» عدالت و اخلاق مشهد دانشگاه فردوسی 96 بین المللی

«بررسی حقوق و اخلاق در خانواده از منظر امام رضا(ع)» عدالت و اخلاق مشهد دانشگاه فردوسی 96 بین المللی

«حوزه علمیه مشهد؛ نهضت‌ها و تحولات داخلی و بین‌المللی» عدالت و اخلاق مشهد دانشگاه فردوسی 96 بین المللی

«پیشگامان وحدت و تقریب مذاهب اسلامی در حوزه علمیه مشهد» عدالت و اخلاق مشهد دانشگاه فردوسی 96 بین المللی

«روش­ها و گرایش­های تفسیری حضرت زهرا(س)» 96 بین المللی

راهبردها و سیاستهای تشویقی قرآن کریم پیرامون فرزندآوری جمعیت و خانواده اصفهان دانشگاه اصفهان 95 بین المللی

راهبردها و سیاست‌های افزایش جمعیت از منظر آیات و روایات جمعیت و خانواده اصفهان دانشگاه اصفهان 95 ملی

عوامل و آسیب‌های کاهش و راه‌کارهای افزایش جمعیت جمعیت و خانواده اصفهان دانشگاه اصفهان 95 ملی

مقاله تحریف‌ناپذیری قرآن از دیدگاه شهید مطهری اصفهان نهاد نمایندگی ولی فقیه 94 ملی

تحریف ناپذیری قرآن از دیدگاه سید مرتضی کنگره سید مرتضی قم 94 ملی

مقاله تحریف ناپذیری قرآن در کلام رضوی قم 94 ملی

ویژگیهای الگوی تربیت در سیره رضوی مشهد 94 ملی

همایش ملی نماز و پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی 94 ملی

پاسخگویی قرآن به پرسش‌های عصر 94 ملی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

آسیب‌شناسی روش‌های آموزش قرآن در آموزش و پرورش، با همکاری علی اکبر فقفوری، انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با موضوع قرآن کریم و استکبارستیزی، انتشارات نسیم رضوان

سیره و روش‌های تربیتی پیامبر اعظم (ص) با همکاری حسنیه نوروزی، انتشارات نسیم رضوان

سبک زندگی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، انتشارات نسیم رضوان

مشاهیر حوزه علمیه خراسان – جلد سوم با همکاری علیرضا نوروزی، انتشارات نسیم رضوان

مشاهیر حوزه علمیه خراسان – جلد اول با همکاری علیرضا نوروزی، انتشارات نسیم رضوان

مشاهیر حوزه علمیه خراسان – جلد دوم با همکاری علیرضا نوروزی، انتشارات نسیم رضوان

درآمدی بر اعجاز عددي و رياضي قرآن، انتشارات نسیم رضوان

فرهنگ شهادت از ديدگاه قرآن و سنت، انتشارات نسیم رضوان

 پایان نامه ها

تحليل شيوه­هاي برخورد قرآن با مشركان بر اساس ترتيب نزول ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

كاركردهاي افزايش جمعيت از منظر قرآن كريم و روايات ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

تحليل و بررسي روش­هاي تفسيري حضرت زهرا (س) ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

جلوه­هاي عملي امر  به معروف و نهي از منكر در سيره بانوان اسوه قرآني ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بررسي سندي و دلالي حديث حولاء و تطبيق آن با آيات و روايات ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

روش­هاي برخورد قرآن با اهل كتاب به ترتيب نزول آيات ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

آسیب‌شناسی روشهای آموزش قرآن در آموزش و پرورش و ارائه راهکارهای جدید ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بررسی لغزش‌های مترجمان معاصر در ترجمه واژگان دخیل در قرآن كريم ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

راهکارهای افزایش آستانه تحمل اجتماعی از منظر قرآن و روایات ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

ترجمه و نقد بخشي از كتاب اصول التفسير و قواعده ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

معناشناسي واژگان مربوط به حوزه فقه سياسي در قرآن كريم ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

معناشناسي واژگان معرب فارسي قرآن كريم (حرف سين تا غين ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بررسي لغزش هاي مترجمان معاصر در ترجمه آيات الاحكام اجتماعي و اقتصادي قرآن كريم ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مفهوم شناسي واژگان معرب فارسي قرآن كريم (مطالعه موردي 10 واژه ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

روش شناسی تفسیر کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التاویل ، راهنمایی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب