نام نام خانوادگی: هادی نصیری

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی قم

    رایانامه: h.nasiri.218@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصول دین قم، 1390

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصول دین قم، 1384

کارشناسی علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی درسی)، دانشگاه پیام نور تهران، 1375

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، پیشرفته

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

تفسیر ترتیبی 1 و2 و3 و4 ،مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، از سال 88 تاکنون

مفردات قرآن 1 و2 ،مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، از سال 88 تاکنون

علوم بلاغی ،مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، از سال 88 تاکنون

علوم قرآنی ،مقطع کارشناسی ، از سال 88 تاکنون

فقه الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 ،مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، از سال 88 تاکنون

معناشناسی 1 و 2 ،مقطع کارشناسی ، از سال 88 تاکنون

نقد ترجمه قرآن ،مقطع کارشناسی ارشد ، از سشال 90 تا کنون

ادبیات عرب ،مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، از سال 88 تاکنون

زبان تخصصی انگلیسی ،مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، از سال 97 تاکنون

آشنایی با مباننی علم رجال ،مقطع کارشناسی ارشد ، از سال 97 تاکنون

فقه الحدیث ،مقطع دکتری ، از سال 98

مشکل القرآن ، سطح 3 حوزه، از سال 97 تاکنون

متون تخصصی معاصر حدیثی ، سطح 3 حوزه، سال 93 تا کنون

منطق فهم حدیث ، سطح 3 حوزه، از سال 96

ترجمه از زبان عربی و فارسی ،مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، از سال 93 تا کنون

تدريس طب قديم( در حوزه علمیه قم) ، سطح 3 حوزه، از سال 86 تا 90

سبک ززندگی اسلامی- احادیث پزشکی- فقه الحدیث احادیث پزشکی ،پزشکی دانشگاه پزشکی قم،

 فعالیت های علمی اجرایی

معاون پژوهشي دانشكده علوم قرآني قم از سال 88 تا 91

رئيس دانشكده علوم قرآني قم از سال 91 تا 93

 سرپرست معاونت آموزشي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 1393

 شرکت در دوره ها
 
 انجمن های علمی

 عضو گروه علمي مركز تخصصي علوم حديث حوزه علميه قم از سال 88 تاكنون

 عضو هيأت تحريريه مجله حديث حوزه از سال 92 تا کنون

 همكار علمي مجلة تراثي بساتين از سال 93 تا کنون

داور جشنوارة كتاب سال حوزه علميه قم از سال 94 تا کنون

 داور جشنوارة علامه حلّي از سال 94 تا کنون

 داور همايش بين المللي پژوهش‌هاي قرآني از سال 90 تاکنون

 عضو شوراي تدوين سرفصل‌هاي مركز تخصصي حديث حوزه علميه قم ازسال 90 تا 94

عضو شوراي تدوين سرفصل‌هاي دروس رشته علوم و معارف اسلامي وزارت علوم تحقيقات و فناوري 96

همكاري علمي با دانشگاه علوم پزشكي قم از سال 97 تا کنون

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

بازتعريف انسان منافق درقران كريم وتفاوت ان با انسان بيماردل انسان پژوهي ديني

 واكاوي معجزه اعجاز قران ووجوه ان از ديدگاه فناري بژوهش ديني

 الشبهات اللغويه والادبيه حول القران المتاثره بجغرافيه عرب الجاهليه دراسه ونقد مجله كليه الفقه

دراسه فی وجوه اعجاز القرآن من منظار شمس الدین القناری آفاق الحضاره الاسلامی شماره 46  پائیز و زمستان  99

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

 

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 تصحيح و تحقيق كتاب ميزان الطب محمد اكبر ارزاني

مختصر البلاغه جهت تدريس چهار واحد درسي علم بلاغت

 تصحيح و تحقيق كتاب مخزن الادويه عقيلي خراساني (در مرحله چاپ)

 تصحيح و تحقيق كتاب حدود الأمراض محمد اكبر ارزاني (آماده چاپ)

 پایان نامه ها

تحلیل تطبیقی سندی و محتوایی تفسیر عیاشی با منابع روایی معتبر(از آغاز تا پایان جزء اول) مشاور دانشکده علوم قرآنی قم دکتری 1397

پژوهشی در اهداف و مقاصد اخلاقی- تربیتی سوره مبارکه نور راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1390

بررسی قواعد تفسیری در تفسیر «نمونه» راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1392

بررسی معانی ابواب مزید در تفاسیر راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1392

ارتباط اسماء و صفات الهی مذکور در پایان آیات با محتوای آیات (سوره‌های توبه، یونس، هود و یوسف) راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1392

نقد و بررسی ترجمه­ی قرآن کریم (حداد عادل) راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1392

بررسی تطبیقی مفردات قرآن از تفاسیر مجمع البیان طبرسی و الکشاف زمخشری (جزء۲۸) راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1392

تصحیح و تحقیق نسخه خطی غریب القرآن راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1393

تصحیح و تحقیق نسخه خطی زهرة الریاض و نزهه القلوب المراض راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1394

بررسی و نقد ترجمه قرآن گروه مترجمان (به سرپرستی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی) راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1395

نقد و بررسی ترجمه قرآن از آقای مسعود انصاری راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1395

مقایسه نظام لیبرالیسم فرهنگی با نظام الگوسازی فرهنگی اسلام راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1395

بررسی قواعد تفسیری در تفسیر کوثر راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1395

نقد و بررسی ترجمه قرآن آقای خواجوی راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1395

تصحیح و تحقیق نسخه خطی تفسیر سوره حج از تفسیر میرزا لطفعلی بن احمد مجتهد تبریزی معروف به امام جمعه (م. ۱۲۶۲ ه. ق) راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1392

نقد و بررسی ترجمه قرآن آقای خواجوی راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1395

بررسی قواعد تفسیری در تفسیر کوثر راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1395

مقایسه نظام لیبرالیسم فرهنگی با نظام الگوسازی فرهنگی اسلام راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1395

نقد و بررسی ترجمه قرآن از آقای مسعود انصاری راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1396

نقد و بررسی ترجمه قرآن آقای علی کرمی فریدنی راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1396

تبیین انتخاب مدیران شایسته از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1399

نقد و بررسی ترجمه ده جزء دوم قرآن آقای علی ملکی راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد 1399

ارتباط اسماء و صفات مذکور در پایان آیات با محتوای آیات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی  ارشد 1392

بررسی تطبیقی واژگان مترادف در سوره های آل¬عمران و نساء مشاور دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی  ارشد 1392

بررسی تطبیقی مفردات قرآن از مجمع البیان طبرسی و الکشاف زمخشری(جز24 و25) مشاور دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی  ارشد 1392

منطق فهم مفردات قرآن مشاور دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی  ارشد 1392

ترجمه و بررسی کتاب «بلاغه الکلمه فی التعبیر القرآنی» راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی  ارشد 1394

آسیب شناسی نقش رفتاری معلم در تربیت دینی دانش آموزان  راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی 1398

تصحیح و تحقیق نسخه خطی طور فی اطوار راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی 1393

نقش مجاز مرسل در فهم قرآن کریم راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی 1390

بررسی برخی واژگان مترادف نما در قرآن راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی 1392

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب