نام نام خانوادگی: مجتبی محمدی مزرعه شاهی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی میبد

    رایانامه: mojtaba63mohammadi@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، 1390

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، 1387

کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، 1384

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

کسب رتبه ي چهارم استاد برتر پژوهشگر در دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، سال 1391

کسب رتبه سوم استاد نمونه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، اردیبهشت 1393

کسب عنوان پژوهشگر برتر در نشست علمی فرهنگی دانشجویان و طلاب علوم دینی با موضوع کار و سبک زندگی دینی، کمیته امداد امام خمینی استان یزد، 9 اسفند سال 1393

عضو هیأت علمی پژوهشگر برتر در دانشکده علوم قرآنی میبد در سال تحصیلی 96-95، 22 آذرماه 1396

کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 16 دی سال 1393

کسب عنوان مدیر پژوهشی برتر در جشنواره بین دانشکده ای هفته پژوهش، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، سال 1392

کسب رتبه سوم کشوری آزمون کارشناسی ارشد سال 1385

 سوابق و تجربیات تدریس

ادبیات عرب، علوم بلاغت، عربی تخصصی، مفردات قرآن، بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه کارشناسی ارشد از 1392 تاکنون

ادبیات عرب، مفردات قرآن، علوم بلاغت، اعراب القرآن، ترجمه از عربی به فارسی، ترجمه قرآن، قرائت متون تخصصی کارشناسی از 1388 تاکنون

 فعالیت های علمی اجرایی

1- مدير پژوهش و فناوري دانشکده علوم قرآني ميبد، از بهمن ماه 1391 تا کنون

2- مسؤول برگزاري کارگاه « روش تحقيق و مقاله نويسي »، دانشکده علوم قرآني ميبد، 13/12/1390

3- مسؤول برگزاري سمينار « هنر در قرآن »، دانشکده علوم قرآني ميبد، 27/9/91

4- مسؤول برپايي نمايشگاه « دستاوردهاي پژوهشي دانشکده علوم قرآني ميبد »، 25/9/91 لغايت 29/9/91

5- عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم قرآني ميبد

6- معاون امور اداری، مالی و دانشجویی دانشکده علوم قرآنی میبد از تاریخ 21/7/1392

7- عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم قرآنی میبد

8- داوری نوزدهمین دوره مسابقات استانی اذان، ابتهال، مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم در استان یزد

9- مدیر اجرایی و عضو هیأت تحریریه دوفصلنامه عیون، دانشکده علوم قرآنی میبد

10- دبیر کمیته اجرایی نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی، دانشکده علوم قرآنی میبد

11- عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی، دانشکده علوم قرآنی میبد

12- عضو شورای سیاست گذاری نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی، دانشکده علوم قرآنی میبد

13- عضو کمیته مالی نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی، دانشکده علوم قرآنی میبد

14- دبیر کمیته اجرایی همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد

15- عضو کمیته علمی همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد

16- عضو کمیته اجرایی همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد

17- عضو کمیته داوری همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد

18- عضو شورای سیاست گذاری همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد

19- دبیر اجرایی همایش افسران جوان جنگ نرم، دانشکده علوم قرآنی میبد

20- دبیر استانی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در استان یزد، 13/10/1396

21- عضو کمیته علمی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، 18/1/1397

22- عضو کمیته اجرایی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، 18/1/1397

23- عضو کمیته ارزیابی مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، 18/1/1397

24- استاد مشاور انجمن های علمی دانشجویی در دانشکده علوم قرآنی میبد، سال تحصیلی 97-96

25- ارزیابی سه عنوان کتاب با عناوین: 1- نقش تربیتی استعاره های تمثیلی قرآن 2- جایگاه و معنای بل و کلّا از منظر سیاق قرآنی 3- بررسی اشتقاق کبیر در قرآن، جهت چاپ در انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

26- استاد راهنمای پژوهشی دانشکده علوم قرآنی میبد، سال تحصیلی 97-96

 شرکت در دوره ها

شرکت در کارگاه روش تدريس تفسير قرآن کريم، مشهد، بهمن ماه 1388

شرکت در گارگاه تدريس و تکنولوژي نوين آموزشي، مشهد، تيرماه 1389

شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشی « پاسخ به شبهات قرآنی »، « تفاوت اعجاز با سحر » و « آموزش پژوهش محور »، قم، 10 و 11 اردیبهشت 1393، به مدت 12 ساعت

شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشی « تعلیم و تربیت در اسلام »، « بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی »، « پاسخ به شبهات قرآنی »، « بررسی مسائل جدید کلامی » و « تدبّر در قرآن »، مشهد، 20 الی 23 مرداد سال 1393، به مدت 10 ساعت

شرکت در کارگاه آموزشی « فنون و راهکارهای ترجمه متون عربی »، دانشگاه یزد، 3 آذر 1395، به مدّت 8 ساعت.

شرکت در کارگاه دانش افزایی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در محورهای      « کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی »، « آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر » و « قرآن کریم و روانشناسی، ضرورت ها و زمینه های پژوهش » در مورخ 23/10/1396، 30/10/1396، 3/11/1396 و 14/12/1396 به مدت 16 ساعت

شرکت در کارگاه تخصصی « سطوح جستار پیشینه و گردآوری داده در متون علوم انسانی »، دانشکده علوم قرآنی میبد، 12/2/1396، به مدت 2 ساعت

ناقد کرسی ترویجی با عنوان « بررسی نمود علوم بلاغی در ترجمه های معاصر قرآن »، دانشکده علوم قرآنی مراغه، 16/12/1396

شرکت در کارگاه دانش افزایی اعضای هيأت علمی با عنوان « اهمیت فعالیت های پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هيأت علمی »، 21/8/1397، به مدت 3 ساعت

دبیر نشست تخصصی نقد کتاب با عنوان « نقد و بررسی کتاب معارضه با قرآن در گذر زمان »، 28/9/1397، دانشکده علوم قرآنی میبد، به مدت یک ساعت

شرکت در کارگاه دانش افزایی اعضای هيأت علمی با عنوان « روش شناسی تفسیر قرآن کریم »، 25/3/1398، به مدت 4 ساعت

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

الألفاظ المعرّبة الفارسية و اليونانية في القرآن الکريم، مجله ي آفاق الحضارة الإسلامية، شماره ي 22، سال 1387، با همکاري دکتر عزت ملا ابراهيمي

مظاهر رومانتيک در اشعار خليل مطران، مجله ي علوم ادبي، دانشگاه قم، شماره ي 5، سال 1389، با همکاري دکتر فيروز حريرچي

طبيعت ايران در شعر محمد مهدي جواهري، مجله ي دانشکده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، با همکاري دکتر عدنان طهماسبي ( در دست چاپ )

مدیریت اوقات فراغت در صحیفه سجادیه، دوفصلنامه بساتین، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، با همکاری حمید متولی زاده نائینی

سبک شناسی محسنات معنوی سوره نساء، دوفصلنامه عیون، دانشکده علوم قرآنی میبد، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1393، با همکاری دکتر بهمن هادیلو و دکتر احمد امیدوار

تناص قرآنی در مقامات حریری ( مطالعه موردی در مقامه السمرقندية و الرازية )، دوفصلنامه عیون، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ( دانشکده علوم قرآنی میبد )، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1394، با همکاری دکتر احمد امیدوار و مجید مهدوی

بینامتنیت لفظی در هجویات جریر در مقابله با اخطل با تکیه بر قرآن، دوفصلنامه عیون، دانشکده علوم قرآنی میبد، سال سوم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 94، بهار و تابستان 95، با همکاری حمید متولی زاده نائینی

مدیریت اوقات فراغت در صحیفه سجادیه، دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 42، زمستان 1395، با همکاری حمید متولی زاده نائینی

معناشناسی واژه ضلال در قرآن، دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 43، بهار 1396، با همکاری راضیه غلامی

شیخ طبرسی و مجمع البیان، دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 43، بهار 1396، با همکاری سمیه رخساری

دعا و آسیب شناسی آن، دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 43، بهار 1396، با همکاری حمید متولی زاده نائینی و بدریه رحیمی

مضامین قرآنی در اشعار بهجتی اردکانی، دوفصلنامه قرآنی - مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 44، پاییز 1396، با همکاری جواد محمودی اردکانی

لغات اضداد در قرآن، دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 45، بهار 1397، با همکاری علیرضا تلقایی

تجلی قرآن در اشعار فردوسی، دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 45، بهار 1397، با همکاری ریحانه فراصت

ارتباط شبکه معنایی واژه بيت با شبکه معنایی انبیای الهی در قرآن، دوفصلنامه عیون، دانشکده علوم قرآنی میبد، سال چهارم، شماره ششم و هفتم، بهار و تابستان 96، پاییز و زمستان 96، با همکاری آمنه برزنونی

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

"الحکمة في شعر زهيربن ابي سلمی، مجله ی الکترونیکی دیوان العرب، سال 1388

قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب دراسة تطبيقية لنماذج من أشعار بدر شاکر السياب، نازک الملائکة و احمد مطر، مجله ی الکترونیکی دیوان العرب، سال 1388، با همکاری دکتر بهمن هادیلو

المحنة و ما يرادفها في القرآن الکريم علی أساس کتاب المفردات للراغب الأصفهاني دراسة توصيفية، مجله الکترونیکی دیوان العرب، سال 1396، با همکاری دکتر محمدعلی طاهری نژاد

المحنة و ما يرادفها في القرآن الکريم علی أساس کتاب المفردات للراغب الأصفهاني دراسة تفسيرية، مجله الکترونیکی ديوان العرب، آبان ماه 1397، با همکاری دکتر محمدعلی طاهری نژاد

 مقالات در همایش های داخلی

 

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

"1- جامع الدروس العربية 1 ( صرف و نحو )، انتشارات پوران پژوهش، با همکاري دکتر موسي عربي و ميترا عباس زاده

2- جامع الدروس العربية 2 ( متون نظم و نثر عربي )، انتشارات پوران پژوهش، با همکاري دکتر موسي عربي

3- جامع الدروس العربية 3 ( بلاغت )، انتشارات پوران پژوهش، با همکاري دکتر بهمن هاديلو و دکتر موسي عربي

4- جامع الدروس العربية 4 ( تاريخ ادبيات عربي )، انتشارات پوران پژوهش، با همکاري دکتر موسي عربي و ميترا عباس زاده

5- ترجمه و شرح « علويات سبع ابن ابي الحديد »، انتشارات صداقت، با همکاري دکتر روح الله نصيري. 

6- ترجمه و شرح « شواهد شعري شرح قطر الندي و بلّ الصدي »، انتشارات صداقت، با همکاري دکتر روح الله نصيري. 

7- ترجمه و شرح « گزيده نهج البلاغه »، انتشارات صداقت، با همکاري دکتر عبدالله حسيني. 

8- ترجمه و شرح « الآجرّوميّة في قواعد علم العربية »، انتشارات صداقت، با همکاري حميد متولي زاده نائيني

9- هدیه شعبان ( ترجمه و شرح مناجات، خطبه و صلوات شعبانیه )، انتشارات کوثر هدایت، با همکاری دکتر محمدعلی طاهری نژاد

10- ترجمه، تحقیق و اعراب گذاری « شرح العوامل فی النحو »، انتشارات صداقت، با همکاری دکتر بهمن هادیلو و دکتر احمد امیدوار

11- ترجمه و شرح دعای ندبه، انتشارات صداقت، با همکاری حمید متولی زاده نائینی و دکتر محمدعلی طاهری نژاد

12- حلّ تمرین های مبادئ العربیة جلد 4، ویرایش حمید محمدی ( بخش صرف )، انتشارات صداقت، با همکاری دکتر بهمن هادیلو و مهدی شاه ولی اناری

13- حلّ تمرین های مبادئ العربية جلد 2، ویرایش حمید محمدی ( بخش صرف )، انتشارات صداقت، با همکاری سید حسین میرابوطالبی رکن آبادی و حمید متولی زاده نائینی

14- تحلیل روایات امام جواد ( ع ) با رویکرد کشف تعامل با قرآن کریم، انتشارات صداقت، با همکاری احمد توکلی و حمید متولی زاده نائینی

15- اسلام و امنیت اجتماعی، انتشارات آریانقش، با همکاری اصغر کریمی رکن آبادی و حمید متولی زاده نائینی

16- ترجمه و تحقیق کتاب مختصرالبلاغة تألیف دکتر سیداحمد امام زاده، انتشارات ماهواره، با همکاری سیدحسین میرابوطالبی رکن آبادی و هادی نکوئی مقدم

17- ترجمه کتاب القواعد الأساسیة للغة العربیة تألیف السید احمد الهاشمی، انتشارات نصایح، با همکاری دکتر محمدسعید فیاض و حمید متولی زاده نائینی

18- سیمای مزرعه امام، انتشارات شهر علم

19- حکمت در آثار ابن مقفّع، انتشارات شهر علم

20- ترجمه کتاب اللغات في القرآن به روایت اسماعيل بن عمرو، انتشارات شهر علم، با همکاری مهناز کریمی مزرعه شاه

21- ترجمه و نقد کتاب جمع القرآن الکریم حفظاً و کتابةً تألیف علی بن سلیمان العبید، انتشارات شهر علم، با همکاری دکتر امیر جودوی، دکتر بهمن هادیلو و الهه ابراهیمی آبشور

 پایان نامه ها

"راهنمايي پايان نامه در مقطع کارشناسی:

1- ترجمه و شرح اشعار و حکمت های منسوب به حضرت زهرا ( س )، بهروز صدیقی، 1392

2- بررسی اقسام استعاره در نهج البلاغه، عباس مزیدی

3- نقش حروف مشبهة بالفعل در قرآن، سمانه دهستانی

4- بررسی تشبیه و کاربردهای آن در نهج البلاغه، مریم مقیمی

5- بررسی ادبی عناصر داستانی در قرآن با تأکید بر داستان حضرت موسی ( ع )، زهرا محسنی

6- نقش عطف بیان و عطف نسق در بیان مفاهیم قرآنی، فرهاد درّی

7- بررسی صنعت بدیعی طباق در نهج البلاغه، بهزاد سهرابی

8- بررسی حال و اقسام آن در 15 جزء آخر قرآن، اکرم جمشیدی

9- ترجمه و شرح تائیه دعبل در رثای اهل بیت ( ع ) و قصیده شریف رضی در رثای امام حسین ( ع )، فاطمه زندوانی

 10- نگاهی به اقسام کنایه در نهج البلاغه، خدیجه محمدی بنستانی 

11- بررسی نقش حروف جرّ در بیان مفاهیم قرآن، حمیده عرب مختاری، 1391

12- پژوهشی پیرامون واژه های معرّب فارسی و یونانی در قرآن کریم، فهیمه کارگر نژاد، 1391

13- نگاهی به محسنات بدیعی در صحیفه سجادیه، نرگس کشاورزی گندمانی، 1392

14- نگاهی به محسنات بدیعی لفظی در نهج البلاغه، فاطمه رئیسی شعار، 1392

15- ترجمه و شرح میمیه فرزدق و شافیه ابوفراس حمدانی، مریم اسدی لاری، 1392

16- بررسی و تحلیل کاربرد منادا در نهج البلاغه، سمیرا توانگر مروستی، 1391

17- نگاهی به زیبایی شناسی قرآن، زهرا رئیسی، 1392

18- نگاهی به ضرب المثل های قرآنی و معادل فارسی و عربی آن ها، زهرا اکبری، 1392

19- استفهام و نقش آن در بیان مفاهیم قرآنی، فائزه پورصادقی، 1392

20- نگاهی به محسنات بدیعی معنوی در نهج البلاغه، مریم السادات نیشابوری، 1392

21- بررسی ظرفیت های نمایشی در سوره هایی از قرآن کریم، محمد روشن بین

22- بررسی صفت مشبهه و کاربردهای آن در قرآن، مریم حسنی مقدم

23- نقش افعال ناقصه در قرآن، طاهره السادات شاکر

24- تجلی قرآن و حدیث در اشعار حافظ و مولوی، سیده زینب حبیبی

25- نگاهی به نعت در قرآن، ذبیح الله سالخورده

26- نگاهی به اقسام استعاره در صحیفه سجادیه، سید محمدجواد هاشمی

27- نقش مفعول مطلق و مفعول فیه در بیان مفاهیم قرآنی، زهرا شریف آباد علی اکبر

28- بررسی نمودهای ایجاز، اطناب و مساوات در قرآن، احمد یزدان پناه

29- حل تمرین های مبادئ العربیه جلد 4 ویرایش حمید محمدی ( بخش صرف )، مهدی شاه ولی اناری، 1393

30- نگاهی به مجازهای مرسل و عقلی در نهج البلاغه، عباس صادقی چاه نصیر، 1393

31- ترجمه و شرح برده بوصیری در مدح پیامبر ( ص )، صدیقه فاتحی، 1393

32- شرح و ترجمه ترکیب بند سید محمدمهدی بحرالعلوم در رثای امام حسین ( ع )، فاطمه بدخشان، 1393

33- شرح و ترجمه قصیده کوثریه سید رضا هندی در مدح امام علی ( ع )، محدثه سپاهی، 1393

34- شرح شواهد قرآنی کتاب « شرح العوامل فی النحو »، انسیه جهان منش، 1393 

35- ترجمه و شرح « برده کعب بن زهیر » در مدح پیامبر ( ص )، حسین رئیسی، 1393

36- تجلی قرآن و حدیث در اشعار فردوسی و نظامی، مریم برزگر، 1393

37- ترجمه و شرح گزیده ای از دیوان منسوب به امام حسین ( ع )، فاطمه اسدی اسدآباد، 1394

38- تحلیل ادبی دعای ابوحمزه ثمالی، محمداحسان هاشم بیکی، 1394

39- سیمای امام علی ( ع ) در شعر معاصر عربی، نجمه برزگر، 1395

40- ترجمه و شرح قصاید ابن ابی الحدید درباره فتح خیبر و فتح مکه، مطهره طاووسی، 1395

41- نگاهی به صنعت بدیعی طباق در نهج الفصاحه، عزت اکبریان، 1395

42- بررسی واژه های مترادف در قرآن کریم، فاطمه رضایی، 1395

43- سیمای امام حسین ( ع ) در شعر معاصر عرب، مطهره کریمی، 1396

44- حلّ تمرین های مبادئ العربية جلد 3 ویرایش حمید محمدی بخش نحو( از آغاز تا مبحث اختصاص )، مهدیه السادات تهامی سربنانی، 30/11/1396

45- بررسی منادا و اقسام آن در قرآن، فاطمه دهقان خبری، 31/2/1397

46- حلّ تمرین های مبادئ العربية جلد 3 ویرایش حمید محمدی بخش نحو ( از مبحث اشتغال تا پایان )، فاطمه چاره جو سلوکلویی، 20/3/1397

47- ترجمه و شرح رجزهای خاندان پیامبر ( ص ) در روز عاشورا، فاطمه مزیدی شرف آبادی، 31/6/1397

48- عوامل انحراف تمدن اسلامی از منظر قرآن، وحید بنیادی رحیمی، 30/11/1397

49- شیوه های آموزشی و تربیتی پیامبر ( ص ) و ائمه اطهار ( ع )، زهرا نعمت اللهی، 28/11/1397

50- دشمن شناسی از نگاه مقام معظم رهبری و امام خمینی ( ره )، حسین بهنیا، 30/11/1397

51- نقش مساجد و مکتب خانه ها در گسترش آموزش، زهرا منظری توکلی، 20/12/1397

52- نگاهی به مناقب و فضائل امام علی ( ع ) در شعر فارسی، مسعود رضوی مفرد، 21/12/1397

53- تجلی قرآن و حدیث در کتاب تاریخ بیهقی، فاطمه پاکدامن، 2/2/1398

54- مشاهیر قرآنی یزد ( شاعران، استادان و قاریان )، فائزه زارع زاده ابرقوئی، 30/11/1397

55- اقتصاد مقاومتی در سیره امام سجاد ( ع )، فاطمه شاطری، 31/6/1398

 

راهنمایی پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد: 

1- تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( از آغاز تا آیه 45 سوره بقره )، عاطفه نشاط، 1393

2- شرح شواهد قرآنی « شرح قطر النّدی و بلّ الصّدی »، طاهره السادات شاکر اردکانی، 1393

3- شرح و تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( از آیه 49 تا آیه 125 سوره بقره )، سمیه رخساری، 1393

4- بررسی تفسیری و بلاغی قسم در قرآن، عظیم سالاری اسکر، 1394

5- حلّ تمرین های مبادئ العربية جلد 4 ویرایش حمید محمدی، بخش نحو ( از آغاز تا مبحث اختصاص )، فاطمه خشت زر، 1394

6- تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( آیات 257-125 سوره بقره )، سمیه شمس الدینی دهنوی، 1394

7- شرح و تفسیر شواهد قرآنی « شرح ابن عقیل »، عطیه خلیلی نژاد، 1394

8- تحلیل شواهد قرآنی « جامع الدروس العربية » ( جزء اول و دوم )، زهرا کرامتی، 25/3/1395

9- تحلیل ادبی و تفسیری حرف « إن » در قرآن کریم، مرضیه حیدری، 1395

10- تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( جزء 27 و 28 )، قاسم پوربافرانی، 1395

11- تحلیل شواهد قرآنی « جامع الدروس العربية » ( جزء سوم )، مرضیه بشارت نژاد، 1395

12- تحلیل ادبی و تفسیری حرف « فاء » در قرآن کریم، مرضیه حریری، 1395

13- حلّ تمرین های مبادئ العربية جلد 2 بخش نحو ( ویرایش حمید محمدی )، عفت رئیسی، 1395

14- شرح شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( جزء 24، 25 و 26 )، سجاد سرشوق، 1395

15- تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( جزء 30 )، محمدرضا زرگر، 1395

16- معناشناسی واژه « بیت » در قرآن با رویکرد تحلیل متنی، آمنه برزنونی، 23/7/1396

17- ترجمه و نقد کتاب « مریم ابنة عمران بین الیهودية و المسيحية و الإسلام »، عصمت شمس الدینی، 24/10/1396

18- ترجمه و نقد کتاب « الخمر بین المسیحية و الإسلام »، مهدیه اسحاقی، 18/11/1396

19- معناشناسی واژه « نبأ » در قرآن با رویکرد تحلیل متنی، پری روستایی، 5/12/1396

20- ردّالشمس و بازتاب آن در ادبیات عرب، فرشته پناهی، 23/12/1396

21- ترجمه و تحلیل کتاب « معجزات المسیح فی الإنجیل و القرآن » تألیف « محمد عبدالرحمن عوض »، مصطفی نژادپور، 29/3/1397

22- ترجمه و نقد کتاب « اسلوب الإستفهام فی القرآن الکریم » تألیف « عبدالکریم محمود یوسف »، راضیه غلامی، 31/6/1397

23- تحلیل شواهد قرآنی « شرح شذور الذهب فی معرفة کلام العرب »، عباس برزگر بفروئی، 14/7/1397

24- ترجمه و تحقیق کتاب « من أسرار البيان القرآنی » تألیف فاضل صالح السامرائی، محمد حسینی، 14/7/1397

25- نگاهی تحلیلی به دانش لغات القرآن با رویکردی به کتاب « اللغات فی القرآن » تألیف ابن حسنون، منیره السادات آقایی ميبدی، 26/8/1397

26- تقريب بين مذاهب اسلامی و راهکارها و موانع آن در اندیشه امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری، مجتبی سالاری اسکر، 30/8/1397

27- ترجمه و نقد کتاب « موسی و هارون عليهما السلام في الأسفار الخمسة، عرض و نقد في ضوء القرآن الکریم »، حسین نگین تاجی، 19/10/1397

28- ترجمه و نقد و بررسی کتاب « الإعجاز العلمي في القرآن الکریم »، کریم عابدی، 4/12/1397

29- معناشناسی واژه های « وعد » و « وعيد » در قرآن با رویکرد تحلیل متنی، طاهره نوباغی، 31/4/1398

30- بررسی جلوه های بلاغی سور حامدات و نقش آن در تفسیر قرآن، مهدی هاتفی اردکانی، 31/6/1398

31- معناشناسی واژه « بين » در قرآن کریم بر اساس روابط جانشینی و همنشینی، اعظم قادری پور، 30/11/1398

32- بررسی و نقد حقوق بشر غربی در پرتو آیات و روایات، الهه کارگر حاجی آبادی، 30/11/1398

 

مشاوره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد:

1- بررسی تطبیقی جایگاه صحابه از دیدگاه شیعه و مستشرقین، مریم نقدی نسب، 1394

2- تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( جزء 29 )، ماجد رستمی، 2/4/1395

3- نکات بلاغی سور حوامیم و بررسی تفسیری آن ها، مهدی غفوری، 1395

4- بررسی جلوه های بلاغی سور مسبّحات قرآن، سید حسین میرعبداللهی، 1395

5- شرح شواهد قرآنی کتاب « منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل » تألیف محمد محیی الدین عبدالحمید، فاطمه میرزایی، دانشگاه پیام نور میبد، 1395

6- ترجمه و بررسی و نقد کتاب « الإعجاز العددی فی القرآن الکریم » تألیف سعید صلاح الفیومی، محمدرضا وکیل زاده، 1396

7- تحلیل ادبی و تفسیری شرط در قرآن، زهره علی پور، 1396

8- ترجمه و بررسی کتاب « المشترک اللفظي في الحقل القرآني »، الهام حمادی، 14/11/1397

9- کیفیت نقد آراء در تفسیر نمونه، منیره السادات مدنی، 11/12/1397

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب