نام نام خانوادگی: محمد محقق

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی اصفهان

    رایانامه: mohebeali86@yahoo.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصول دین قم، سال 1396

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و حدیث قم، سال 1388

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال 1381

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگللیسی، پیشرفته

 افتخارات و جوایز

تقدیر نامه به تاریخ 1392/2/8 و امضای دکتر احمد عابدی

تقدیر نامه به تاریخ 1394/2/14 و امضای دکترمحمد فاتحی

 سوابق و تجربیات تدریس

تاریخ حدیث کارشناسی نیمسال اول 91

فقه 1 کارشناسی نیمسال اول 91

کلام 2 کارشناسی نیمسال دوم 91

فقه 2 کارشناسی نیمسال دوم 91

تاریخ قرائات 1 کارشناسی نیمسال دوم 91

کلام 3 کارشناسی نیمسال اول 92

تاریخ قرآن 2 کارشناسی نیمسال اول 92

دانش خانواده و جمعیت کارشناسی نیمسال اول 92

مفردات کارشناسی نیمسال دوم 92

رسم الخط قرآن و تاریخ آن 3 کارشناسی نیمسال دوم 92

قراء مشهور و قرائت آنها کارشناسی نیمسال دوم 92

احتجاج در قرائات 1 کارشناسی نیمسال اول 93

احتجاج در قرائات 2 کارشناسی نیمسال اول 93

تفسیر مقدماتی کارشناسی نیمسال دوم 93

اخلاق و تربیت اسلامی کارشناسی نیمسال اول 94

تفسیر موضوعی 1 کارشناسی نیمسال دوم 94

تفسیر آیات الاحکام کارشناسی نیمسال دوم 94

اصول و مقدمات تفسیر کارشناسی نیمسال اول 95

علوم قرآنی 2 کارشناسی نیمسال دوم 95

مصطلح الحدیث کارشناسی نیمسال اول 96

علوم قرآنی 4 کارشناسی نیمسال دوم 96

روشهای تفسیری کارشناسی نیمسال دوم 96

فقه الحدیث 3 کارشناسی نیمسال دوم 96

تاریخ قرآن 2 کار شناسی ارشد نیمسال اول 97

اختلاف حدیث کارشناسی نیمسال اول 97

تفسیر ترتیبی 2 کارشناسی ارشد نیمسال دوم 97

مأخذ شناسی حدیث کارشناسی نیمسال اول 98

آشنایی با علوم حدیث کارشناسی ارشد نیمسال اول 98

نقد و بررسی روشها و مکاتب تفسیری کارشناسی ارشد نیمسال دوم 98

 فعالیت های علمی اجرایی

همکاری در تهیه نرم افزار ریحانه 1 موسوعه آیات و روایات زن و خانواده قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

مقابله برخی نسخ خطی شروح اصول کافی جهت چاپ 15 جلدی دار الحدیث قم

بازنگری و تطبیق نمایه های دانشنامه امام علی علیه السلام جهت چاپ دوم دار الحدیث قم

ارزشیابی شش مقاله در دوازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی تهران 98/2/11

سرپرست دانشکده علوم قرآنی سبزوار سبزوار

مدیر کنترل پروژه های احیای آثار (شروح صحیفه سجادیه و حق المبین در رد بهائیت) پژوهشکده علمی کاربردی باقر العلوم

معاونت آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان اصفهان 1397

معاونت آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی سبزوار سبزوار 1392

 شرکت در دوره ها

کارگاه روش تدریس پیشرفته دانشکده علوم حدیث قم 1389/10/25

قرآن کریم و روانشناسی، ضرورتها و زمینه های پژوهش دانشکده علوم قرآنی قم 1397/2/26

کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهشهای قرآنی دانشکده علوم قرآنی قم 1397/2/26

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشکده علوم قرآنی قم 1396/6/14

تعلیم و تربیت در اسلام؛ پاسخ به شبهات قرآنی؛ بررسی مسائل جدید کلامی دانشکده علوم قرآنی قم 1393/5/23-20

اهمیت فعالیتهای پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی قم 1397/8/21

 انجمن های علمی

استاد مشاور انجمنهای علمی دانشجویی و استاد راهنمای پژوهشی 97-96

مشاور انجمن های علمی دانشجویی و استاد راهنمای پژوهشی 98-97

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

ملاکها و انواع تطبیق قرآن آموزه های قرآنی

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

 مقالات در همایش های داخلی

 

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

فرهنگ فقه فارسی مدخلهای بارکه؛ بالا؛ بخر؛ بدنه؛ برائت؛ ذمه؛ نبر؛ بیع نقد؛ بیکاری؛ پروانه؛ پله؛ تأیید؛ تأویل؛ تجانس؛ تخت؛ تخلیس؛ تخلیه؛ تخوی؛ تریاک؛ تفاضل؛ تفضیل؛ تفنگ؛ تقطیر؛ تکرار؛ کلی متواطی؛ توفیقی؛ تولید؛ ثبات؛ ثنیه؛ جبر؛ جذب؛ جنازه؛ جهاز؛ جوجه؛ چاقی؛ حلیله؛ حمل؛ خرس؛ خوشه؛ خوض؛ دام؛ دولاب؛ درع؛ دوام. همکاران مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی نشر مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام 1382

 پایان نامه ها

پیامها های کاربردی فرازها و آیات قرآن (با تکیه بر مجموعه آثار آقای قرائتی و تفاسیر دیگر) سوره بقره 201-240 و سوره انعام آیات 141-165 راهنمایی   علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی اصفهان

پیامها های کاربردی فرازها و آیات قرآن (با تکیه بر مجموعه آثار آقای قرائتی و تفاسیر دیگر) سوره احزاب آیات 31-73 و سوره سبأ آیات 1-14 راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی اصفهان

بررسی تطبیقی دیدگاه مشهور فقها و روانشناسان پیرامون موسیقی شریفی 93 راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم 97/04/06 علوم قرآنی اصفهان 18 1397

پیام های کاربردی آیات راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی اصفهان 1397

پیام های کاربردی آیات راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی اصفهان 1398

پیام های کاربردی آیات راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی اصفهان 1398

موانع و راهکارهای تحقق باور به وعده های الهی در قرآن از نظر آیات و روایات راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی اصفهان 98

بررسی رابطه‌ی دوسویه میان «حب و بغض» و «اندیشه و عمل» منافقین از منظر قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی اصفهان 98

 طرح های پژوهشی

طراحی مدل بهینه سازی گردشگری مذهبی با تکیه بر بقاع متبرکه با هدف ایجاد کار آفرینی و اشتغال فائزه تقی پور؛ دانیال نیک آیین؛ مهدی اثنی عشران؛ دکتر طباطبائی در حال انجام دانشکده علوم قرآنی اصفهان 1398

 سایر موارد

گواهی پذیرش و ارائه مقاله با عنوان«بررسی موانع باورمندی به وعده های خداوند در قرآن » کار مشترک با دانشجو هادی امیدی؛ در سطح سخنرانی

گواهی پذیرش و ارائه مقاله با عنوان«تبیین راهکارهای تحقق باور به وعده های خداوند در قرآن از منظر آیات و روایات» کار مشترک با دانشجو هادی امیدی؛ در سطح سخنرانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب