نام نام خانوادگی: حسین مقدس

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی ملایر

    رایانامه: m.kor82@yahoo.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

سطح چهار فقه و اصول از حوزه علمیه قم در سال 1390

کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام قم، 1385

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

فقه.مکاسب سطح دو 87تا کنون

اصول کفایه سطح سه 97

خاورشناسان کارشناسی ارشد تاکنون96 

علوم حدیث کارشناسی ارشد تاکنون96 

ادله عدم تحریف قران کارشناسی ارشد 94 تاکنون

اعجاز قران کارشناسی ارشد تاکنون96 

تاریخ تفسیر ومفسران سطح سه 97تاکنون

بررسی مبانی وقواعد تفسیر سطح سه 97تاکنون

بررسی مبانی وقواعد ترجمه سطح سه 97تاکنون

 فعالیت های علمی اجرایی

معاون اداری مالی دانشکده علوم قرانی ملایر 95-98

معاون اداری مالی دانشکده علوم قرانی ملایر 98

مدیر فرهنگی دانشکده علوم قرانی امل 88-91

معاون آموزشی دانشکده علوم قرانی ملایر 98

 شرکت در دوره ها

اهمیت فعالیتهای پژوهشی در ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی قم.دانشگاه علوم ومعارف قران کریم. 97

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی قم.دانشگاه علوم ومعارف قران کریم. 97

کارگاه روش شناسی تفسیر قرآن قم.دانشگاه علوم ومعارف قران کریم. 98

کارگاه علوم انسانی قرآنی (فرآیند گام های تحول و الزامات) قم.دانشگاه علوم ومعارف قران کریم. 98

کارگاه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پژوهش (پژوهش فناورانه) قم.دانشگاه علوم ومعارف قران کریم. 98

کرسی علمی – ترویجی با عنوان برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم قم.دانشگاه علوم ومعارف قران کریم. 98

کرسی علمی – ترویجی ضرورت تفسیر سیاسی قم.دانشگاه علوم ومعارف قران کریم. 98

کاربردهای استعاره های مفهومی در مطالعات وپژهش های قرانی قم.دانشگاه علوم ومعارف قران کریم. 97

 انجمن های علمی

عضو هیات تحریریه گاهنامه بصیر 1398

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

اومانیسم ونقد آن بر اساس المیزان والمنار مطالعات تاریخ وتمدن ایران واسلام 2 1396

جایگاه دین در حکومتهای ایران باستان مطالعات تاریخ وتمدن ایران واسلام 3 1397

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

جایگاه دین در حکومتهای ایران باستان کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی .قم بهار 97 بین المللی

زرتشت توحید یا ثنویت کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی .قم بهار 97 بین المللی

نقش تخریبی غفلت وجهل در کنترل ومهار نفس کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی .قم بهار 97 بین المللی

آسیب های دنیا دوستی وحرام خواری کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی .قم بهار 97 بین المللی

بررسی وخاستگاه انکار جامعیت دین همایش ملی علمی پژوهشی اصفهان دانشگاه اصفهان اردیبهشت 97 ملی

چگونگی مدیریت بر خویشتن وکنترل نفس کنفرانس ملی علوم اسلامی، کرج کرج شهریور 97 ملی

راهکارهای علمی وعملی در مان رذائل اخلاقی کنفرانس ملی علوم اسلامی کرج شهریور 97 ملی

ضرورت واهمیت خود سازی وتهذیب نفس کنفرانس ملی علوم اسلامی کرج شهریور 97 ملی

بررسی تحلیلی چرایی مجازالت وکیفر... چهارمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در ایران. اسفند 97 ملی

شبهه شناسی کارکرد مجازات های اسلامی مرکز مطالعات وتحقیقات علوم وفنون...محلات اسفند 97 ملی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

مدرنیسم از منظر علامه طباطبایی وعبده ندای دوست 1390

 پایان نامه ها

شبهه شناسی کارکرد مجازات های اسلامی راهنمایی علوم ومعارف قران کریم ملایر 1396

مراء وجدال از منظر قران وعترت راهنمایی علوم ومعارف قران کریم ملایر 1397

بررسی آسیب شناسانه مدیریت بر خویشتن از منظر قران وروایات راهنمایی علوم ومعارف قران کریم ملایر 1395

جایگاه اسماء وصفات الهی در قران وروایات راهنمایی علوم ومعارف قران کریم ملایر 1397

نقد اخلاق سکولار با تاکید بر قران وروایات راهنمایی علوم ومعارف قران کریم ملایر 1396

بررسی اسیب شناسی میزان کارآمدی الگوهای قرانی راهنمایی علوم ومعارف قران کریم ملایر 1397

بررسی وتبیین سبک زندگی از منظر آموزه های قرانی وروایات راهنمایی علوم ومعارف قران کریم ملایر 1397

حدود ومصادیق توحید وشرک در اندیشه ای سلفی تکفیری وتضاد آن با قران راهنمایی علوم ومعارف قران کریم ملایر 1397

بررسی مفهومی میان تسبیح وحمد خدای متعال با محوریت سور محامد ومسبحات راهنمایی علوم ومعارف قران کریم ملایر 1397

اعراض از یاد خدا وپیامد های آن در زندگی انسان راهنمایی علوم ومعارف قران کریم ملایر 1398

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

برگزاری نشست بصیرتی در مورد گام دوم انقلاب بهمن 98

نشست علمی با موضوع بررسی ویژگیهای اعجاز قران از منظر علامه طباطبایی وجوادی آملی بهمن 98

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب