نام نام خانوادگی: رضا مهدیان فر

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی خمین

    رایانامه: 

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

سطح چهار حوزه علمیه قم، رشته فقه و اصول، سال 1392

کارشناسی ارشد مدرسی الهیات، دانشگاه قم، سال 1384

سطح یک حوزه علمیه قم، رشته فقه و اصول، سال 1379

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

مهدی یاور از سوی موسسه آینده روشن از سال 1393

لوح سپاس نفر برتر در مسابقات علمی معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی سال 1394

عضو هیئت علمی پژوهشگر برتر دانشگاه علوم قرآن در سال تحصیلی 1395-96

استاد راهنمای برتر پایان نامه های دانشگاه علوم قرآن در سال تحصیلی 1396-1397

نفر اول  رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن جشنواره قرآن و عترت در سال 1398

نفر دوم همین مسابقه در سال 1397

 سوابق و تجربیات تدریس

ادبیات عرب کارشناسی 1377-1372

از سال 1393تا1398 تفسیر و علوم قرآن در دانشگاه علوم قرآن

از سال 1393تا 1398 تفسیر و فقه و اصول در حوزه علمیه خواهران

 فعالیت های علمی اجرایی

مقابله علمی مقالات دائره المعارف قرآن پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن 1398-1389

 شرکت در دوره ها

مربی اخلاق موسسه امام خمینی(ره) 1385

مشاوره موسسه امام خمینی(ره) 1386

قرآن و سینما دفتر تبلیغات اسلامی 1397

جنگ نرم بسیج اساتید قم 1396

کلاسداری معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات 1395

مهارت های بیان تفسیر ستاد تفسیر قم 1392

کارگاه های دانش افزایی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم قرآن دانشگاه علوم قرآن 1398-1394

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

پایان تاریخ از نگاه قرآن در آیات 104-105 انبیا مشرق موعود، شماره 40، سال 1395

واپسین روزهای تاریخ در آیه 55 نور از دیدگاه مفسران مطالعات تفسیری، شماره 30، سال 1396

مستضعفان در واپسین روزهای تاریخ با تاکید بر آیه 5 قصص مجله الآداب للعلوم القرآنیه، شماره 1، سال 1396

بررسی و نقد دیدگاه مشهور درباره ترتیب مصحف امام علی(ع) مطالعات قرآنی، شماره 45، سال 1400

جامعه موعود صالحان الگوی جامعه پیشرفته پژوهشهای مهدوی، شماره 15، سال 1394

بررسی و نقد دیدگاه مشهور درباره ترتیب مصحف امام علی(ع)

بررسی پیشگویی ها درباره تقابل یا توافق مهدی (ع) و مسیح(ع) از دیدگاه آموزه های اسلامی و کتاب مقدس پژوهشهای مهدوی، شماره 18، سال 1395

پرچم های باطل در آستانه ظهور پژوهشهای مهدوی، شماره 25، سال 1397

استکبار و استضعاف در قرآن معرفت 1398

فتنه های اجتماعی و راهکارهای برون رفت از آن با تاکید بر روایات نبوی حکومت اسلامی، شماره 78، سال 1394

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

مستضعفان در واپسین روزهای تاریخ با تاکید بر آیه 5 قصص مجله الآداب للعلوم القرآنیه عراق، شماره 1، سال 1396

 مقالات در همایش های داخلی

آسیب شناسی روابط دختر و پسر از منظر فرهنگ اسلامی کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی مشهد دانشگاه فردوسی 1394

شیوه های مقابله با استکبار با تاکید بر مقاوم سازی جامعه اسلامی از درون همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی قم دانشگاه علوم قرآن 1397 بین المللی

اهمیت امامت در سیره و سخن فاطمه(س) امامت در سیره و سخن فاطمه (س) قم موسسه امامت ملی

 مقالات در همایش های خارجی

 کتاب های چاپ شده

رویکرد تطبیقی به پایان تاریخ موسسه آینده روشن 1393

 پایان نامه ها

تعداد 17 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با عناوین ذیل دفاع شده است: 

1.  نقد و بررسی آراء موافقان و مخالفان نزول دفعی قرآن؛

2. بررسی حقوق متقابل خداوند و بندگان از دیدگاه قرآن؛ 

3. نسبت زندگی دنیا و آخرت انسان از دیدگاه قرآن؛ 

4. بررسی تاثیررشدعقلانیت جامعه اسلامی برتسریع درظهور امام عصر با استناد به آیات وروایات؛ 

5. بررسی دلایل رویکرد قرآن به مساله بهداشت؛ 

6. بررسی مبانی معنویت ازمنظرقرآن،سنت وعرفانهاي نوظهور(مبتنی بر نقد عرفان حلقه و شیطان پرستی)؛ 

7. کارکردهاي توحیدباوري بر تربیت فردي از منظر قرآن و روایات؛ 

8. معنا شناسی استضعاف و استکبار در قرآن و روایات با تاکید برتعیین مصداق آن؛ 

9. کارکردهاي معاد باوري در پیشگیري از گناه در قرآن و روایات؛ 

10. بررسی آثار صداقت و نقش آن در توسعه اقتصادي با تکیه بر آیات و روایات؛ 

11. بررسی جایگاه صداقت در تعالی سبک زندگی قرآنی؛ 

12.بررسی فرصت ها و تهدیدهاي کارگزاران نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه با تاکید بر نامه 53؛

13. بررسی علل بسط رزق مادي از نگاه قرآن وروایات؛ 

14. آسیب شناسی بندگی از منظر قرآن و روایات؛ 

15. بررسی توحید و تثلیث مسیحیت در قرآن و عهد جدید؛

16. معیارهای انتخاب مدیران و نقش آن در سبک زندگی قرآنی؛

17. شاخص‌های بانوی برتر از نگاه قرآن با تاکید بر زندگانی حضرت زهرا(س).

 

تعداد سه عدد پایان نامه سطح 3 دفاع شده در حوزه علمیه برادران:

18. بررسی حرمت و آبروی اهل ایمان در قرآن کریم؛

19. عوامل انحطاط جامعه از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان؛

20. شایسته سالاری از دیدگاه قرآن کریم.

 

تعداد 10 عدد پایان نامه دفاع شده در حوزه علمیه خواهران:

21. مانعیت دنیاگرائی از رشد اخلاقی از دیدگاه قرآن کریم؛

22. پیامدهای نافرمانی از فرامین رهبران الهی در قرآن کریم؛ 

23. اعجاز علمی قرآن از منظر زیست جانوری؛

24. لوازم فقهی و اخلاقی میثاق غلیظ در روابط خانوادگی از دیدگاه مفسران؛

25. موانع تأثیر نماز بر خودسازی از منظر آیات با تاکید بر پاسخ به شبهات؛

26. موانع و راهکارهای فرهنگ کارآفرینی در آیات و روایات؛

27. حیای زن و کارکرد آن در زندگی اجتماعی از منظر قرآن و حدیث؛

28. عوامل و موانع تحکیم روابط زوجین ز منظر قرآن و روایات؛

29. مبانی تکفیریان و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن؛

30. بررسی خوش‌بینی و آثار آن در زندگی با رویکردی بر آیات و روایات.

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب