نام نام خانوادگی: سید کریم خوب بین خوش نظر

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی ملایر

    رایانامه: khoshnazar110@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای مدرسی معارف اسلامی(گرایش قرآن و متون اسلامی)، دانشگاه پیام نور تهران، سال 1394

کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، سال 1380

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی ره تهران، سال 1375

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

 

 فعالیت های علمی اجرایی

پاسدار رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1360  -  1364

مسؤول روابط عمومی موسسۀ در راه حق، 1376 -  1377      

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، دانشگاه علامۀ طباطبائی، دانشگاه شهید رجائی، 1378 - 1388

معاون دانشکده علوم قرآنی آمل،  1388 - 1389

رئیس دانشکده علوم قرآنی ملایر، 1392 - 1397

مدیر پژوهش دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1397 - 1398

معاون دانشکده علوم قرآنی تهران، 1398 - 1399

 شرکت در دوره ها
 
 انجمن های علمی
عضویت در انجمن قرآن و عهدین، سال 1399
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

بررسی دیدگاه تفسیری علامه طباطبائی در تفسیر آیۀ تبیان مطالعات تفسیری، سال 1394

بازخوانی نسبت بین جهانی و جاودانه بودن قرآن با جامعیت آن از منظر علامۀ طباطبائی اندیشۀ نوین دینی، سال 1394

تباین رفتاری جهاد با خشونت و افراطی گری از منظر عرفانی قرآن عرفان اسلامی، سال 1397

حرمت حرم الهی در آیینۀ اخلاق جهادی از منظر قرآن مطالعات قرآنی، سال 1397

بررسی و تبیین تلازم موجود بین جامعیت دین و ختم نبوت تشریعی با تاکید بر تفسیر المیزان معرفت کلامی، سال 1398

نسبت بین اعجاز قرآن و جامعیت آن از منظر علامۀ طباطبائی ره مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره 4 ش 1، سال  1399

بررسی انحصار تبیان بودن قرآن برای اهل بیت ع پژوهش های اندیشۀ قرآنی، سال 1394

شؤون عقل کلی و جزئی شناخت مولوی، سال 1393

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

 مقالات در همایش های داخلی

بررسی فرهنگ زیارت و توسل به حضرت محمد هلال ابن علی با رویکرد مهندسی فرهنگی در تعمیق باورهای اعتقادی کنگرۀ ملی حضرت محمد بن هلال کاشان علوم و معارف قرآن کریم، ملی

بررسی تبیین آسیب شناسانۀ افزایش جمعیت با تاکید بر آموزه های اسلام کنگرۀ ملی حضرت محمد بن هلال کاشان علوم و معارف قرآن کریم، ملی

بررسی علل مهاجرت حضرت محمد هلال ابن علی با رویکرد اوضاع عصر پیش و پس از واقعۀ عاشورا کنگرۀ ملی حضرت محمد بن هلال کاشان علوم و معارف قرآن کریم، ملی

سیرۀ اجتماعی امام علی ع کنگرۀ سیرۀ اهل بیت علیه السلام قم، ملی

بررسی آسیب شناسی سیاست ورزی خواص در صدر اسلام با تاکید بر آموزه های علوی کنگرۀ سیرۀ اهل بیت علیه السلام قم، ملی

جایگاه دین در حکومت های ایران باستان کنگرۀ بین المللی فرهنگ و اندیشۀ دینی، بین المللی

آیین زرتشت توحید یا ثنویت کنگرۀ بین المللی فرهنگ و اندیشۀ دینی، بین المللی

بررسی خاستگاه انکار جامعیت قرآن و دین در تفکر سکولاریسم همایش علمی پژوهشی قرآن کریم اصفهان جامعه المصطفی اصفهان، بین المللی

بررسی و تحلیل راهکارهای سیاسی نظامی مقابله با استکبار از منظر آموزه های قرآن کریم و اهل بیت ع همایش بین المللی استکبار ستیزی در قرآن تهران علوم و معارف قرآن کریم، بین المللی

چگونگی مدیریت بر خویشتن و کنترل نفس از نگاه قرآن و حدیث کنفرانس علوم اسلامی و پژوهشهای اسلامی، ملی

آسیب شناسی سیاست ورزی خواص در صدر اسلام با تاکید بر آموزه های علوی کنگرۀ علمی پژوهشی سیرۀ اهل بیت ع با محوریت سیرۀ امیرالمومنین علیه السلام، بین المللی

بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در باره جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم همایش علمی پژوهشی قرآن کریم جامعه المصطفی، اصفهان، بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب