نام نام خانوادگی: حسین خانی کلقای

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی خوی

    رایانامه: khani.kagay@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1390

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1380

کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد تبریز، 1378

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

تدریس:

عربی تخصصی ارشد 92-98

ادبیات عرب ارشد و کارشناسی 87-99

معناشناسی کارشناسی 97-99

علوم بلاغت ارشد وکارشناسی 92-98

 فعالیت های علمی اجرایی

معاون دانشکده خوی 1398

معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده خوی 1397

مدیرگروه دانشکده خوی 1396

مدیر پژوهشی دانشکده خوی 1394

 شرکت در دوره ها

تعلیم و تربیت در اسلام دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 93

پاسخ به شبهات قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 93

مبانی ترجمه قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 92

اصول تعلیم و تربیت در اسلام و علم و دین دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی 90

کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 90

روش تدریس ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 90

روش تدریس و تکنولوژی نوین آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 89

روش تدریس تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 88

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

مقاله علمی پژوهشی بررسی عناصر داستانی داستان کوتاه(فارسی شکراست)سید محمد بهارستان سخن 22 تابستان92

مقاله علمی پژوهشی نقدی بر شیوه مقدمه نویسی در مقالات رشته ادبیات فارسی پژوهش نامه انتقادی پژوهشنامه علوم انسانی 2 تابستان92

بررسی ترجمه و معادل ساختاری مفعول مطلق با محوریت ترجمه فولادوند(بررسی موردی سوره ی نساء) دو فصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 12 تابستان 94

بینامتنی قرآنی در زیارت نامه امام رضا(علیه السلام) مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی پژوهشی امام رضا (علیه السلام) در آیینه ادبیات تطبیقی فارسی و عربی مرداد 94

بینامتنی قرآنی در ادعیه ی امام رضا(علیه السلام) مجموعه مقالات علمی- پژوهشی همایش قرآن کریم و میراث رضوی آبان 93

آسیب شناسی ترجمه ساختار نحوی حال مفرد در ترجمه های فولادون، مشکینی، الهی قمشه ای احسن الحدیث بهار 97

وقفه عند حدیث« السعید سعید فی بطن امه والشقی شقی بطن امه» آفاق الحضاره 2 پاییز و زمستان93

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

بینامتنی قرآنی در ادعیه ی امام رضا(علیه السلام) همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی بهمن 92

بینامتنی قرآنی در دعای کمیل همایش ملی بینامتنیت 93

بینامتنی قرآنی در زیارت آل یاسین همایش ملی بینامتنیت 93

بینامتنی قرآنی در نامه53(مالک اشتر) نهج البلاغه همایش ملی بینامتنیت 93 ملی

بینامتنی قرآنی در غزل همای رحمت شهریار همایش ملی بینامتنیت 93 ملی

بینامتنی قرآنی در دفتر چهارم مثنوی همایش ملی بینامتنیت 93 ملی

بینامتنی قرآنی در مناظرات امام رضا(علیه السلام) با عمران صابی همایش ملی مناظرات رضوی مرداد 94 ملی

بینامتنی قرآنی در اشعار امام خمینی (ره) همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی(ره) زمستان 94 بین المللی

تحلیل مفهوم شناسی واژه«اثم» در فرایند ترجمه قرآن کریم همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی اردیبهشت 95 ملی

مفهوم شناسی واژه«عصر» در فرایند ترجمه قرآن همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی اردیبهشت 95 ملی

آسیب شناسی ترجمه ساختار صرفی فعل ماضی در ترجمه های نهج البلاغه(نمونه مورد بررسی خطبه شقشقیه در ترجمه های سید جمال الدین دین پرور،محمد دشتی،سید جعفر شهیدی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن21 آذر96 ملی

بررسی تطبیقی مضامین داستانهای کوتاه ایران و سوریه در دو دهه اول پیدایش آن کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی درقرن 21 آذز96 ملی

بررسی و نقد برابرهای فعل ماضی در ترجمه های الهی قمشه ای،فولادوند،یزدی،انصاریان(نمونه مورد بررسی سوره نساء اولین کنفرانس ملی کاربردهای پژوهش نوین در علوم انسانی شهریور96 ملی

دلالت معنایی ضمیر متکلم مع الغیر در قرآن اولین کنفرانس ملی کاربردهای پژوهش نوین در علوم انسانی شهریور96 ملی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

تاریخ ادبیات جاهلی منوچهر نصیرپور بهار دخت 1396

انواع ادب و مکتبهای ادبی دانشگاه آزاد تبریز 1386

مجموعه 11جلدی داستان حیوانات در قرآن کریم احرار 1380

 پایان نامه ها

طنقد و بررسی لغزشها و نارسایی های ترجمه ترکیبات اضافی و وصفی در ترجمه الهی قمشه ای،مشکینی و فولادوند راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی خوی 92-93

بررسی نارسایی ها و لغزشهای مفعول مطلق در ترجمه های قرآن(الهی قمشه ای،فولادوند، مشکینی) راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی خوی 93-94

بینامتنی قرآنی در دفتر چهارم مثنوی راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی خوی 93-94

ترجمه کتاب«الوقف و الابتدا فی القرآن الکریم»(فصل اول تا هشتم) راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی خوی 93-94

معنا شناسی مفردات سوره حج و تطبیق آن با ترجمه های معاصر قرآن کریم(الهی قمشه ای، مشکینی،آیتی، امامی،فولادوند) راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی خوی 93-94

بررسی جلوه های بصیرت و بی بصیرتی در نهضت امام حسین(علیه السلام) راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی خوی 94-95

ترجمه فصل تاسع تا آخر وقف سیزده از کتاب«الوقف و الابتدا فی القرآن الکریم» راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی خوی 95-96

ترجمه کتاب«السیده زینب راند الجهاد فی الاسلام» راهنما دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم علوم قرآنی خوی 94-95

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب