نام نام خانوادگی: محمدمهدی خواجه پور بنادکی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی میبد

    رایانامه: dr.khpour@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای تفسیر و علوم قرآن، مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه قم، 1380

کارشناسی ارشد فلسفه کلام، تربیت مدرس دانشگاه قم، 1376

کارشناسی دوره آموزش الهیات و معارف اسلامی، واحد آموزش دفتر تبلیغات قم، 1374

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

ادبیات عرب2-منطق3-تفسیر مقدماتی4-روش تحقیق5-تاریخ حدیث6-علوم بلاغت7-علوم قران8-کلام اسلامی9-تحریف10-تاریخ تفسیر11-اصول و فقه12-تفسیر موضوعی13-اعجاز قران14-روشهای تفسیری15-مفردات16-بررسی تفاسیر معاصر17-جامعیت18-تاریخ تفسیر ومفسران19-تلخیص التمهید20-تفسیر ترتیبی21-اخلاق22-تاریخ قران وقرائات 23-معارف اسلامی 24-روشها وگرایشهای تفسیری25 -قران وعلوم بشری26-و....... در مقطع کارشناسی وارشد  دانشگاه وسطح دو و سه وچهار حوزه 1380 تاکنون

 فعالیت های علمی اجرایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ومعارف قران کریم دانشکده علوم قرانی میبد1380 تاکنون2-ریاست دانشکده دو سال3معاونت اموزش وپژوهش دانشکده1390 تاکنون 4-مدیر گروه دانشکده 5- مدرس مدعو دانشگاههای ازاد استان حدود 20 سال6-مدرس مدعو خوزه های علمیه خواهران میبد یزد سطح دو وسه و چهار حدود 20 سال میبد -یزد- 1376 تاکنون

 شرکت در دوره ها

ارائه دروس معارف  به شیوه نیاز محور2-کاربرد استعاره مفهومی در مطالعات وپژوهشهای قرانی3-ارزشیابی پیشرفت نحصیلی4-قوانین اموزشی5-اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی6-اسیب شناسی پژوهشهای قرانی7-تفسیر موضوعیقران کریم معناشناسی وتفسیر متن دانشگاه علوم ومعارف قران کریم 1392تا 1396

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

عیون وچشمه های بهشتی2-فقه خانواده با رویکردی به جامعیت قران3-مقایسه حیات و مرگ از دیدگاه قران و علوم تجربی (مشترک  4-عالم اسباب و چگونگي تأثير و تأثّرپذيري آن در قرآن دو فصلنامه عیون

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

تحلیل التوبه وعود المجرم فی الحقوق الجزاییه للقران الکریم 2-الاستراتیجیه الثابته و المرونه التکتیکیه فی محاربهالغطرسه من منظور القران و الحدیث  مجله اداب الکوفه مجله اداب الکوفه عراق 1399

 مقالات در همایش های داخلی

نگاهی به اندیشه اصلاح دینی از نگاه نهج البلاغه2-شاخصه های راهبردی در گفتمان استکبار ستیزی3-نگاهی به  آرایه های  بدیع در قرآن4-انعطاف‏پذیری تاکتیکی در مبارزه با استکبار5-نمود هایی ازشیوه آموزشی خرد ورزی در انتقال مفاهیم دینی از دیدگاه قران6-تبین عوامل افسردگی از دیدگاه قران کریم7-عوامل تاثیر گذار بر سبک زندگی زنان وزوال امنیت اجتماعی آنها  وراهکارهای اسلام8-زندگانی دنیا از منظر9-نگاهی به اخلاق اقتصادی از منظر اسلام10-نگاهی به مساله فنا وبقا در اشعار مولانا11-نگاهی به سبک زندگی در اسلام و غرب با رویکردی به سیره قولی و عملی امام سجاد12-روانشناسی شخصیت از منظر قران13-بررسی زندگانی شهید حسن دانش14-شاخصه های خانواده اسلامی ازنگاه قران واهل بیت15-جبر و اختیار از نگاه قران17-ازادی معنوی در قران وحدیث18-نگاهی به سبک زندگی در اسلام و غرب19-غریزه جنسی وتدابیر عملی اسلام در جهت تعدیل20-کمال انسان وانسان کامل از منظر قران وحدیث21-اخلاق پزشکی در نگاه پیامبر22-بحران معنویت وراهکارها از منظر قران وحدیث23-گونه های معارضه با قران در جهان معاصر24-شیوهای و گرایش ها تفسیر اقا نجفی همدانی25- همایش ملی قران وعلوم انسانی2-جشنواره قران وعترت دانشگاه علوم ومعارف3-کنگره بین اللملی فرهنگ واندیشه4-همایش ملی اخلاق  رنجان5-همایش ملی سبک زندگی امام سجاد6-همایش ملی قران وعلوم انسانی  7-همایش منطقه ای مشاهیر قرانی یزد8-ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی ومطالعات مدیریت9-و.....

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

"فقه خانواده با رویکردی به     جامعیت قران2-معارضه با قرآن در گذر زمان3-جستاری در عوامل انحطاط انسان با رویکردی به المیزان 4-مبانی اصول وروشهای تربیتی پیامبردر قران وحدیث با رویکردی به خانواده

" دهقانی2-یوسفی3-صادقی4-رسولی نیکو روش یزد وسهر علم تهران 1397 و1399 

 پایان نامه ها

پایان نامه  کارشناسی حدود 200 مورد 2- پایان نامه ارشد حدود 40 مورد داهنمایی دانشگاه علوم ومعارف قران کریم دانشکده غلوم قرانی میبد  و حوزه های علمیه خواهران میبد ویزد سالهای 1380 تاکنون

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب