نام نام خانوادگی: وفادار کشاورزی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی شیراز

    رایانامه: vafadarkeshavarz@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال 1390

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه حکیم سبزواری، سال 1382

کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبایی ره، سال 1378

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، متوسطه

 افتخارات و جوایز

هیات علمی پژوهشگر برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، سال 1396

کسب مقام سوم در بخش کتاب. هفته قرآن و عترت فارس سال 1396

 سوابق و تجربیات تدریس

مفردات قرآن، قواعد صرف و نحو، نقد و بررسی ترجمه ها، معربات، فن ترجمه، بلاغت، ادبیات عرب، عربی تخصصی، قرائت متون. کارشناسی. کارشناسی ارشد 1386-1398

 فعالیت های علمی اجرایی

مدیر پژوهشی دانشکده علوم قرآنی شیراز 1388 -1392

مدیر انجمن علمی دانشکده علوم قرآنی شیراز 1395 -1397

دبیر علمی دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در فارس، هرمزگان، بوشهر و خوزستان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

مدیر گروه ادبیات عرب و عمومی دانشکده علوم قرآنی شیراز 1395-1397

 شرکت در دوره ها

کارگاه روش شناسی تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398

کارگاه مهارت ارتباطات از منظر قرآن و روانشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398

کارگاه کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

قرآن کریم و روانشناسی، ضرورت ها و زمینه های پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

کارگاه اهمیت فعالیت های پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

کارگاه تعلیم و تربیت در اسلام، بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی، پاسخ به شبهات قرآنی، بررسی مسائل جدید کلامی و تدبر در قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

کارگاه تفسیر موضوعی قرآن کریم، معناشناسی و تفسیر متن، آموزش نرم افزار one note دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1391

مبانی ترجمه قرآن کریم و آسیب شناسی پژوهش های علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

روش تحقیق دانشگاه شیراز 1391

روش تدریس ادبیات عرب، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1390

روش تدریس تفسیر قرآن کریم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1388

روش تدریس و تکنولوژی نوین آموزشی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1389

کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

آموزش پژوهش محور و اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی و استخراج مقالات علمی و پژوهشی از پایان نامه ها دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

پاسخ به شبهات قرآنی، تفاوت اعجاز با سحر و آموزش پژوهش محور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

پیوست نگاری فرهنگی بسیج اساتید فارس 1394

 انجمن های علمی

 مدیر انجمن علمی  دانشکده علوم قرآنی شیراز 1395 -1397

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

التناص القرآنی فی ایلیاذة الجزائر لمفدی زکریا، مجله الجرجانی الجرجانی 1 2018م

بررسی کهن الگوی سایه در شعر بلند الحیدری لسان مبین 11 بهار 92

پژوهشی تاریخی تطبیقی از استکبار و تکبر در زبان های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 2 تابستان 98

نقد و بررسی دیدگاه گابریل ساوما درباره «فاتحه» تحقیقات علوم قرآن و حدیث پذیرش پذیرش

نقد  زبان شناختی دیدگاه گابریل ساوما پیرامون آیه ی «…وكفّلها زكريّا كلّما دخل عليْها زكريّا…» پژوهش های ادبی اراک پذیرش پذیرش

تاملی در زمینه های عاطفی شعر شاملو و ماغوط ادبیات تطبیقی 17 بهار 90

نقد و بررسی دیدگاه گابریل ساوما درباره واژه «سکینه» معرفت پذیرش پذیرش

نقد و بررسی دیدگاه گابریل ساوما درباره«الرجال قوامون علی النساء» قرآن پژوهی خاورشناسان 21 تابستان 98

بررسی عوامل قبض و بسط رزق و روزی در قرآن و عهدین مطالعات قرآنی پذیرش پذیرش

پژوهشی در آرایه های بیانی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان مطالعات سبک شناختی قرآن 1 پاییز و زمستان 97

بررسی تطبیقی ترجمه‏ سوره "سجده" در ترجمه مکارم، فولادوند و خرم‏دل با تکیه بر مسایل زبانی مبدا و مقصد مطالعات سبک شناختی قرآن 2 بهار و تابستان 97

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

 مقالات در همایش های داخلی

انقلاب اسلامی ایران و زبان گفتمان بین ادیانی در قرآن نخستین کنفرانس بین‌المللی «ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز» تهران دانشگاه تهران اردیبهشت 98 بین‌المللی

برگی از قرآن در باغ شعر امام خمینی (ره) همایش بین¬المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی (ره) تهران موسسه نشر آثار امام (ره) آبان 94 بین‌المللی

اعجاز قرآن در زمینه عملکرد سمپاتیک و پاراسمپاتیک همایش ملی اعجاز قرآن کریم تهران دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت 95 ملی 

ترجمه مصحف شریف در آینه اندیشه اروینگ نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی یاسوج دانشگاه یاسوج اردیبهشت 95 ملی 

نگاهی دوباره به داستان هبوط آدم(ع) بر مبنای تفاسیر معتبر و تحلیل واژگان داستان نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی یاسوج دانشگاه یاسوج اردیبهشت 95 ملی 

اثبات عصمت انبیاء در مناظرات امام رضا علیه السلام همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی سبزوار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اسفند 92 ملی 

 مقالات در همایش های خارجی

 کتاب های چاپ شده

پژوهش ادبی در متن قرآن محمود کمالی نشر اسوه 1394

 پایان نامه ها

تجلی آیات قرآن بر اشعار سپیده کاشانی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1396

بررسی مستندهای قرآنی فصل اول الصحیفه الصادقیه راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1397

تحلیل معنا شناسی حروف جر در آیات جزء سی ام با رویکردی به نقش آن در ترجمه ی قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1393

عوامل پایداری و ناپایداری نعمت های الهی از منظر قرآن و احادیث راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1398

ترجمه و نقد کتاب"الطریق الی الیقظه الاسلامیه" راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1396

معناشناسی واژه صمد و تفسیر تطبیقی آن در روایات، کلام مفسران و متون عرفانی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1396

شیوه ی قرآن کریم در استخدام آرایه های بیانی در مسیر هدایت راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1397

"بررسی بلاغت خروج فعل از مقتضای ظاهر کلام در 5 جزءاول قرآن کریم" راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1397

تجلی قرآن در شعر سید علی موسوی گرمارودی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1396

ترجمه کتاب بیان النظم فی القرآن الکریم و تعلیقیه بر اساس تفسیر المیزان راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1396

منظومه مفهومی واژه اصلاح در قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1395

مفهوم شناسی واژه متاع در قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1398

بازتاب آموزه های قرآنی در مواجهه با رنج در مثنوی معنوی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1395

علل تقدم و تاخر اوصاف در قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1398

اهداف کمال طلبانه سفر با محوریت سوره کهف راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1398

بررسی مشتقات (ش ی ع) در قرآن و ارتباط آن با مذهب شیعه در تفاسیر فریقین راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1398

بررسی تطبیقی سوره الرحمن در سه ترجمه انگلیسی مشاوره علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی شیراز 1395

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب