نام نام خانوادگی: فاطمه کاظم زاده

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی تهران

    رایانامه: dr.fa.kazemzadeh@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه دمشق، سال 1392

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، سال 1383

کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه امام صادق علیه السلام، سال 1380

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زیان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

صرف، نحو، بلاغت، ترجمه، مکالمه و.... کارشناسی و ارشد 1387 تا کنون

 فعالیت های علمی اجرایی

مدیر گروه های آموزشی و عضو شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی تهران از سال 1388 تا کنون

 شرکت در دوره ها

کارگاه های دانش افزایی اساتید

کارگاه ترجمه متون حقوقی دانشگاه علوم و معارف قرآن- دانشگاه علامه طباطبایی ره

 انجمن های علمی

استاد راهنمای انجمن علمی 1396-1397

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

صوره الآخر فی روایة قبل الرحیل مجله بین المللی علوم انسانی 1392

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

الحرب فی الروایات الایرانیة الموقف الادبی 1393

 مقالات در همایش های داخلی

شخصیت پردازی حضرت ابراهیم(ع) در قرآن دومین همایش بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی- ایران - شیراز 30آذر 98

 مقالات در همایش های خارجی

 

 کتاب های چاپ شده

سیمای زن در رمان ایران و سوریه مکین 1398

 پایان نامه ها

بررسی عناصر هنری در داستان های کوتاه قرآنی شخصیت پردازی پیامبران در قرآن و عهدین علوم و معارف قرآن کریم تهران

 طرح های پژوهشی

سیمای خودی ودیگری در ادبیات ایران و الجزایر فاطمه خلیلی خاتمه دانشگاه آزاد واحد شهر ری 1392

 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب