نام نام خانوادگی: جواد کارخانه

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی ملایر

    رایانامه: javadkarkhan@yahoo.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1390

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1386

کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی تهران، 1383

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

قرائت متون عربی3 و قواعد عربی 3،متون عرفانی کارشناسی 88-89

قرائت متون عربی 2 ،  نقد ادبی،بلاغت ،فن ترجمه کارشناسی 90-91

عربی پیش دانشگاهی ،ادبیات عرب 1،ادبیات عرب 2،ادبیات عرب 3، ادبیات عرب 4،ادبیات عرب 5،ادبیات عرب6 کارشناسی 91-98

قرائت متون عربی 1،قرائت متون عربی 2 ،فن ترجمه قرآن ،ترجمه از عربی به فارسی ،قرائت متون تخصصی 1 (تفسیر معاصر) ،قرائت متون تخصصی 2 (تفسیر کهن) ،ترجمه کارشناسی 91-98

فن بدیع ، علوم بلاغت 1 ،علوم بلاغت 2 کارشناسی 92-97

صرف کاربردی 1 ،صرف کاربردی 2 ، نحو کاربردی 1 ، نحو کاربردی 2 کارشناسی 95-98

ادبیات عرب1 (صرف و نحو ) ، ادبیات عرب 2 (صرف و نحو ) ،عربی تخصصی ، علوم بلاغت کارشناسی ارشد 92 -98

 فعالیت های علمی اجرایی

مدیر گروه آموزشی دانشکده دانشکده علوم قرآنی ملایر 1395

مشاور انجمن های علمی دانشجویی و استاد راهنمای پژوهشی دانشکده دانشکده علوم قرآنی ملایر 1397

عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات ادبیات،عرفان و فلسفه مرکز توسعه پژوهش های نوین ایران 1397

 شرکت در دوره ها

مبانی ترجمه قرآن کریم و آسیب شناسی پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت 1392

پاسخ به شبهات قرآنی،تفاوت اعجاز با سحر ،آموزش پژوهش محور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت 1393

تعلیم و تربیت در اسلام ، بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی ،پاسخ به شبهات قرآنی ، بررسی مسائل جدید کلامی،تدبر در قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مرداد 93

تحلیل گفتمان ادبی با رویکرد نشانه -معناشناسی ، نقد گفتمان شناسی تبلور چهار سبک زندگی لاندوفسکی در گفتمان های ادبی دانشگاه بوعلی سینا اردیبهشت 94

آسیب شناسی آموزش صرف و نحو در نظام آموزش عالی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اردیبهشت 93

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شهریور 96

اصول و روش های طراحی و نگارش کتب دانشگاهی و استخراج مقاله علمی- پژوهشی از پایان نامه ها دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شهریور 96

کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دی 96

آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر،قرآن کریم و ضرورت ها و زمینه های پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اسفند 96

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تیر 97

اهمیت فعالیت های پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم آبان97

کرسی علمی ترویجی با عنوان برهان تاریخی تحریف ناپذیری قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دی98

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پژوهش (پژوهش فناورانه) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دی98

کارگاه علوم انسانی ،فرایند گام های تحول و الزامات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بهمن98

روش شناسی تفسیر قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بهمن98

کرسی علمی ترویجی ضرورت تفسیر سیاسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بهمن98

 انجمن های علمی

مدیر مسول نشریه دانشجویی انجمن علمی دانشکده 1398

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

بررسی رویکرد کنترل اجتمایی از دیدگاه امام علی (ع) مطالعات ادبیات ، عرفان و فلسفه 4 1395

اومانیسم و نقد آن بر اساس المیزان و المنار مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام 2 1396

علاقة دافع التعلم و التقییم الذاتی بمهارة الکتابة لدی معلمی اللغة العربیة دراسات فی تعلیم اللغة العربیة و تعلمها 3 1397

جایگاه دین در حکومت های ایران باستان مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام 3 1397

تحلیل فرمالیستی سوره مبارکه قمر فصلنامه مطالعات قرآنی 34 1397

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

الصورة الاستعاریة فی نهج البلاغة مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة عراق 38 2018

العلاقة بین حافز التعلم و مهارظ المحادثة العربیة من خلال التقییم الذاتي امدرسي اللغة العربیة مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة عراق 43 2019

 مقالات در همایش های داخلی

مکانة شریف رضی کاتب نهج البلاغة کنگره پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی گرگان دانشگاه جامع علمی کاربردی 93/12/14 ملی

القصة في ادب ارسول الاکرم بین النظریة و التطبیق کنفرانس ادبیات تطبیقی و پژوهش های آن گرگان موسسه فرهنگی نسیم موعود 94/10/29 بین المللی

تاملی در عوامل موثر در تطور هجو،عصر نزول قرآن کنفرانس ادبیات تطبیقی و پژوهش های آن گرگان موسسه فرهنگی نسیم موعود 94/10/29 بین المللی

دراسة اصالة نهج البلاغة همایش نهج البلاغه و علوم ادبی مازندران دانشگاه مازندران 96/2/6 ملی

بررسی نقش زمخشری در تبیین استعارات قرآنی کنگره فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 97/2/17 بین المللی

نقش تخریبی غفلت و جهل در کنترل و مهار نفس کنگره فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 97/2/17 بین المللی

آسیب های دنیا دوستی و حرام خواری و نقش تخریبی آن در مهار نفس از نگاه قرآن و روایات کنگره فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 97/2/17 بین المللی

بررسی نقش زمخشری در تبیین تشبیهات قرآنی کنگره فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 97/2/17 بین المللی

بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی  درباره جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم همایش علمی پژوهشی قرآن کریم، جامعیت و جهانی بودن اصفهان جامعة المصطفی العالمیة 97/2/20 ملی

مفهوم شناسی فعل و عمل در کاربرد های قرآنی همایش نقد متد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم تهران دانشگاه خوارزمی 98/2/12 ملی

سیمای نهج البلاغه در تفسیر المیزان سومین کنفرانس پژوهش های دینی، علوم اسلامی کرج دبیرخانه دائمی کنفرانس 98/9/28 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی

 

 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

نقش زمخشری در تبیین تشبیه و استعارات قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی ملایر 1396

بررسی و تبیین شیوه پردازش قصه های قرآنی راهنمایی، علوم و معارف قرآن کریم، علوم قرآنی ملایر 1396

بررسی و تبیین عناصر و شیوه های گفتگوهای قرآنی در ابلاغ معارف الهی راهنمایی، علوم و معارف قرآن کریم، علوم قرآنی ملایر 1396

سیمای نهج البلاغه در تفاسیر معاصر شیعه راهنمایی، علوم و معارف قرآن کریم، علوم قرآنی ملایر 1398

اسلوب التفات و بازتاب آن در ترجمه های فارسی قرآن راهنمایی، علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی ملایر در حال انجام

بررسی ظلم ستیزی و جایگاه آن در منظومه سنت های الهی از دیدگاه قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی ملایر در حال انجام

ترجمه و شرح معجم الامثال العربیة محمود اساعیل حسینی راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت دانشکده ادبیات 1393

المضامین الاخلاقیة في دیوانی الامام علی (ع) الامام الشافعی راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت دانشکده ادبیات 1393

ترجمه و نقد کتاب شاعران صعالیک در عصر عباسی اول راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت دانشکده ادبیات 1393

نقدی بر آموزش عربی در دوره متوسطه ( مقایسه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان منوجان ) راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت دانشکده ادبیات 1393

ترجمه و شرح کتاب (نقد الادب الحدیث ) مصطفی الفائق راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت دانشکده ادبیات 1393

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب