نام نام خانوادگی: سید عبدالرسول حسینی زاده

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: دانشیار

    دانشکده علوم قرآنی قم

    رایانامه: hosseiny43@yahoo.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

سطح چهار تفسیر و علوم قرآن ، مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم، 1381

 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، پیشرفته
 افتخارات و جوایز

پژوهشگر برتر در اولین همایش بین دانشکده­ای دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن 1389

استاد برتر در اولین همایش بین دانشکده­ای دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن 1390

پایان نامه برتر سطح چهار حوزه بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن 1391

پژوهشگر برتر دانشگاههای استان قم 1393

معاون آموزشی برتر در همایش بین دانشکده­ای دانشگاه علوم و معارف قرآن درسال تحصیلی 91-92 دانشگاه علوم و معارف قرآن 1392

پژوهشگر برتر در همایش بین دانشکده­ای دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن 1392

مقاله برگزیده  همایش عالم واقف  حاج میرزا ابوطالب قمی سازمان اوقاف قم 1394

اولین همایش تکریم و تجلیل از نخبگان استان قم بنیاد نخبگان استان قم 1394

عضو هیئت علمی پژوهشگر برتر دانشکده تفسیر و معارف قران قم 1396

 عضو هیئت علمی پژوهشگر برتر  دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن 1397

 عضو هیئت علمی پژوهشگر برتر  دانشگاه علوم و معارف قرآن  هفته پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن 1398

 سوابق و تجربیات تدریس

علوم قرآن(نسخ در قرآن) سطح 4حوزه(جامعه الزهراء)

جامعیت قرآن سطح 4حوزه(جامعه الزهراء)

تحلیل آیات ناسخ و منسوخ سطح 4حوزه(جامعه الزهراء)

تفسیر روایی تطبیقی دکتری

بررسی مکاتب و اراء تفسیری دکتری

بررسی متون تخصصی از نظر فن اعراب و ترجمه کارشناسی­ارشد

تفسیر ترتیبی (1 تا 4) کارشناسی­ارشد

زبان تخصصی عربی کارشناسی­ارشد

تاریخ تفسیر و روش­های آن1و2 کارشناسی­ارشد

مکاتب و روش­های تفسیری1و 2 کارشناسی­ارشد

مفردات قرآن کارشناسی­ارشد

قرائت متون کارشناسی­ارشد

بررسی تفاسیر معاصر کارشناسی­ارشد

جامعیت 1 و 2 کارشناسی­ارشد

تاریخ قران1و2 کارشناسی­ارشد

عربی تخصص کارشناسی­ارشد

علوم قرآن3 (اعجاز قرآن) کارشناسی­ارشد

روش­های تفسیری کارشناسی­ارشد

اعجاز قرآن سطح 3 حوزه

علوم قرآن(2) تاریخ تحلیلی قرآن سطح 3 حوزه

تاریخ تفسیر و مفسرآن سطح 3 حوزه

علوم قرآن3 (اعجاز قرآن) کارشناسی­ارشد

روش­های تفسیری کارشناسی­ارشد

ادبیات عرب (1 تا 5) کارشناسی

مبانی و روش های تفسیری (1 تا 3) کارشناسی

اعراب قرآن (1و2) کارشناسی

تفسیر مقدماتی (1و2) کارشناسی

وجوه و نظائر کارشناسی

تاریخ حدیث کارشناسی

علوم بلاغت کارشناسی

علوم قرآن (1و2) کارشناسی

معربات کارشناسی

نقد و بررسی مسئله تحریف کارشناسی

تاریخ تفسیر کارشناسی

قرائت متون قرآنی و تفسیری (2) کارشناسی

قرائت و درک متون حدیث و سیره کارشناسی

تفسیر  ترتیبی کارشناسی

مصطلح الحدیث کارشناسی

تفسیر ساختاری کارشناسی

تفسیر موضوعی کارشناسی

روش ها و شیوه های تدبر در قرآن کارشناسی

 فعالیت های علمی اجرایی

قانم مقام ریاست دانشکده تفسیر ومعارف قرآن در زمان ریاست دکتر راغبی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 85-86

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 88-93

عضو کمیته جذب هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 96-ادامه دارد

عضوکمیسیون موارد خاص؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 88-94

عضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 89-91

عضو هیئت بدوی رسیدگی انتظامی هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 93-94

عضو هیئت بدوی رسیدگی انتظامی هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 89-91

مدیر حراست دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 92-94

مدیر گروه علوم قرآن دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 86-88

مدیر گروه علوم قرآن  دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 94-98

عضو شورای معاونان دانشگاه؛  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 93

عضو شورای پژوهشی دانشگاه؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 94-96

عضوکارگروه برگزاری آزمون ورودی دکتری؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 94-95

عضو دبیرخانه نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 94

عضو شورای انتشارات دانشگاه، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 92

عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 92-94

استاد ارزیاب نشست های تخصصی هشتمین همایش بین المللی مسابقات قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 93

پژوهشگر وارزیاب پرونده های علمی دایرت المعارف  قرآن ج1 مرکز فرهنگ و معارف قران( دفتر تبلیغات اسلامی) 78-80

پژوهشگر بخش تدوین مقالات دایرت المعارف قران کریم ج 2 مرکز فرهنگ و معارف قران( دفتر تبلیغات اسلامی) 78-80

ارزیابی محتوایی مقالات علوم قرانی  دایرت المعارف قران از ج3 تا 17 مرکز فرهنگ و معارف قرآن( دفتر تبلیغات اسلامی) 81-96

عضو شورای آموزش دانشکده تفسیر و معارف قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از 85 تاکنون

عضو شورای پژوهش دانشکده تفسیر و معارف قرآن؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از 85 تا کنون

عضو هیات تحریریه  نشریه مطالعات علوم قرآن دفتر تبلیغات اسلامی 1398

عضو هیات تحریریه  نشریه پژوهشنامه نقد آراء تفسیری دانشکده علوم قرآنی مشهد 1398

عضو هیات تحریریه  نشریه شبهه پژوهی مطالعات قرآنی دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم قم 1398

پژوهشگر و عضو  گروه علوم قرآن دایرت المعارف قرآن کریم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) 1377-1387

عضو هیئت علمی پاره وقت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛ دانشکده تفسیر ومعارف قرآن قم دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم قم 1381-1383

مدیر گروه اخلاق دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 87-88

 شرکت در دوره ها

مبانی ترجمه قرآن و آسیب شناسی پژوهشهای قرانی دانشگاه علوم و معارف قرآن 1392

پاسخ به شبهات قرآنی ؛ تفاوت اعجاز باسحر آموزش پژوهش محور دانشگاه علوم و معارف قرآن 1393

طرح ضیافت اندیشه استادان اصول تعلیم و تربیت نهادنمایندگی مقام معظم رهبری 1393

روش تدریس تکنولوژی نوین آموزش دانشگاه علوم و معارف قرآن 1389

روش تدریس تفسیر قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن 1388

کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس و محیط آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن 1390

تفسیر موضوعی قرآن، معنا شناسی متن، آموزش نرم افزار دانشگاه علوم و معارف قرآن 1391

آموزش پژوهش محور و... دانشگاه علوم و معارف قرآن 1396

کارگاه استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرانی دانشگاه علوم و معارف قرآن 1396

قرآن کریم و روانشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن 1396

نقد کتاب در حوزه علوم انسانی دانشگاه علوم و معارف قرآن 1397

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی علمی پژوهشی ISC پژوهش های تفسیر تطبیقی 3 بهار و تابستان 1395

بررسی ارتباط اسماء الهی در فواصل آیات با محتوای آیات در سوره آل عمران علمی پژوهشی ISC مطالعات تفسیری 27 پاییز 1395

فاعلیت انسان در تفسیر المنار علمی پژوهشی ISC تحقیقات کلامی 18 پاییز 1396

آسیب شناسی کارکرد اعراب در تفسیر قرآن و راههای برون رفت از آن علمی پژوهشی ISC لسان مبین 30 زمستان1396

بررسی تفسیری رابطه اسماء الهی در پایان آیات سوره انفال با محتوای آن علمی پژوهشی ISC مطالعات تفسیری 33 بهار1397

معنا شناسی نسخ تدریجی، مشروط وتمهیدی از منظر آیت الله معرفت علمی پژوهشی ISC تحقیقات علوم وقرآن و حدیث الزهرا 15 بهار 1397

ضوابط نسخ تدریجی ازمنظر آیه الله معرفت علمی پژوهشی ISC پژوهش‌های قرانی 88 پاییز 1397

نماز جمعه و بسط قدرت نرم اجتماع مسلمانان علمی پژوهشی ISC اسلام و علوم اجتماعی 20 پاییزو زمستان 97

بررسی و تحلیل دیدگاه سید مرتضی  در استناد به اعجاز انبیاء(ع) برای اثبات اعجاز  ایشان علمی پژوهشی ISC اندیشه نوین دینی 53 تابستان۹۷

بررسی دیدگاه آیت الله سبحانی در آیات مربوط به قتل قبطی توسط حضرت موسی(ع) علمی پژوهشی ISC کتاب قیم 19 پاییز و زمستان97

بررسی معنای «کلّا» در قرآن مجید علمی پژوهشی ISC قرآن شناخت 22 بهار وتابستان 98

تحلیل نکات تربیتی زیارت نامه مأثور حضرت زهرا(س) در بارهشرائط ونتایج تبعیت از ایشان علمی پژوهشی ISC آموزههای تربیتی  در قران و حدیث 8 پاییز وزمستان 97

بررسی دلالت آیات مربوط به شاهدان امتهابر عصمت همه جانبه انبیاء علمی پژوهشی ISC معرفت کلامی 22 بهار وتابستان 1398

پژوهشی در وآژگان دخیل در قرآن علمی ترویجی معرفت قرانی 136 فروردین 1388

بدا یا محو واثبات از منظر قران و حدیث علمی ترویجی معرفت قرانی 173 اردیبهشت 1391

نقد و بررسی دیدگاه آیه الله معرفت در نسخ نشدن آیه نجوی علمی ترویجی مشکوة 115 تابستان 1391

کارکرد سیاق در تفسیر الکاشف علمی ترویجی مشکوة 126 بهار 1394

ارتیاط معنایی اسماء حسنا در فواصل آیات با محتوای آیه علمی ترویجی مشکوة 130 بهار 1395

بررسی وقف و ابتداء برواژه کلا در قرآن علمی ترویجی مطالعات قرائت قران 11 پاییز و زمستان1397

روش علامه مغنیه در تبیین معنای لغوی و مفاهیم کلمات عصر نزول در تفسیر الکاشف علمی تخصصی حسنا 26 پاییز 1394

بررسی مشتقات برکت در قرآن علمی تخصصی حسنا 23 زمستان 1393

پژوهشی در اعجاز تشریعی قرآن کریم علمی تخصصی اندیشه قرآنی 2 بهار وتابستان 1393

ابوجندل دایرت المعارف قرآن کریم ج1 1382

استخاره دایرت المعارف قرآن کریم ج3 1385

اسراء/سوره دایرت المعارف قرآن کریم، ج 3 1385

اسعد بن زراره دایرت المعارف قرآن کریم  ج3 1385

اعجاز عددی دایرت المعارف قرآن کریم  ج3 1385

انعام/ سوره دایرت المعارف قرآن کریم  ج4 1385

انفال/سوره دایرت المعارف قرآن کریم ، 5 1385

انفطار/سوره دایرت المعارف قرآن کریم ،  ج5 1385

اوس بن قیظی دایرت المعارف قرآن کریم  ، ج 5 1385

باقیات الصالحات دایرت المعارف قرآن کریم  ، ج5 1385

بلال حبشی دایرت المعارف قرآن کریم ، ج 6 1386

بینة/سوره دایرت المعارف قرآن کریم ، ج6 1386

تحریم/سوره دایرت المعارف قرآن کریم ، ج7 1388

تغابن/سوره دایرت المعارف قرآن کریم ، ج7 1388

تغنی به قرآن دایرت المعارف قرآن کریم ، ج7 1388

تفاخر دایرت المعارف قرآن کریم ، ج 7 1388

تحدی دایرت المعارف قرآن کریم ،ج7 1388

تکاثر دایرت المعارف قرآن کریم،ج8 1389

آداب و شرایط تفسیر دایرت المعارف قرآن کریم، ج 8 1389

تاریخ تفسیر دایرت المعارف قرآن کریم، ج 8 1389

تفسیر باطنی دایرت المعارف قرآن کریم،ج 8 1389

تفسیر اجتهادی دایرت المعارف قرآن کریم، ج 8 1389

جمعه /سوره دایرت المعارف قرآن کریم ، ج 10 1391

حجر/سوره دایرت المعارف قرآن کریم ،ج 10 1391

حدید/سوره دایرت المعارف قرآن کریم ، ج 10 1391

خواص قرآن دایرت المعارف قرآن کریم، ج 12 1393

سوره دایرت المعارف قران کریم ج16 1397

جمع قران دایرت المعارف قران کریم ج 13 1394

تقسیمات قران دایرت المعارف قران کریم ج 8 1389

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

Investigating Synonymy in Quran; a Case Study of the Word Barakat (Blessing) Journal of Islamic Studies and Culture United States of America 2 2014

 مقالات در همایش های داخلی

بررسی تحلیلی رابطه اخلاق و سیاست از نگاه قرآن کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن21 ISC رامسر دانشگاه امام صادق- ع- (پردیس خواهران) 1396-09-16 ملی

بررسی علل و عوامل پیدایش اضطراب در انسان از منظر قرآن کریم کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی قرن21 ISC رامسر دانشگاه امام صادق- ع- (پردیس خواهران) 1396-09-16 ملی

روابط بین الملل از نظر قرآن کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن21 ISC رامسر دانشگاه امام صادق- ع- (پردیس خواهران) 1396-09-16 ملی

تبیین الگوی قرانی تربیت جنسی با تاکید بر پیشگیری از انحرافات جنسی{ مجموعه مقالات قرآن وتربیت} کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی ISC قم جامعة المصطفی العالمیة 1396-09-09 بین المللی

تحلیل قرآنی_روایی القاب وارد شده در زیارت حضرت زهرا(س) با محوریت  تأکید بر القاب کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ISC قم دانشگاه قم 1397-02-17 بین المللی

تحلیل قرآنی_روایی القاب واردشده در زیارت حضرت زهرا(س) با محوریت تأکید بر القاب فاضله، زکیه، انسیه الحوراء، تقیه، نقیه، محدثه، علیمه کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ISC قم دانشگاه قم 1397-02-17 بین المللی

تأثیر گرایش ها و تعصبات مذهبی (صوفیه، باطنی، تکفیری سلفی، زنادقه) در تفسیر و فهم قرآن کریم. کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ISC قم دانشگاه قم 1397-02-17 بین المللی

دیدگاه ایات و روایات پیرامون ترور و تروریسم چهارمین کنگره تازه یافته های علوم انسانی ISC تهران دانشگاه علامه طباطبایی، موسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگان 1398-02-12 بین المللی

موانع و آسیب های انجام تکالیف نسبت به فرزندان از منظر قرآن وروایات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و… ISC تهران انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین 1397 بین المللی

باز پژوهی حجیت خبر واحد ازدیدگاه علامه طباطبایی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و… ISC تهران انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین 1397 بین المللی

باز پژوهی حجیت ظواهر قرآن ازدیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و… ISC تهران انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین 1397 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

بررسی تطبیقی نسخ در قرآن کریم سید عبدالرسول حسینی زاده بوستان کتاب 1390

جمع قرآن وتقسیمات آن سید عبدالرسول حسینی زاده بوستان کتاب 1392

 پایان نامه ها

تحلیل نظریه نسخ تدریجی آیت الله معرفت دکتری راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1397

نقش اجتماعی نماز در تحصیل قدرت نرم دکتری مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1398

معنا شناسی واژه کلّا با رویکرد نقد دیدگاه مفسران دکتری مشاور دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1396

تحلیل تطبیقی سندی و محتوایی تفسیر عیاشی با منابع روایی متقدم (از آغاز تا پایان جزء اول) دکتری مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1397

بررسی و تحلیل آیات موهم لغزش انبیاء(علیهم السلام) در امور شخصی غیر دینی بر اساس تفاسیر فریقین دکتری مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1397

عوامل تربیت از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد راهنمایی چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1383

سوگندهای قرانی کارشناسی ارشد راهنمایی چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1385

قلب و نقش  آن در معارف الهی از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد راهنمایی چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1385

نقش ایمان در زندگی انسان از منظر قرآن کریم کارشناسی ارشد راهنمایی چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1385

حضرت نوح در قرآن کریم کارشناسی ارشد راهنمایی چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1386

راهکارهای پرهیز از اختلاف از دیدگاه قرآن و سنت کارشناسی ارشد مشاور چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1384

هدف بعثت انبیاء در قرآن کارشناسی ارشد مشاور چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1384

مثل در قرآن کارشناسی ارشد مشاور چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1384

تفسیر تطبیقی سوره تحریم کارشناسی ارشد مشاور چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1385

نقش  تربیتی والدین از دیدگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد مشاور چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1385

ذکر و موانعآن از دیدگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد مشاور چامعه المصطفی العالمیه مدرسه حجتیه 1385

بسمله از ديدگاه قرآن و روايات کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

اعجاز تشريعي قرآن کريم کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

حیات طیبه از منظر قرآن و روایات کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

نقد و بررسی پدیده ترادف درقرآن کریم کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

نگاهی به حشر و معاد از منظر قرآن با تأکيد بر تفسير الميزان کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

بررسی سنت امداد در قرآن کریم کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1385

تربیت دینی ازدیدگاه قرآن وسنت کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

نقش شناخت زمان و مکان نزول بر تفسیر قرآن کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

بررسی تطبیقی روش‌شناسی تفسیر ابوالفتوح رازی و تفسیر ملا فتح اله کاشانی کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

بررسی نظریه تأویل در قرآن با تکیه بر دیدگاه ابن تیمیه،علامه طباطبایی و معرفت کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

نقد و بررسی قرآن بسندگی در تفسیر کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

سنّت استیصال در قرآن کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

قواعد وقف و ابتدا و نقد و بررسی آن در ترتیل برخی از قاریان معاصر کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

تجمل گرایی از دیدگاه قرآن وروایات کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

بررسی شخصیت الگویی آسیه از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

اعجاز قرآن ازمنظر اهل بیت(ع) کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

بر بررسی تطبيقي هدايت و ضلالت درتفسير الميزان وتفسير كبير فخر رازي کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

بررسی رابطه فواصل بامحتوای آیات قرآن کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

علم نافع از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

بررسی تطبیقی اسباب النزول از مجمع البیان و سایر تفاسیر(از سوره نحل الی اعراف) کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

امي بودن پيامبر وپاسخ به شبهات آن کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن  کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

بررسی قواعد تفسیری در تفسیر احسن الحدیث کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم

بررسی ارتباط اسماء و صفات پایانی آیات با محتوای آیات(سوره رعد تا طه) کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1394

بررسی معناشناسی برکت در قرآن کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1390

راهکارهای قرآن کریم دربرون رفت از بحران معنویت کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1390

بصيرت و نقش آن در جامعه از ديدگاه قرآن کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1390

بررسی تطبیقی هدایت و ضلالت در المیزان و تفسیر الکبیر کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1390

خاستگاه­های فتنه های بشری در قرآن و روایات کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1390

بررسي تطبيقي اسباب نزول از مجمع  البيان و ساير تفاسير(نساء) کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

بررسی تطبیقی مفردات قرآن از مجمع البیان و الکشاف زمخشری(جزء23-24) کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

بررسی ارتباط اسماء الهی مذکور در آخر آیات با محتوای آیات در سوره آل عمران کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

جایگاه اهل بیت(ع) در تفسیر الکشف و البیان ثعلبی کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

وسایط تکوینی فیض از دیدگاه مکاتب تفسیری کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

رابطه فقر و انحرافات اخلاقی از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

مبانی تفسیری امام صادق(ع) کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

الگوی اسلامی-قرآنی پیشرفت اجتماع(هدایت به رشد)، شاخص­ها، ساختار و راهبردها کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

بررسی تطبیقی اسباب النزول از مجمع البیان و سایر تفاسیر(از سوره نحل الی اعراف) کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

عوامل انحراف خواص، پیامدها و راهکارهای جلوگیری از آن از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه کارشناسی ارشد مشاور دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

بررسی و نقد مهمترین مباحث علوم قرآنی در تفسیر المنیر(وهبه زحیلی) کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1392

بررسی اسلوب تعلیل در قرآن کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1392

بررسی قواعد تفسیری در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن» کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1392

بررسی قوااعد تفسیری در تفسیر الکاشف مغنیه کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1392

بررسی جبر و اختیار از منظر مفسران اهل سنت کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1392

بررسی عالم برزخ در تفاسیر شیعه و اهل سنت کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1393

بررسی و تحلیل آراء مفسرین و اصولیین در باب خطابات قرن کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1393

بررسی قواعد تفسیری در تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قران دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1396

ارتباط اسماء و صفات الهی در پایان آیات با محتوای آیات(سوره زخرف تا مجادله) کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1395

بررسی رعایت قواعد تفسیر در تفسیر بیان المعانی کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1395

ظرافت های اسلوب استعاره در جزء 30 کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1395

بررسی سندی و دلالی روایات تفسیری مجمع البیان (سوره اسرآ) کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1396

پاسخ به شبهات نسخ(با تاکید بر کتاب مجعول نقد قرآن) کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1396

تحلیل قرانی روایی زیارت نامه حضرت زهرا(ع) با تأکید بر پاسخ به شبهات کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1396

آرامش و آسایش از منظر قرآن و روایات کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1395

بررسی رعایت قواعد تفسیر در التیسیر فی التفسیر کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1395

بررسی وتحلیل استثناء منقطع ونقش آن در تفسیر قرآن سطح 3 حوزه مشاور حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1395

وظایف خانواده ها در جلوگیری از انحرافات جنسی سطح 3 حوزه راهنمایی حوزه علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1395

راهکارهای ارتقاء اخلاص سطح 3 حوزه راهنمایی حوزه علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1395

روش های نهادینه کردن توکل در کودکان سطح 3 حوزه راهنمایی حوزه علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1394

حزن و اندوه ممدوح از نگاه قران و روایات سطح 3 حوزه راهنمایی حوزه علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1394

آرایش و آسیب شناسی آن از نگاه قران سطح 3 حوزه راهنمایی حوزه علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1394

رابطه ولایت و عصمت از منظر قران سطح 3 حوزه مشاور حوزه علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1394

تحلیل هنری و تصویر پردازی استعارات قرآن در آیات مرتبط با دنیا سطح 3 حوزه مشاور حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1394

قرآن و نبرد با یهود کارشناسی ارشد مشاور دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1386

معنا شناسی واژه صلاة از منظر قرآن کارشناسی ارشد مشاور دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1386

بررسی اصول و قواعد تفسیری مجمع البیان کارشناسی ارشد راهنمایی دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1391

تجسم اعمال در قرآن و روایات و بررسی شبهات آن کارشناسی ارشد مشاور دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1387

نکات تربیتی سوره لقمان کارشناسی ارشد مشاور دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1387

نقد و بررسی آراء علوم قرآنی فخر رازی در تفسیر الکبیر کارشناسی ارشد مشاور دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1387

مسجد الاقصی و جایگاه آن در قرآن و حدیث کارشناسی ارشد مشاور دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1387

پژوهشی در واژه صلاة و مصلین در قرآن کارشناسی ارشد مشاور دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1387

نشانه های خرد و نابخردی در نهج البلاغة کارشناسی ارشد راهنمایی دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1390

آسیبهای اقتصاد خانواده و راههای برون رفت از آن از دیدگاه قرآن و احادیث کارشناسی ارشد راهنمایی دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1394

تاثیر سبک زندگی بر آداب اسلامی کارشناسی ارشد راهنمایی دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1394

معنا شناسی واژه تقوی در قرآن کارشناسی ارشد راهنمایی دانشکده اصول الدین دانشکده اصول الدین قم 1394

نقش علم و گمان در عملکرد انسان سطح 3 حوزه راهنمایی جامعة الزهرا(س) جامعه الزهرا (س) قم 1394

بررسی دیدگاه ایات و روایات پیرامون ترور کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1398

بررسی آیات جهاد در سیر نزول با تاکید بر نقد شبهات کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1397

تاثیر متقابل حقوق وتکالیف والدین و فرزندان در سبک زندگی اسلامی (با استناد به تحلیل میدانی) کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1397

بررسي بهشت در قرآن و عهدين سطح 3 حوزه راهنمایی حوزه علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1398

نقش اهل بيت (عليهم السلام) در عدم تحريف قرآن سطح 3 حوزه راهنمایی حوزه علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1398

افكار منفي(پارانوئيدي)و عوامل و راههاي درمان آن از ديدگاه اسلام سطح 3 حوزه مشاور حوزه علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1398

معنا شناسی واژه نظر کارشناسی ارشد راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1397

اختصاصی بودن یا عمومی بودن فهم قرآن سطح 3 حوزه راهنمایی حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1398

علل تزلزل بنیان خانواده و راه‌های برون‌رفت از آن از منظر قرآن سطح 3 حوزه مشاور حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1398

مستندات قرآنی خداشناسی در دعای عرفه سطح 3 حوزه مشاور حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1397

بررسی جنگ احد در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 90-91

بررسی نکات اخلاقی سوره معارج با تاکید بر تفاسیر اجتماعی معاصر کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 90-91

حکمت بیان میوه ها در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 90-91

بررسی واژه های هم معنا با صلاة در قرآن کریم کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 92-93

حزب الله و چالش­های پیش رو از منظر قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 92-93

ویژگی های سبک زندگی خانوادگی در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 92-93

حکمت های خلقت بشر در قرآن با تاکید بر المیزان و مخزن العرفان کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 92-93

آسیب شناسی روش تفسیر سلفی کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 94-95

روش های رشد و شکوفائی فطریات در کودکان کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 94-95

نقش آموزه­های دینی در نحوه تعامل انسان با رنج کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 94-95

بررسی واژگان غریب سوره مریم و نور کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 96-97

راز خوشبختی از دیدگاه قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1385

توبه نصوح از دیدگاه قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1384

اثار فردی نماز شب کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1384

تقیه از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1384

تفسیر ایه تطهیر کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

علوم قرانی در گفتار معصومان کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

اخلاق در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1391

تفسیر ایه مودت از دیدگاه فریقین کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1385

بررسی و تحلیل جنگ احد از دیدگاه قرآن و تاریخ کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1385

بسمله از ديدگاه قرآن و حدیث کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1385

ترجمه کتاب المستشرقون شبهاتهم کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1385

ابروی مومنین در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1386

ذکر و اثار فوائد آن در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1385

اداب معاشرت در سیره نبوی کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1386

الگوهای تربیتی در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1386

اصحاب یمین در قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1386

تجسم اعمال در المیزان کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1386

هنر در قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1386

رهنمودهای قرآن و سنت درباره ازدواج کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1386

عبرت اموزی در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

شکر در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

سیمای حضرت موسی در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

ترجمه و تحقیق "المعجم العلوم القرآن" باب باء-حاء کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

ترجمه و تحقیق "المعجم العلوم القرآن" باب خاء-غین کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

بررسی علل افسردگی و درمان آن از دیدگاه حضرت علی(ع) کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

ترجمه بخش المستشرقون و الدراسات " از کتاب دراسات قرآنیه کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

آداب دعا با محوریت صحیفه سجادیه کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

فلسفه تکرار در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

وجوه و نظائر در تفسیر مجمع البیان کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

حقوق فردی در نهج البلاغه کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

خلود در بهشت وجهنم کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

سیمای حضرت مریم در قرآن و انجیل کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

سیمای حضرت ابراهیم در قرآن با تاکید بر تفاسیر المیزان و البرهان کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

راه کار های تهذیب نفس از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

ترجمه وتحقیق کتاب معجم علوم القرآن باب میم ـ یاء کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

ویژگی های جهنم و اهل آن از دید گاه قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

ترجمه وتحقیق کتاب معجم علوم القرآن باب فاء ـ میم کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1387

بررسی ویژگی های انسان کامل در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

راهکارهای تربیت فرزند از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

ترجمه و تحقیق کتاب معجم علوم القرآن(بخش الف و باء) کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

بررسی واژه های وجوه و نظایردر تفسیر مجمع البیان (حرف باء) کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

زکات و تأثیر اخروی آن از دیدگاه قرآن با نگاهی به المیزان کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

اثبات مقام عصمت حضرت موسی (ع) درقرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

حسد از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

سبک شمردن نماز و آثار و عواقب آن از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

قرآن در رفتار و گفتار امام خمینی (ره) کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

روابط همسران جوان از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

قرآن از منظر امام خمینی (ره) کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

اخلاص از دیدگاه قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

استغفار و آثار آن در زندگی انسان از دیدگاه قرآن وروایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

بررسی رجعت در آیات و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

مفردات و استعمال واژه دین در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

شخصیت حضرت علی (ع) از دیدگاه حضرت رسول اکرم (ص) کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

حیا و عفت از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1388

بررسی سنت استدراج در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

دوستی و ضوابط آن در قرآن و روایات کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

رحمت الهي و اميد به آن در زندگي از ديدگاه قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

گفتگوها در جهان دیگر کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1389

بررسی نکات اخلاقی سوره معارج با تاکید بر تفاسیر اجتماعی معاصر کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1390

بررسی جنگ احد در قرآن کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1390

روش های تربیتی تشویق و هشدار در قرآن و نهج البلاغه کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1390

صفات متقین در نهج البلاغه کارشناسی راهنمایی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر ومعارف قرآن  قم 1390

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

گواهینامه  پایان دوره آموزش زبان عربی ار واحد زبان عربی دفتر تبلیغات اسلامی  1370

گواهینامه  پایان دوره عالی زبان عربی از واحد  آموزش زبان عربی دفتر تبلیغات اسلامی 1371

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب