نام نام خانوادگی: محمدعلی همتی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی شیراز

    رایانامه: mohammadalihemati@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصول الدین قم، 1393

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، 1379

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اقلید، 1372
 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

رتبه اول هشتمین جشنواره فارابی در گروه فقه ، اصول و علوم قرآن و حدیث

 سوابق و تجربیات تدریس

تاریخ قرآن، مفردات، تفسیر ترتیبی، خاورشناسان، قرآن و عهدین کارشناسی و کارشناسی ارشد 1390 تا 1398

 فعالیت های علمی اجرایی

مدیر گروه تقسیر دانشکده علوم قرآنی شیراز 1393

معاون آموزش دانشکده علوم قرآنی شیراز 1396تا 1398

 شرکت در دوره ها

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پژوهش قم 1398

برهان تاریخی بر تحریف نا پذیری قرآن کریم قم 1398

روش شناسی تفسیر قرآن قم 1398

مهارت ارتباطات از منظر قرآن و روانشناسی قم 1398

آموزش پژوهش محور درباره استخراج مقالات علمی پژوهشی از پایان نامه قم 1396

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قم 1396

پاسخ به شبهات قرآنی، تفاوت اعجاز با سحر قم 1393

تعلیم و تربیت در اسلام ، بررسی مسائل روزه حوزه علوم قرآنی مشهد 1393

تفسیر موضوعی قرآن کریم معناشناسی و تفسیر متن مشهد 1391

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

بررسی دیدگاه کریستف لوگزنبرگ درباره خط قرآن مطالعات قرائت قرآن 5، سال 1394

نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه 24 سوره مریم تحقیقات علوم قرآن و حدیث 14، سال 1396

خوبرویان پاک یا درختان تاک! (نقدی بر قرائت سریانی-آرامی لوگزنبرگ از حور عین در قرآن رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث دوره 51 شماره 2، سال 1398

پژوهشی تاریخی تطبیقی از « استکبار و تکبّر » در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره3 شماره 2، سال 1398

نقد و بررسی دیدگاه گابریل ساوما درباره فاتحه تحقیقات علوم قرآن و حدیث پذیرش، سال 1398

"رویکردی تطبیقی به میئله « خاستگاه شرور » با محوریت « درد و رنج » از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل

" پژوهش های ادبی قرآنی پذیرش، سال 1398

رویکردی تطبیقی به میئله « خاستگاه شرور » با محوریت « درد و رنج » از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل انجمن کلام اسلامی، شماره 21، سال  1397

نقد و بررسي زبان شناختي ديدگاه گابريل ساوما دربارۀ واژه‌ي" سكينهٌ " تربیت انسان معرفت پذیرش سال 1398

نقد و بررسی دیدگاه گابریل ساوما درباره«الرجال قوامون علی النساء قرآن پژوهی خاورشناسان دوره14 شماره 26، سال 1398

بررسی عوامل قبض و بسط رزق و روزی در قرآن و عهدین مطالعات قرآنی شماره 44، سال 1399

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

 

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

گزارش، نقد و بررسی آراء کریستف در کتاب قرائت آرامی سریانی قرآن محمد کاظم شاکر انتشارات دانشکده اصول الدین، سال 1395

 پایان نامه ها

نقد و بررسی شبهات پیرامون جامعیت قرآن کریم راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1395

بررسی مسأله نجات از دیدگاه یهود ، اسلام و مسیح با محوریت قرآن راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1395

بررسی تطبیقی سوره الرحمن در سه ترجمه انگلیسی راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1395

تاثیر پیش فرض های کلامی در ترجمه انگلیسی آیات متشابه قرآن مورد مطالعه (ترجمه های قرائی، یوسف علی و آربری) راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1396

بررسی مبانی فکری جریان تکفیر در دوره معاصر با محوریت قرآن و روایات راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1396

بررسی نقدهای آیت الله جوادی آملی برآراء تفسیری علامه طباطبایی در سوره ی مائده راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1396

بررسی نقدهای آیت الله جوادی آملی برآراء تفسیری علامه طباطبایی در سوره های انفال و توبه راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1396

اثر آراء تفسیری مفسران قبل از قراء سبعه بر قرائت قراء سبعه راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1395

عوامل انحراف علمای دین از منظر قرآن کریم و روایات راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1395

عوامل انحراف علمای دین از منظر قرآن کریم و روایات راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1396

شاخصه های وحیانی دانشکده های علوم قرآنی از حیث فرهنگ و علم راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1395

بررسی و نقد استدلال های قرآنی اهل تسنن در خلافت و فضایل خلفای سه گانه راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1395

بررسی مبانی وحیانی دیدگاه امام خمینی (ره) در حوزه شاخصه های انقلابی بودن راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1396

نقش وحدت اسلامی در استکبارستیزی با رویکرد به ایات  روایات راهنما علوم و معارف قرآن کریم شیراز، سال 1396

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب