نام نام خانوادگی: حمید حسن زاده اصفهانی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی تهران

    رایانامه: h.hasnzadeh 43 @gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، 1396

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و تبلیغ، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1371

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

تفسیبر / علوم قرانی/کلام/منطق/ادبیات عرب/بلاغت کارشناسی و ارشد 1375-1398

 فعالیت های علمی اجرایی

معاون آموزش دانشکده

 شرکت در دوره ها

ویراستاری سازمان سمت 1371

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

تقسیر قران بر اساس ادعیه ماثوره پژوهشهای نهج البلاغه

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

 

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

انسان شناسی از منظر قرآن-مقدس اردبیلی و تفسیر زبده البیان-تربیت اخلاقی نشر تلاوت-خانه کتاب-معاونت پرورشی وزارت اموزش و پرورش

 پایان نامه ها

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب