نام نام خانوادگی: علی غضنفری

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی تهران

    رایانامه: www.qazanfari.net     

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات
دکترای تفسیر و علوم قرآن، مرکز تخصصی علوم قرآن و تفسیر حوزه علمیه قم، 1380
 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، متوسط
 افتخارات و جوایز

اخذ جایزه و لوح تقدیر از مدیر کل دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش به جهت نگارش کتاب بیان روان در علوم قرآن و انتخاب کتاب به عنوان کتاب کمک آموزشی دوره دبیرستان در سال 1383.

اخذ لوح تقدیر به جهت همکاری با جشنواره زنان سرزمین من از سوی استانداری تهران

اخذ لوح تقدیر به جهت ارائه مقاله در نخستین همایش علمی پزوهشی میراث تفسیری امام رضا علیه السلام.

اخذ رتبه های بالا و گاه برترین رتبه در تدریس طی سال¬های 1380 تا کنون.

اخذ رتبه به جهت نگارش کتاب حکومت اسلامی در نهج البلاغه در سال امام علی علیه السلام، در سال1380.

معرفي به عنوان پزوهشگر برتر در بين اعضاي هييت علمي دانشكده هاي كشور در سال 1387.

اخذ لوح تقدير به عنوان رتبه اول مدير پژوهشي برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در سال 1390.

اخذ لوح تقدير به عنوان رتبه دوم استاد برتر پژوهشگر دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در سال 1390.

اخذ جایزه و لوح تقدیر به عنوان حسن تدبیر در برگذاری کلاس در موارد متعدد.

اخذ جایزه و لوح تقدیر به خاطر حائز شدن بالاترین نمره ارزیابی کلاس

اخذ نمره عالی ارزیابی کلاسی در همه ترم¬های تدریسی گذشته به تفکیک در دانشگاه مذاهب اسلامی، الزهراء، دانشگاه علوم و معارف

 سوابق و تجربیات تدریس

اسباب نزول 1 و 2 کارشناسی

مناهج تفسیری 1و 2 کارشناسی

عربی 1 تا 4 کارشناسی

منطق کارشناسی

محکم و متشابه کارشناسی

علوم قرآن 1 تا 3 کارشناسی

زبان قرآن کارشناسی

روش تحقیق کارشناسی

تاریخ قرآن کارشناسی

تاریخ عمومی اسلام کارشناسی

تحریف ناپذیری قرآن کارشناسی

جامعیت قرآن 1 و 2 کارشناسی ارشد

نقد و بررسی اعجاز قرآن 1و 2 کارشناسی ارشد

اعجاز علمی قرآن حاوی 540 اسلاید کارشناسی ارشد

تفسیر موضوعی 1 و 2 کارشناسی ارشد

تفسیر ترتیبی 1 و 2 و 3 و 4 کارشناسی ارشد

تفسیر آیات الاحکام 1 و 2 و 3 کارشناسی ارشد

تفسیر ترتیبی جزء 26 قرآن کریم کارشناسی ارشد

تفسیر ترتیبی جزء 27 قرآن کریم کارشناسی ارشد

تفسیر ترتیبی جزء 28 قرآن کریم کارشناسی ارشد

تفسیر ترتیبی جزء 29 قرآن کریم کارشناسی ارشد

محکم و متشابه کارشناسی ارشد

مبانی تفسیر 1 و 2 و3 کارشناسی ارشد

نقد و بررسی ترجمه قرآن کارشناسی ارشد

روش تحقيق در علوم اسلامي قرآني کارشناسی ارشد

مفردات قرآن، واژه های کاربردی در قرآن کارشناسی ارشد

تفسیر سوره حمد کارشناسی ارشد

تحریف ناپذیری قرآن کارشناسی ارشد

 فعالیت های علمی اجرایی

عضو اصلی کمیته تخصصی تصویب پایان نامه های دانشکده علوم قرآنی تهران از سال 1380 تا 1396  دانشکده علوم قرآنی تهران

عضو اصلی کمیته تخصصی تصویب پروژه های دانشکده علوم قرآنی تهران از سال 1380  تا 1392 دانشکده علوم قرآنی تهران

عضو هیأت تحریریه مجله پیام جاویدان از سال 1381 تا 1384

مدیر داخلی مجله تخصصی پیام جاویدان از سال 1381 تا 1384

مدیر گروه تفسیر دانشکده علوم قرآنی تهران در سال 1384 به مدت دو سال

سرپرست گروه آموزشی علوم قرآنی، 1386.

مدیر گروه علوم قرآنی دانشکده علوم قرآنی تهران از سال 1387 تا 1388.

دبیر میزگرد اعجاز قرآن، آذر ماه 1388.

عضو هییت تحریریه مجله پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، از سال 1389 تا کنون.

عضو شورای پژوهشی حوزه، از سال  1393 تا کنون.

عضو شورای راهبردی نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، 1394.

عضو شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه از سال 1394 نا کنون.

مدیر مسئول دوفصلنامه مدیر مسئول دوفصلنامه تطبیقی مطالعات قرآن پژوهی،1394 تاکنون.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول دوفصلنامه تخصصی «پژوهش های نوین در آموزه های قران و حدیث».

عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش عالی قرآنی و تأمین نیازهای شغلی جامعه، 34/227/93.

رئیس همایش آموزه های جهان شمول قرآن و حدیث.

عضو کمیته انظباطی دانشکده علوم و فنون قرآن تهران از سال 1381 تا 1383 .

معاون پژوهشی دانشکده های علوم قرآنی کشور از سال 1381 تا 1387. و 1389 تا 1392

قائم مقام دانشکده های علوم قرآن کشور از سال 1382 تا 1387.

مدیر داخلی فصلنامه پیام جاویدان از 1382 تا1387.

دبیر هیئت تحریریه فصل نامه پیام جاویدان از سال1383 تا1387.

مدیر مسئول انتشارات دانشکده علوم و فنون قرآن از سال1392.

ریاست دانشکده علوم و فنون قرآن تهران از سال 1392 تا1396

عضو علی البدل کمیته انظباطی دانشگاه، 1393 تاکنون.

عضو هیأت بدوی انتظامی هیأت علمی دانشگاه، از سال 1393 تاکنون.

 شرکت در دوره ها

قرائت و تجوید سازمان تبلیغات تهران. 1361،

مکالمه عربی سطح عمومی ، موسسه باقر العلوم دفتر تبلیغات اسلامی قم. 1367

مکالمه عربی سطح تکمیلی موسسه باقر العلوم، دفتر تبلیغات اسلامی قم. 1368

روش تدریس تفسیر قرآن کریم دانشگاه معارف و علوم قرآن در بهمن 1388،

روش تدریس و تکنولوژی آموزشی دانشگاه معارف و علوم قرآن. در تیر ماه 1389،

روش تحقیق و مقاله نویسی دانشگاه معارف و علوم قرآن. مرداد 1389

ضیافت اندیشه اصول تعلیم و تربیت در اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفتر نهاد رهبری. سال1390

شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفتر نهاد رهبری. سال1390 دفتر نهاد رهبری . 1390،

کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس و محیط آموزشی دانشگاه معارف و علوم قرآن.  شهریور 1390،

مبانی ترجمه قرآن کریم، آسیب شناسی پژوهش های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی.اردیبهشت 1392،

پاسخ به شبهات قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن  1393

 پاسخ به شبهه های قرآنی، تعلیم و تربیت در اسلام و...، دانشگاه علوم و معارف قرآن. 1393

دوره تربیت معلم قرآن و اتمام این دوره و اخذ دانشنامه مربوطه با معدل25/88 در سال 1364 سوی سازمان تبلیغات اسلامی

دوره اجرای صیغ عقود و ایقاعات و اتمام دوره و اخذ گواهی در سال 1366

دوره عمومی آموزش عربی و اتمام این دوره و اخذ دانشنامه مربوطه در سال 1367 السلام دفتر تبلیغات اسلامی از طرف دانشگاه باقر العلوم علیه

دوره عالی آموزش عربی و اتمام دوره و اخذ دانشنامه در سال 1368 از طرف دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام دفتر تبلیغات اسلامی

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی روش تدریس تفسیر قرآن کریم در بهمن 88.

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی در مرداد 89.

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی تکنولوژی¬های آموزشی در تیر ماه 89.

گواهينامه شركت در طرح ضيافت انديشه اساتيد هيئت علمي نهاد رهبري در شهريور 1390.

گواهينامه شركت در كارگاه آموزشي راه¬هاي افزايش انگيزش در محيط هاي آموزشي در شهريور 1390.

گواهينامه شركت در طرح بررسي نياز هاي پژوهشي در شهريور 1390.

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

التکرار الفظی فی القرآن اسبابه و فوائده مجله بین المللی علوم انسانی پائیز و زمستان 2014 ISC

سن بلوغ المذکر فی القرآن و السنه و کلمات الفقهاء مجله بین المللی علوم انسانی 1394 ISC

کتاب شناسی معاد فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی 26/4/1394

عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی مجله مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی تابستان 1393

رحمه للعالمین بودن پیامبر در قرآن مجله مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی 1394

نقد شيوه‌ تفسيري‌ علامه‌ طباطبائي‌ مجله پیام جاویدان سال اول 1382، شماره اول

التكرار المعنوي‌ في‌ القرآن مجله پیام جاویدان سال اول 1383، شماره دوم

اصحاب‌ در تفسير قرآن‌، مجله پیام جاویدان سال اول 1383، شماره سوم

بررسي‌ روايات‌ متعارض‌ در احسن‌ القصص‌ مجله پیام جاویدان سال اول 1383، شماره چهارم.

البلوغ فی الآیات القرآنیه مجله پیام جاویدان سال دوم 1383، شماره پنجم

اسباب نزول، اهمیت و فواید مجله پیام جاویدان سال دوم 1384، شماره ششم

نقد و بررسي‌ دلائل‌ موافقين‌ و منكرين‌ ترجمه‌ قرآن‌ مجله پیام جاویدان سال دوم 1384، شماره هفتم

آثار و آداب‌ نماز ستاد اقامه نماز 1384

راهكارهاي‌ حل‌ تعارض‌ در اسباب‌ نزول‌ مجله پیام جاویدان سال سوم 1384، شماره نهم

بررسی توسعه اقتصادی از منظر قرآن آفاق دین آفاق دین

نقد و بررسی نظریه عابد الجابری در باره امیت پیامبر اسلام مجله قرآن پژوهی معاصر آبان 1394 شماره1،

کتاب شناسی معاد فصلنامه مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت تیر 1394

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

نقش دین در دفع استرس مجله اسپکتروم هند آوریل 2016

 مقالات در همایش های داخلی

• شاخصه های آزادی، ارائه مقاله در همایش راهبردی نشست چهارم با حضور مقام معظم رهبری چهارمین نشست اندیشه های راهبردی ایران 1390 ملی

• بررسی شاخصه های اقتصاد اسلامی از منظر قرآن کریم مجموعه مقالات برگزیده پژوهش های قرآنی بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن اردیبهشت 1391

• اعتدال بین افراط و تفریط در تعیین سبک زندگی دینی همایش بین المللی پژوهش های قرآنی خرداد1392

• عوامل سقوط و انحطاط تمدن¬ها از منظر قرآن کریم (بررسی موردی ستم) هشتمین دوره بین المللی پژوهش های قرآنی خرداد1393

• بررسی جایگاه صله رحم در فرهنگ اسلامی از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام مجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی اردیبهشت 1394

• مدیریت اقتصادی قرآن بنیان دانشگاه علمی کاربردی قم اردیبهشت 1395

• بررسی دیدگاه ابوهلال عسگری در معجم الفروق اللغویه فقره 319 تا 419 دانشگاه یاسوج اردیبهشت  1395

• بررسی دیدگاه ابوهلال عسگری در معجم الفروق اللغویه فقره 456 تا 624، همایش واژه پژوهی در علوم اسلامی اردیبهشت  1395

• بررسی اسناد و مصادیق آيه تطهير همایش بین المللی زندگی فاطمه زهرا  روش ها و منش ها دانشگاه الزهرا سلام الله علیها 1395

• اطاعت از امام زمان در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها همایش بین المللی زندگی فاطمه زهرا  روش ها و منش ها دانشگاه الزهرا سلام الله علیها 1395

• محبت آل البیت علیهم السلام (بررسی موردی محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها) همایش بین المللی زندگی فاطمه زهرا  روش ها و منش ها دانشگاه الزهرا سلام الله علیها 1395

• نقش‌ پرهيز از گناه‌ در بهداشت‌ رواني‌ همایش استفاده از مفاهیم قرآنی در توانبخشی انسان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی خرداد 1383

• حجاب‌ در انديشه‌ شهيد مطهري‌ همایش حکمت مطهر 1383

• مباني حديثي در تفسير الميزان نمایشگاه بین المللی قرآن 1384

• بررسي مباني اقتصاد اسلامي همايش پژوهش¬هاي قرآني بيست و هشتمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم 1394

• نگاه تطبیقی به تفسیر آلائ الرحمن و المیزان از منظر قرآن به قرآن کنفرانس بین المللی  مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دینی اردیبهشت 1395

بررسی آثار تفسیری امام رضا(ع) 1389

بررسی مبانی اقتصاد اسلامی بیست و هشتمین مسابقات بین المللی قرآن 1389

استفاده از مفاهیم قرآنی در توانبخشی نقش پرهيز از گناه در بهداشت رواني جامعه دانشگاه بهزيستي تهران

پاسداشت مقام عالم كنگره بزرگداشت علامه سيد جعفر الاعرجي دانشگاه آزاد اسلامي ايلام

فرهنگ تجمل در روایات اهل بیت و تأکیدات قرآنی مجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی اردیبهشت 1394

بررسی نقش اعتقاد به معاد در فرهنگ اسلامی مجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی اردیبهشت 1394

رابطه متقابل وظایف حاکم اسلامی و ملت از نگاه امام علی علیه السلام سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش¬ها و راهکارها

وظایف آموزش و پرورش در تحقق سبك زندگی اسلامی همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395

مفهوم سبك زندگی اسلامی از منظرقرآن و حدیث همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395

ارتباط سبك زدگی اسلامی باحیات طیبه از منظرقرآن كریم همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395

تأثیز اعتقاد به توحید و معاد در سبك زندگی اسلامی همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395

حجاب و تأثیز آن بر سلامت روانی و مصونیت اجتماعی همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395

رابطه سبك زندگی اسلامی با حیات طیبه از منظر قرآن، همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395

قرآن كریم و سبك مهمانی، همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395

مفهوم سبك زدگی اسلامی ازمنظرآیه های قرآنی همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395

مدیریت دینی از نگاه امام علی علیه السلام دانشگاه علمی کاربردی قم اردیبهشت 1395

قسم در قرآن و معرفی منابع دومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث شهریور 1395

حروف مقطعه و منابع دومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث شهریور 1395

تکمله ای بر کتاب شناسی محکم و متشابه رسول سعیدی زاده، دومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث شهریور 1395

کتاب شناسی مثل در قرآن دومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث شهریور 1395

منبع شناسی ناسخ و منسوخ دومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث شهریور 1395

کتاب شناسی سه زبانه امام حسن عسکری علیه السلام دومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث شهریور 1395

 مقالات در همایش های خارجی

 کتاب های چاپ شده

 بيان‌ روان‌ انتشارات ميثم‌ تمار، 1376، پنجم‌، وزيري‌، 328 صفحه‌

 حكومت‌ اسلامي‌ در نهج‌ البلاغه‌ انتشارات طاووس‌بهشت‌، 1379، اول‌، وزيري‌، 320 صفحه‌.

الاضواءالفقهيه‌ رسالة‌ في‌ البلوغ‌ انتشارات طاووس‌ بهشت‌، 1380ش‌،1422ق‌، اول‌، وزيري‌، 160 صفحه.

ازدواج‌ و آداب‌ زناشوئي‌ در آئينه‌ حديث‌ انتشارات لاهيجي‌، 1382، چهارم‌، وزيري‌، 224 صفحه‌.

ره‌ رستگاري‌ ج‌1 انتشارات لاهيجي‌، 1382، اول‌، وزيري‌، 416 صفحه.

ره‌ رستگاري‌ ج‌2 انتشارات لاهيجي‌، 1382، اول‌، وزيري‌، 428 صفحه‌.

ره‌ رستگاري‌ ج‌3 انتشارات لاهيجي‌، 1382، اول‌، وزيري‌، 408 صفحه‌.

زفاف نيلوفرانه‌، 1383، ششم‌، رقعي‌، 208 صفحه‌.

شگفتی های عالم‌ برزخ‌ انتشارات نيلوفرانه‌، 1383، ششم‌، رقعي‌، 192 صفحه‌.

تجويد قرآن‌ انتشارات نيلوفرانه‌، 1385، اول‌، رقعي‌، 160 صفحه.

نهج‌ الفصاحه‌ انتشارات عصر غيبت‌، 1386، اول‌، وزيري‌، 688 صفحه‌.

تفسير النبي‌ انتشارات عصر غيبت‌، 1386، اول‌، وزيري‌، 304 صفحه‌.

شگفتی های عالم‌ برزخ‌، (ويرايش‌ دوم‌) انتشارات نيلوفرانه‌، 1383، ششم‌، رقعي‌، 192 صفحه‌.

ما و ابليس انتشارات نيلوفرانه، 1388، اول‌، وزيري‌، 354 صفحه‌

مبانی تشیع در منابع تسنن انتشارات اسوه، 1388، وزیری، 448 صفحه .

التکرار فی القرآن انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1393، اول، وزیری، 344صفحه.

اصول فقه مقدماتی انتشارات لاهیجی، 1394 وزیری، 256صفحه

علوم حدیث انتشارات لاهیجی، 1394، وزیری، 304 صفحه.

اخلاق در قرآن و سنت ج1 انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1392، وزیری، 614 صفحه.

اخلاق در قرآن و سنت ج2 انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1392، وزیری، 614 صفحه.

اصول فقه مقدماتی انتشارات لاهیجی، 1394، اول، وزیری، 256 صفحه.

علوم حدیث انتشارات لاهیجی، 1394، اول، وزیری، 446 صفحه.

همدلی، اسباب و موانع انتشارات لاهیجی، 1394، اول، وزیری، 496 صفحه.

پیوند پایدار انتشارات دلیل ما، 1395، اول، رقعی، 392 صفحه.

ترجمه و تحقيق نهج الفصاحه دكتر پاينده (668 صفحه) ترجمه، تحقیق و بررسی اسناد1324 انتشارات عصر غیبت1386.

ترجمه و تحقيق 5 جلد كشكول شيخ بها (وزيري 900 صفحه) تخصصی عربی قرن 11 انتشارات نیلوفرانه، 1389.

 پایان نامه ها

تكرار مفهومي در قرآن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

مقايسه ي سطح آگاهي مرم از حجاب با آموزه هاي قرآني راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسي سبك قصه ي اصحاب كهف در قرآن و كتب مقدس راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي طبري و ابوالفتوح پيرامون چند مبحث علوم قرآني،  بررسي موردي اسباب نزول نسخ راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسي تطبيقي موارد اختلاف تفسير آيات الاحكام از نگاه فريقين راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسي مقايسه ايي ديدگاه فريقين در اسباب نزول با تاكيد برمجمع البيان اسباب نزول واحدي و سيوطي راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

مقايسه تطبيقي التفسير و المفسرون دكتر ذهبي و آيت الله معرفت راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسي قرائات منسوب به معصومين (ع) و جايگاه آن در تفسير راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

ميزان تاثير  آموزه هاي قرآن در تربيت ديني دانش آموزان متوسطه نيشابور راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسي اعلل جرم و راهكار هاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و روايات بررس مورد قيل و دزدي راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

نقش آموزه هاي قرآني در ماوراي پيوند ازدواج با تاكيد بر آراء مفسران شيعه و سنت راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

فشار هاي رواني ناشي از آثار گناه و راهكار هاي مبارزه با آن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

برسی تأویل با تأکید بر آراء علامه طباطبائی، آیت الله معرفت و ابن تیمیه راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسي تطبيقي ديدگاه علامه طباطبايي و جوادي عاملي در مباحث علوم قرآني راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

نقد و بررسي نظريه نمادين بودن زبان قرآن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسي روش تفسيري پيامب اكرم (ص) راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

تحليل و بررسي افزوده ها در ترجمه هاي معاصرجزء 1و2 راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

نقش اخلاق در موفقيت نظام اقتصادي از ديدگاه قرآن كريم راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی روابط اجتماعی زن از منظر قرآن و فیمینیسم راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی افزوده های تفسیری ترجمه های قرآن  در اجزاء 19 و 20 راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی راهکارهای فراگیر نمودن آموزش قرآن و معارف در جامعه هدف (خانواده های شهدا و ایثارگر راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

روش شناسی تفسیر من هدی القرآن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی تطبیقی دیدگاه طبرسی و علامه طباطبائی در راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

تاریخچه علانت گذاری کلمات قرآن و سیر تحول آن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی تطبیقی ویژگی های عبادالرحمن، مومنون و مصلین در سوره های فرقان، مومنون و معارج راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

روش شناسی تفسیر قرآن مهر راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی فرهنگ کار گروهی از منظر آیات و روایات راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

اصلاحات دینی و نقش آن در بیداری اسلامی از دیدگاه قرآن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

برسی میزان تاثیر کتب پیام های آسمانی سال های دوم و سوم راهنمائی بر تربیت دینی دانش آموزان  شهرستان ازنا راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی پیوند انعطافپذیری احکام و جامعیت قرآن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

برسی میزان تاثیر آموزه های دینی کتاب دین و زندگی2 بر تربیت دانش آموزان شهرستان میبد راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

روش شناسی تفسیر الواضح محمد محمود حجازی راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

مفهوم واژگانی الفاظ قرآن کریم در کلام معصومان علیهم السلام راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

مباني و اصول زندگی ايماني در فرهنگ قرآنی راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

برسی آموزه های اخلاقی در المیزان راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

ارزیابی سندی روایات تاویلی با تکیه بر کتاب البرهان سید بحرانی راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی آسیب شناسی دوره­های حفظ قرآن کریم و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء بازدهی این دوره­ ها راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز دانش آموزان شهر کرمانشاه راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی خصلت­های منفی عرب جاهلی در قرآن و روش مقابله با آن و راه­های برون رفت از جاهلیت مدرن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

ویژگی و پیامدهای خرافات و معیار تشخص آن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق¬اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (2) راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

روشها و مهارتهای تدریس در قرآن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق¬اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (6) راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

تحلیل محتوای وصایای شهدا با تکیه بر قرآن و روایات با موضوع حجاب و عفاف راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق¬اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (7) راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

نقد و بررسی مدخل امت و جامعه در دائره المعارف لیدن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق¬اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (6) راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق¬اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (5) راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

مطالعه میدانی مشکلات اقتصادی ( در مناطق نفت خیز جنوب) و راهکارهای بهبود آن در آموزه های دینی راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی تطبیقی آیت الله محمد تقی فلسفی با اندیشه های ترتیبی ژان ژاک روسو راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی مصادیق طیبات و خبائث در آرائه مفسران راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

نقد شیوه معناشناسی ایزوتسو با تأکید بر واژه زوج راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

قرآن وفرهنگ مادی در دایره المعارف لیدن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

اصول و مباني برنامه سازي با استناد به أيات و روايات راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بنيان هاي عمل صالح در قرآن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

تعادل مدارا و قاطعيت در تعامل حكومت اسلامي با مردم راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

ساخت و معنا شناسي ايمان در قرآن راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

شاخصه هاي فعالان قرآني راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

شايعه در قرآن ( زمينه ها، پيامدها، راههاي رويارويي) راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسي پلوراليزم ديني و پاسخ به آن با تاكيد بر  آراء مفسران معاصر راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

تحليل و بررسي افزوده ها در ترجمه هاي معاصرجزء 27و28 راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

مبانی قرآنی کتاب مکیال المکارم راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

نقدو بررسی مستندات قرآنی وهابیت راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی  میزان تاثیر آموزه های کتاب دین و زندگی 2 بر دانش آموزان سبزوار راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

ترجمه و نقد و بررسی کتاب الناسخ و المنسوخ نحاس راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

بررسی جریانات موثر در شکل راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب