نام نام خانوادگی: جواد فرامرزی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی آمل

    رایانامه: javadfaramarzi1353@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1392

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، 1381

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، 1379

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

تاریخ قرآن- علوم قرآنی- مستشرقان- تفسیر ترتیبی- مفردات- معربات- قرآن و مستشرقان فقه الحدیث- تاریخ حدیث- کلام- جدل و استدلال کارشناسی 1382 تاکنون

مطالعات قرآنی خاورشناسان-مقایسه قرآن و عهدین-علوم قرآنی-آشنایی با علوم حدیث-تفسیر موضوعی- تفسیر ترتیبی کارشناسی ارشد 1393تاکنون

 فعالیت های علمی اجرایی

معاون آموزشی دانشکده علوم قرآنی آمل آمل 1386-1388

مدیر پژوهشی دانشکده علوم قرآنی آمل آمل 1388-1390

ویراستار ادبی مجله تخصصی تاویلات قرآنی آمل 1398

 شرکت در دوره ها

"اصول تعلیم وتربیت در اسلام دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1390

علم و دین دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1390

کاربرد مفاهیم ونظریه های انگیزش در کلاس درس  ومحیط های آموزشی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1390

تفسیر موضوعی قرآن کریم ،معنا شناسی وتفسیر متن ،آموزش نرافزار  one note دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1392

مبانی ترجمه قرآن کریم دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1392

 آسیب شناسی پژوهش های علوم قرآنی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1392

تعلیم وتربیت در اسلام  ، بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی ،پاسخ به شبهات قرآنی ،بررسی مسائل جدید کلامی ، تدبر در قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1393

پاسخ به شبهات قرآنی ،تفاوت اعجاز وسحر ،آموزش پژوهش محور دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1393

اصول تعلیم وتربیت اسلامی 2 دانشگاه مازندران 1395

ارزشیابی پیش رفت تحصیلی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1396

اصول وروش طراحی  ونگارش کتب دانشگاهی واستخراج مقالات علمی –پژوهشی  از پایان نامه ها"" دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1396

کاربرد های استعاره های مفهومی  در مطالعات وپژوهش های  قرآنی،آسیب شناسی مطالعات قرآنی  مستشرقان  در دوره معاصر  و  قرآن کریم وروانشناسی ، ضرورت ها  وزمینه های پژوهش دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1396

اهمیت فعالیت های پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی ویدیوکنفرانس دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1397

کارگاه نشانه شناسی قرآن  دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1397

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

روش شناسی استدلالهای امام رضا(ع) به آیات ولایت درمناظره با علمای مرو مجله علمی- پژوهشی فرهنگ رضوی شماره 20 زمستان 1396

بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع) دو فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی شماره14 بهار و تابستان 1397

بررسی مضامین مقاومت و پایداری در رجزهای عاشورا مجله علمی- پژوهشی ادبیات پایداری شماره 19 پاییز و زمستان 1397

ریشه های تاریخی نگرش عین القضات همدانی به حدیث اطلبوا العلم و لو بالصین دو فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی مطالعات تاریخی قرآن و حدیث شماره 64 پاییز و زمستان 1397

مفهوم شناسی حماقت در نهج البلاغه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه قرآن و حدیث شماره 24 بهار و تابستان 1398

بررسی تطبیقی روش تفسیری صوفیانه از دیدگاه ذهبی و معرفت فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره آتی

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

کاربرد علوم قرآنی در آراءتفسیری ابن شهر آشوب ساروی همایش ملی میراث قرآنی طبرستان بابلسر دانشگاه مازندران اسفند 1394 ملی

تاویل از دیدگاه آیت الله جوادی آملی همایش ملی میراث قرآنی طبرستان      بابلسر دانسگاه مازندران اسفند1394 ملی

معنا شناسی واژه قنطار در قرآن نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی یاسوج دانشگاه یاسوج اردیبهشت 1395 ملی

جستاری بر بدیهی بودن اعجاز قرآن سومین همایش ملی اعجاز قران کریم تهران دانشگاه شهید بهشتی اردیبشت 1395 ملی

تحلیل قرآنی حدیث غدیر با محوریت احادیث مستدرک علی الصحیحین دومین همایش ملی غدیر گرگان دانشگاه گرگان مهر 1395 ملی

نقش فیروزآبادی در علم سوره­شناسی با تکیه بر کتاب بصائر ذوی­التمییز همایش بین¬المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی شیراز دانشگاه شیراز مهر 1396 بین المللی

بررسی روش شیخ عباس قمی در کتاب الدر النظیم فی لغات القرآن الکریم شیراز دانشگاه شیراز مهر 1396 بین المللی

نقد و بررسی و تحلیل محتوای آموزشی کتاب هدیه‌های آسمانی دوره دوم ابتدائی سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد آذر 1397 ملی

بررسی اهداف و موضوعات سوره انعام از دیدگاه مفسران کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی کرج موسسه آموزش عالی شهریار شهریور1397 ملی

 مقالات در همایش های خارجی

مبانی قرآنی نظریه عالم صغیر بودن انسان کامل در اندیشه بیدل دهلوی و بررسی آن کنفرانس بین المللی شرق شناسی ومطالعات ایرانی و سمینار بیدل دهلوی هند علیگر دانشگاه علیگر 2017

 کتاب های چاپ شده

تاریخ قرآن دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج اشک قلم 1388

 پایان نامه ها

علوم قرآنی ازنظر شیخ طوسی با محوریت تفسیر تبیان راهنمایی علوم و معرف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1394/4/10

نقش علوم قرآنی در آراء تفسیری ابن شهرآشوب راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1394/6/31

بررسی و نقد دیدگاه نو اعتزال با محوریت وحی در قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1394/10/30

تبیین و بررسی مکتب تأویلی علامه حسن زاده آملی  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 30/3/95

بررسی محتوایی - قرآنی فضایل اهل بیت(ع) در کتاب مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/4/10

معنا شناسی واژگان حوزه "راه" در قرآن کریم (سبیل، صراط ، طریق، جدد، منهاج، نجد،حبک) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/6/23

بررسی نظریه وحیانی بودن الفا ظ قرآن کریم راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/6/24

نقش زبانشناسی شناختی در تفسیر قرآن کریم ( با تاکید بر مسائل بیانی) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/6/28

بررسی تطبیقی اسباب نزول سوره توبه در آرای مفسران فریقین راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/6/31

معنا شناسی واژگان حوزه گناه در قرآن کریم (ذنب ،معصیت ، اثم ، سیئه، خطیئه ، وزر، حنث و جناح ) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/6/31

بررسی موضوعات و اهداف سوره بقره از دیدگاه مفسران راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/11/26

بررسی نعت مفرد حوزه عذاب در قرآن کریم با رویکرد تفسیری بلاغی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/11/30

تحلیل معنایی واژگان حو زه " گفتار خداوند" در قرآن با رویکرد زیان راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/4/14

بررسی مبانی قرآنی نظریه عالم صغیر بودن انسان کامل راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/6/29

بررسی موضوعات و اهداف سوره انعام از دیدگاه مفسران با محوریت نظریه هدفمندی سوره ها راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/10/19

بررسی تطبیقی اسباب النزول سوره انعام و تأثیر آن در آراء مفسران فریقین راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/10/24

بررسی تطبیقی کتاب مکنون الهی از منظر مفسران فریقین راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/11/23

نقد و بررسی زبان رویایی قرآن (تئوری عبدالکریم سروش) با محوریت زبان شناسی عرب معاصر پیامبر  راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/11/28

بررسی صفات (نعوت) واژه قول درقرآن با رویکرد تفسیری و بلاغی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/11/29

نقد اندیشه های جهادی و تکفیری سلفیان با محوریت تفاسیر وتألیفات معاصر راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/11/29

مفهوم شناسی سکون در قرآن راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/4/24

بررسی و نقد مقاله گونه تفسیری ناسخ و منسوخ اثر دیوید پاورز راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/6/31

کارکردهای اجتماعی الوالالباب از منظر قرآن کریم راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/10/29

بررسی نظریه تناسب صدر ( مطالع ) و پایان (مقاطع) سور و نقش آن در هدفمندی سوره ها راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/11/30

مفهوم شناسی رفق و مدارا از دیدگاه قرآن  و نهج البلاغه راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/11/30

بررسی وجوه ترجمه ای مشتقات  واژه ضلالت بر پایه ترجمه الهی قمشه ای و شاه ولی الله دهلوی و بررسی آن در تطبیق با تفاسیر فریقین راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/11/30

بررسی پیام های اجتماعی سوره نور با توجه به هدفمندی سوره راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/11/30

مفهوم شناسی روشنایی در قرآن کریم      راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/11/30

تاریخ گذاری سوره آل عمران بر اساس شواهد قرآنی ، روایی و تاریخی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1398/2/29

بررسی تعامل بین محتوای کتب درسی هدیه های آسمان دوره دوم ابتدایی با نیازهای سبک زندگی اجتماعی دانش آموزان راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1398/4/16

فرهنگ بیگانه درحوزه ازدواج ازدیدگاه قرآن وحدیث، شاخص ها و نقدها راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1398/6/31

بررسی اخلاق همسر داری درجامعه مدرن بر اساس دو سوره  تحریم و طلاق راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1398/6/31

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب