نام نام خانوادگی: صمد اسمی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

    رایانامه: esmi1589@gmai.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول دین تهران، سال 1395

کارشناسی ارشد علوم قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن مجید، سال 1387

کارشناسی تفسیر قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، سال 1384

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

نفر برگزیده نهمین همایش بین المللی قرآن کریم

 کسب مقام دوم در حوزه مقالات قرآن وعترت علیهم السلام در هفته قرآن و عترت استان لرستان سال 1395

نفر اول رشته معارف سی ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم شهر خرم آباد لرستان

 سوابق و تجربیات تدریس

فقه مقدماتی، مفردات قرآن، کارگاه قرائت و ترجمه قرآن، تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی، آشنایی با نهج البلاغه، تفسیر آیات الاحکام، ترجمه قرآن، علوم قرآنی، مقطع کارشناسی، سال 1388تاکنون

جایگاه ونقش احادیث در علوم مختلف، عقاید اسلام از قرآن و حدیث،  تاریخ قرآن ،روشها وگرایشهای تفسیری، تاریخ تفسیر وروش های آن، بررسی آیات مشکله قرآن، نقد وتحقیق در اعجاز قرآن و وجوه آن ، تفسیر ترتیبی و تفسیرموضوعی، آشنایی با علوم قرآن، مقایسه قرآن با کتب عهدین، قرآن وعهدین، نقد وبررسی روش ها مکاتب تفسیری، مقطع کارشناسی ارشد، سال 1395تاکنون

زبان و ادبیاب عرب، مقطع دکتری، سال 1396

 فعالیت های علمی اجرایی

کارشناس تحصیلات تکمیلی و کارشناس پژوهش دانشکده تفسیر ومعارف قرآن قم 1391ـ1388

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده تفسیر ومعارف قرآن قم 1394ـ1392

معاون آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی خرم آباد 1397ـ1395

معاون آموزش دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 1398تاکنون

 شرکت در دوره ها

دوره مقدماتی و تکمیلی تربیت معلم قرآن کریم دانشگاه قم 1382

آشنایی با مقررات اداری ـ آموزشی مشهد مقدس 1388

آشنایی با سازمان کار و مدیریت و بهره وری نیروی انسانی و آشنایی با قوانین و مقررات عمومی و تخصص شغلی مشهد مقدس 1390

آشنایی با سازمان کار و مدیریت و بهره وری نیروی انسانی و آشنایی با قوانین و مقررات عمومی و تخصص شغلی مشهد مقدس 1390

دوره آموزشی « روش تدریس» قم 1392

دوره آموزشی «روش تدریس مصاحف آموزشی ویژه اساتید و مدرسان درس گارگاه  قرائت و ترجمه قرآن کریم» تهران 1395

دوره کارگاه آموزشی استادان معارف اسلامی «آموزش تدریس موفق، آموزش مجازی» لرستان ـ خرم آباد 1396

آشنایی با جرایانات انحرافی در عرصه مهدویت و مدعیان دروغین کرمانشاه 1398

دوره آموزشی پاسخ به شبهات مهدویت در عرصه غدیر، امامت ومهدویت کرمانشاه 1398

اصول وشیوه تدوین متون درسی براساس استانداردهای سازمان سمت قم 1398

روش شناسی تفسیر قرآن کریم قم 1398

مهارت ارتباطات از منظر قرآن و روان شناسی قم 1398

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

نقد وبررسی مقاله ربا در دایرة المعارف قرآن لایدن قرآن پژوهی خاورشناسان 17 1393

نقد وبررسی مقاله انجیل از دایرة المعارف  قرآن لایدن قرآن پژوهی خاورشناسان 19 1394

پژوهشی در اعجاز تشریعی قرآن کریم نشریه پژوهش های نوین علوم قرآن و تفسیر 1 1395

نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسیر آیه « تبْیاناً لکلّ شیْ‏ءٍ » با تاکید بر جامعیت فطری و تربیتی قرآن علوم حدیث 3 1395

وجوه ارتباط تذکر و امر به معروف ونهی از منکر براساس رابطه همنشینی در قرآن کریم مجله حسنا 32 1396

نقد و بررسی ارتباط بین غلو و جعل در کتاب الموضوعات معروف حسنی پژوهش های تفسیر تطبیقی 22 1396

بررسی شبکه معنایی نطفه در قرآن کریم با پاسخ به شبهات انسان پژوهی دینی 39 1397

نقد وبرررسی مقاله نسخ در دایره المعارف قرآن لایدن قرآن پژوهی خاورشناسان 27 1398

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

بررسی تطبیقی آفرینش  انسان در رحم در فرهنگ و آموزه های وحیانی با علم جنین شناسی،همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن، 1395، 

 

پژوهشی در معناشناسی «لمس» و «مسّ» و «مسح» در قرآن کریم، نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی،  یاسوج دانشگاه یاسوج، 1395

واکاوی معنای ذنب در قرآن با بررسی دیدگاه مفسران درباره آیه «لیغفرلک الله ما تقدم من ذنبک وماتأخر»، نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، دانشگاه یاسوج، 1395

واکاوی معنای واژه «ابق» در قرآن کریم با پاسخ به شبهات،  نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، دانشگاه یاسوج، 1395

بررسی دعاوی ناسازگاری قرآن با علم جنین شناسی، اولین همایش ملی علم و دین، دانشگاه اصفهان، 1395

مبانی اقتصاد مقاومتی در سیره علوی، هشتمین همایش ملی سیره علوی، دانشگاه علمی کاربردی خرم آباد، 1396

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب