نام نام خانوادگی: مسعود اقبالی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

    رایانامه: masood.eghbali89@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1393

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1385

کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1381

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

نفر برگزیده نهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی

 سوابق و تجربیات تدریس

صرف و نحو، علوم بلاغی، مفردات قرآن، معناشناسی 1و 2، متون عربی تخصصی، تاریخ ترجمه قرآن، کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1391 تا کنون

 فعالیت های علمی اجرایی

برگزاری نخستین کرسی ترویجی عرضه نقد و دیدگاههای علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با عنوان «نقد و بررسی ترجمه «الهی قمشه ای و مکارم شیرازی» از قرآن کریم با تأکید بر نظریه سطح «معنایی لغوی گارسس». مورد مطالعه: سوره مبارکه یوسف. دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 1396

 شرکت در دوره ها

گارگاه «کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی»، قم 1396/10/23                    

«آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر» قم 1396/11/30               

«قرآن کریم و روانشناسی، ضرورت ها و زمینه های پژوهش» قم 1396/12/14                 

کارگاه مهارت افزایی: اصول و شیوه تدوین متون درسی بر اساس استانداردهای سازمان سمت قم 1398/04/18                    

کارگاه مهارت افزایی: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پژوهش (پژوهش فناورانه) قم 1398/10/25

کارگاه مهارت افزایی: مهارت ارتباطات از منظر قرآن و روانشناسی قم 1398/04/03

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

تحلیل انتقادی تناص دینی قرآنی در شعر محمد غفیفی مطر دوفصلنامه علمی پژوهشی نقد ادب عربی معاصر شماره 3 1391

روند تحولات فکری و اخلاقی الیاس ابوشبکه با تکیه بر دیوانهای او مجله انجمن ابرانی زبان و ادبیات عربی شماره 9 1387

بررسی تطبیقی مفهوم بدبینی در اشعار الیاس ابوشبکه و هوشنگ ابتهاج مجله زبان و ادبیات عربی شماره 8 1392

نبرات الحزن و الاغتراب فی شعر مهدی اخوان ثالث و مظفر النواب (دراسه مقارنه) مجله العلوم الانسانیه الدولیه العدد 20 2013

دفاع از حریم شاعران متعهد شیعه فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی شماره 51 1394

نقد و بررسی ترجمه الهی قمشه ای و مکارم شیرازی از سوره مبارکه یوسف با تکیه بر نظریه سطح صرفی نحوی گارسس دو فصلنامه پژوهشهای زبانشناختی قرآن شماره 13 1397

تحلیلی بر معانی ضمنی برخی واژگان قرآن کریم با تکیه بر «تجزیه بر آحاد واژگان» و بازتاب آن در ترجمه های معاصر فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای قرآنی گواهی چاپ

«نگرشی به تبیین مفهوم «ورود» به جهنم و «خلود» در آن از دیدگاه قرآن کریم و احادیث» مجله علمی ترویجی مشکاه گواهی چاپ

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

المبالغة فی شعر المدیح عند أبی الطیّب المتنبی وابن هانی الاندلسی (دراسة مقارنة) "مجلة آداب الکوفه (مجلة علمیة فصلیة محکمة)عراق 39 2019

 مقالات در همایش های داخلی

بررسی و تحلیل آسیب ها و چالش های پیش روی فرهنگ اسلامی نهمین همایش پژوهش های قرآنی تهران دانشگاه علوم و معارف قران کریم 1394 بین المللی

سعدی نقطه اعتدال و توازن در آموزه های تعلیمی در فرهنگ اسلامی گذشته همایش ملی ادبیات تعلیمی و گونه های آن دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان 1393 ملی

نشانه شناسی ظلم به نفس در قرآن و حدیث همایش ملی واژه پژوهی یاسوج دانشگاه یاسوج 1395 ملی

واکاوی بازدارنده های تکوین وحدت اسلامی در قرآن و حدیث همایش الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تهران وزارت کشور 1395 ملی

واکاوی شاخصه های بارز جهاد فرهنگی در اندیشه مقام معظم رهبری همایش  اسلام و ارزشهای متعالی تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1395 ملی

بررسی و تحلیل مؤلفه های بارز حقوق زنان و تأثیر آن در فرهنگ اسلامی همایش  اسلام و ارزشهای متعالی تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1395 ملی

جستاری در تهاجم فرهنگی و آثار آن در اندیشه مقام معظم رهبری همایش  اسلام و ارزشهای متعالی تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1395 ملی

جلوه های زیبایی شناسی قرآن کریم واحادیث نبوی در شعر «سید باقر همایش تجلی قرآن و حدیث در آینه شعر کرمانشاه کرمانشاه سازمان ارشاد اسلامی 1395 ملی

اعتدال در قرآن، کلام وسیره معصومین (ع) همایش  گفتمان اعتدال ایلام دانشگاه ایلام 1394 ملی

جلوه های اعتدال گرایی در دیدگاه اجتماعی امام علی (ع) همایش گفتمان اعتدال ایلام دانشگاه ایلام 1394 ملی

بررسی تحلیلی اعدال در قرآن و سیره امامان معصوم (ع) همایش گفتمان اعتدال ایلام دانشگاه ایلام 1394 ملی

واکاوی بازدارنده های فردی اعتدال گرایی در قرآن و حدیث همایش  گفتمان اعتدال ایلام دانشگاه ایلام 1394 ملی

تحلیلی بر نقش حضرت زهرا (س) در مبارزه با استکبار یازدهمین همایش  پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قران کریم 1397 بین المللی

بررسی جلوه های شخصیتی مستکبران در قرآن کریم با رویکردی بر اندیشه مقام معظم رهبری یازدهمین همایش  پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قران کریم 1397 بین المللی

مبارزات علمی و پویای امام صادق (ع) و نقش آن در شکست هیمنه جریان استکبار یازدهمین همایش  پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قران کریم 1397 بین المللی

تبیین مدل معرفی و مؤلفه های نقد پذیر مستکبران از دیدگاه  قرآن کریم یازدهمین همایش پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قران کریم 1397 بین المللی

تجلی ایمان به وعده¬های الهی در سخنان مقام معظم رهبری دوازدهمین همایش پژوهش های قرآنی قم، دانشگاه علوم و معارف قران کریم 1398 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

تصویر آفریني ابداعی، در ده جزء اول قرآن کریم، با رویکردی بر زیبایی‌شناسی بلاغي راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی ایلام 1395

معناشناسی واژه عذاب در قرآن کریم (با رویکرد تحلیل متن) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی ایلام 1396

"بررسی و نقد ترجمه «محمدکاظم معزی» از قرآن کریم در نحوه برگردان صور خیال در سوره¬های مکی (مطالعه موردی: بررسی ترجمه مجاز و کنایه)

" راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی کرمانشاه 1398

بررسی تصویرپردازی¬های هنری قرآن کریم بر اساس تحلیل کارکرد اسلوب¬های ادبی- بیانی در خلق تصاویر ابداعی (مورد مطالعه جزء10تا15) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی کرمانشاه 1398

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب