نام نام خانوادگی: مجید چهری

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

    رایانامه: pm.1364@yahoo.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصول دین، سال 1396

کارشناسی ارشد علوم قرآنی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، سال 1389

کارشناسی تفسیر قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، سال 1386

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

معاون پژوهشی برتر دانشگاه

 سوابق و تجربیات تدریس

تدریس:

علوم قرآنی 2 کارشناسی   95-94تا99-98

علوم قرآنی 3 کارشناسی   95-94تا99-98

علوم قرآنی 3 کارشناسی   95-94تا99-98

علوم قرآنی 4 کارشناسی   95-94تا99-98

علوم قرآنی 5 کارشناسی   95-94تا99-98

فقه الحدیث کارشناسی   95-94تا99-98

فقه الحدیث 1 کارشناسی   95-94تا99-98

فقه الحدیث2 کارشناسی   95-94تا99-98

فقه الحدیث 3 کارشناسی   95-94تا99-98

فقه الحدیث 4 کارشناسی   95-94تا99-98

فقه الحدیث 1 کارشناسی   95-94تا99-98

علوم قرآنی 1 کارشناسی   95-94تا99-98

علوم قرآنی 2 کارشناسی   95-94تا99-98

تاریخ تفسیر و روشهای آن 1 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

جامعیت قرآن 1 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

جامعیت قرآن 1 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

مطالعات خاور شناسان درباره قرآن 2 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

علوم قرآن 1 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

نقد و بررسی درباره عدم تحریف 1 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

نقد و بررسی درباره عدم تحریف 2 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

قرآن و مستشرقان کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

تاریخ قرآن 1 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

تاریخ قرآن 2 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

تاریخ قرآن 1 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

تاریخ قرآن 2 کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

قرآن و عهدین کارشناسی ارشد   95-94تا99-98

 فعالیت های علمی اجرایی

کارشناس ارزشیابی آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1390تا1394

مصدر یابی دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390تا1393

عضو کمیته علمی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

عضو کمیته ارزیابی مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 1394تا1397

رئیس دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 1397تا کنون

عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397تا کنون

مدیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398تا کنون

دبیر استانی همایش یازدهمین پژوهش های قرآنی استان کرمانشاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

استاد راهنمای پژوهشی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 1395تا 1397

استاد مشاور انجمن های علمی دانشجوئی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 1396

عضو شورای فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه 1396

 شرکت در دوره ها

شرکت در کرسی ترویجی برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398

کارگاه کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و  پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

کارگاه اصول و شیوه تدوین متون درسی بر اساس استناندارهای سازمان سمت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398

کارگاه روش شناسی تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398

کارگاه آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوران معاصر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

تحلیلی بر ساختار و اسیب شناسی جامعه نبوی همگام با نزول سوره بقره حکومت اسلامی دوره 21 شماره 3 1396

قرائات مختلف از تعبیر ال یاسین در آیه 130 سوره صافات و تحلیلی بر هر یک از این خوانش ها صحیفه مبین 57 1392

قراءات مختلف از تعبیر ال یاسین در آیه 130 سوره صافات سراج منیز 23 1395

تفسیر به ترتیب نزول، پیشینه، بایسته ها، چالش ها و فوائد حسنا 23 1393

رسالت قرآن، پیشینه و فوائد حسنا 20 1394

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

پدیدار شناسی مقابله با بسترهای نفوذ در جامعه نبوی همایش بین المللی نظام سازی اسلامی تهران دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اسفند 95 بین المللی

تحلیلی بر بسترهای نفوذ استکبار در جامعه اسلامی، مطالعه موردی انقلاب اسلامی ایران پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397 بین المللی

تبیین مدل معرفی و مولفه های نقد پذیر مستکبران از دیدگاه قرآن کریم پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397 بین المللی

تحلیلی بر جامعیت قرآن در ارائه الگوهای گفتاری خانوده جامعیت قرآن اصفهان جامعه المصطفی العالمیه (ص) بهار 96 منطقه ای

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

اهداف نزول قرآن پایان نامه کارشناسی ارشد در دست چاپ

آسیب شناسی جامعه نبوی همگام با نزول سور مدنی پایان نامه مقطع دکتری در دست چاپ

 پایان نامه ها

بررسی مولفه های قرآنی انسجام بخش اجتماعی در امت حضرت موسی(ع) و پیامبر اکرم(ص) و تطبیق آن با جامعه اسلامی ایران راهنمائی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه تصویب شده و در دست نگارش

(مطالعه موردی سوره علق تا حجر)بررسی مولفه های تحول افرین تربیتی همگام با نزول راهنمائی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه تصویب شده و در دست نگارش

بررسی تنزیلی کارکرد تربیتی و هدایتی اوصاف قرآن در تغییر نگرش مخاطبان به قرآن راهنمائی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه تصویب شده و در دست نگارش

واکاوی تطبیقی مساله نفوذ و راهکارهای مقابله با آن در جامعه نبوی و جمهوری اسلامی با تاکید بر سور مدنی راهنمائی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه تصویب شده و در دست نگارش

تحلیلی بر فرآیند تولید رویکردهای جدید در قصه پژوهی قرآنی همگام با نزول راهنمائی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه تصویب شده و در دست نگارش

 طرح های پژوهشی

آسیب شناسی جامعه نبوی همگام با نزول در قالب تصویب موضوعات مرتبط در راهنمائی پایان نامه هار کارشناسی ارشد در حال انجام دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از 96 تا کنون

برگزاری کرسی ترویجی بررسی فرآیند تولید رویکردهای جدید در قصه پژوهی قرآنی خاتمه یافته شورای عالی انقلاب فرهنگی - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

تدوین، ارزشگذاری و اعتبار سنجی روایات حوزه تاریخ قرآن در قالب تصویب موضوعات مرتبط در راهنمائی پایان نامه هار کارشناسی ارشد در حال انجام دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از 96 تا کنون

 سایر موارد

برگزاری کارگاه های:

تحلیلی بر کارکرد رسالت قرآن در تفسیر دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 13980910

تحلیلی بر جامعیت قرآن در بعد زمانی و مکانی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 1397 09

چگونگی تدوین پروپوزال دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 13980813

پروپوزال نویسی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 13980721

بازشناسی و چرائی پراکندگی مولفه های تربیتی گام نخست تحول، سوره علق تا حجر دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 13981001

نقد کتاب مستشرقان و قرآن دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 13970903

تعامل و ویژگی های جامعه بنی اسرائیل با حضرت موسی در انسجام بخشی اجتماعی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه 13981002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب