نام نام خانوادگی: محمدرضا برکات

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی سبزوار

    رایانامه: barakaat1400@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اسلامی لبنان، 1393

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، 1383

کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، 1378

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، مقدماتی

زبان فرانسه، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

صرف و نحو، انشاء، ترجمه، مکالمه، بلاغت، روش تحقیق، نامه نگاری، متون نظم و نثر در مقطع کارشناسی از سال 1383 - تاکنون

 فعالیت های علمی اجرایی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم قرآنی سبزوار دانشکده علوم قرآنی سبزوار 1390-1391

معاونت (قائم مقام) دانشکده دانشکده علوم قرآنی سبزوار 1392-1397

رئیس دانشکده دانشکده علوم قرآنی سبزوار 1397- تاکنون

جانشین دبیر اجرایی همایش ملی سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1394

 شرکت در دوره ها

سه دوره تربیت معلم زبان فارسی جمعا به مدت 182 ساعت رایزنی ج.ا.ا در لبنان- بیروت 1388-89

 اصول تعلیم و تربیت در اسلام دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1390

کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس درس و محیط های آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1390

 علم و دین دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1390

مبانی ترجمه قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

آسیب های پژوهش های علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

تفسیر موضوعی قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

 معناشناسی و تفسیر متن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

تعلیم و تربیت در اسلام دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

 بررسی مسائل جدید کلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

 تدبر در قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

پاسخ به شبهات قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

تفاوت اعجاز با سحر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

آموزش پژوهش محور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

 قرآن کریم و روانشناسی، ضرورتها و زمینه های پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

آموزش پژوهش محور دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

استخراج مقالات علمی- پژوهشی از پایان نامه ها دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

قرآن کریم و روانشناسی، ضرورتها و زمینه های پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

 انجمن های علمی

انجمن علمی قرآن و عهدین 1399

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی
 
 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

تقابل شهر و روستا در شعر عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث الدراسات الادبیة لبنان 79-80-81 1391

 مقالات در همایش های داخلی

 

 مقالات در همایش های خارجی

عبدالوهاب البیاتی و اخوان ثالث در برزخ سنت و مدرنیته (پوستر) همایش ادبیات تطبیقی لبنان بیروت دانشگاه فردوسی مشهد- الجامعة اللبنانیة 1389

 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

معناشناسی نحوی تقدیم ما حقه التأخیر با نگاه توحیدی در قرآن کریم و نقد ترجمه ها راهنما دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی سبزوار 1394

معناشناسی  نحوی و نقد ترجمه های "لو" تمنائیه در قرآن کریم راهنما دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی سبزوار 1394

معناشناسی توحیدی در قرآن (اسلوب حصر إنما و نقد ترجمه های منتخب) مشاور دانشگاه حکیم سبزواری دانشکده الهیات 1397

تعبیر معقول به محسوس در قرآن کریم (استعاره تصریحیه- مصادیق و دلالتهای معنایی و زیبایی شناختی آن در 5 جزء اول) مشاور دانشگاه حکیم سبزواری دانشکده الهیات 1397

بررسی تطبیقی آیات متشابه قرآن راهنما دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تربیت مدرس قرآن کریم مشهد 1397

 طرح های پژوهشی

بررسي مقايسه‌اي قوانين ثبت احوال كشورهاي عربي کاظم رسول زاده طباطبائی خاتمه یافته دانشگاه تربیت مدرس- سازمان ثبت احوال كشور 1386

 سایر موارد

مترجم رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در بیروت از سال 1386 تا 1388

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب