نام نام خانوادگی: مهدی باکویی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی قم

    رایانامه: 

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات
سطح 4 حوزه علمیه قم در رشته تفسیر و علوم قرآن، سال 1382
 آشنایی با زبان های خارجی
 
 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

محكم و متشابه ادبیات عرب 1 ادبیات عرب3 تفسیر موضوعي1 پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد 1391

تفسیر موضوعي2 تفسیر آيات الاحكام تفسیر ترتیبي3 پایان نامه ها کارشناسی ارشد 1391

محكم و متشابه تفسیرموضوعي٣ تفسیر ترتیبي1 کارشناسی ارشد 1392

تفسیرموضوعي1 تفسیر موضوعي4 تفسیر ترتیبی2 پايان نامه ها 1392

تفسیر موضوعي8 تفسیر ترتیبي1 1393

تفسیرموضوعي3 تفسیر ترتیبي3 1393

تفسیر موضوعي4 تفسیر ترتیبی1 1394

تفسیرموضوعي3 تفسیر ترتیبي3 1393

تفسیر موضوعي4 تفسیر ترتیبی1 پروژه تحقیقاتی 1394

ادبیات عرب6 تفسیر ترتیبي3 1394

تفسیر آيات الاحكام تفسیر ترتیبي1 1395

ادبیات عرب ٢ ادبیات عرب تفسیر ترتیبي2 پايان نامه 1395

اعراب قرآن1 تفسیر آيات الاحكام تفسیر ترتیبي4 1396

ادبیات عرب ٢ (نحو) تفسیر ترتیبي1 1396

فقه القران اعراب القران2 تغسیر ترتیبی قران1 ادبیات عرب2 تفسیر موضوعی1 1397

نفسیر ترتیبی قران2 ادبیات عرب1 فقه القران علوم قران2 علوم قران4 1398

تفسیر ترتیبی قران3 تفسیر موضوعی قران 2 تفسیر ترتیبی3 ادبیات عرب2 فقه القران 1398

منطق ادبیات عرب1 تفسیر ترتیبی 4 1399

 فعالیت های علمی اجرایی

همکاری با انجمن علمی دانشکده دانشکده تفسیر و معارف 95-97

تشکیل جلسات تبادل نظر با هیات علمی 93-97

همکاری با بسیج دانشجویی 86-97

 شرکت در دوره ها

"(کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی)

(اسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر)

(قرآن کریم و روانشناسی ضرورت ها و زمینه های پژوهشی)

" دانشکده تفسیر و معارف قران 1396

مهارت افزایی معاونان اموزشی و پژوهشی و کارشناسان امور پژوهشی و کتابخانه های دانشکده علوم قرآنی و اشنایی با مرز های دانش فرایند ها دستور العمل ها و ارتقای توانمندی انها 1396

اندیشه و اراء تفسیری امام خمینی 1394

"(اموزش پژوهش محور )

(اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی)

(استخراج مقالات علمی-پژوهشی از پایاننامه ها)

" 1396

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 1396

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

اصول روش تربیت مقایسه ای در آموزه های قرآنی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

روش تربیتی مقایسه ای در قرآن کریم تربیت اسلامی

شواهد قاعده جری و تطبیق در تفسیر قرآن پژوهشهای تفسیر تطبیقی

مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم پژوهش های انقلاب اسلامی

بررسی سلامت معنوی براساس  حیات طیبه قرآنی مطابق دیدگاه آیت الله جوادری آملی مجله پژوهش در دین و سلامت

شاخص های اقتصادی نیروهای مومن و انقلابی از دیدگاه قرآن کریم دوفصلنامه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

Scientific approach in the interpretation of the Koran based on the requirements of the time, reling on mainstreaming Journal of novel applied sciences 2017

 مقالات در همایش های داخلی

موانع انقلابی ماندن از دیدگاه قرآن کریم همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی با محوریت "قرآن کریم و فرهنگ انقلاب" قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 16/2/1396 بین المللی

تسبیح کنندگان، اقسام و مراتب آن در قرآن کریم کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 "، دانشگاه امام صادق علیه السلام، خواهران، " 16آذر96 ملی

مفهوم شناسی مبانی و گرایشات تفسیری و اقسام روش تفسیری کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21،  دانشگاه امام صادق علیه السلام، خواهران،  16آذر96 ملی

روش تفسیر اجتهادی آیت الله خامنه ای با بهره گیری از حوادث و رخدادهای تاریخی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 "، دانشگاه امام صادق علیه السلام، خواهران، " 16آذر96 ملی

روش تفسیر اجتهادی آیت الله خامنه ای(مدّظلّه العالی) با تکیه بر بهره گیری از عقل کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 "، دانشگاه امام صادق علیه السلام، خواهران، " 16آذر96 ملی

ازدواج موقت و نقد و بررسی شبهات پیرامون آن کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 "، دانشگاه امام صادق علیه السلام، خواهران، " 16آذر96 ملی

بررسی متعه از دو جهت مفهومی و تاسیسی یا امضایی بودن آن در آیه 24 سوره نساء کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 "، دانشگاه امام صادق علیه السلام، خواهران، " 16آذر96 ملی

نقد و بررسی احتمال نظریه نسخ آیه 24 سوره نساء در سنت نبوی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 "، دانشگاه امام صادق علیه السلام، خواهران، " 16آذر96 ملی

کرامات ائمه علیهم السلام از نظر بزرگان اهل سنت کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 16آذر96 ملی

ارتباط اسماء و صفات الهی مذکور در پایان آیات با محتوای آیات (سوره نساء) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 16آذر96 ملی

تقابل انقلاب اسلامی با انواع استکبار (مطالعه موردی شخصیت امام در برخورد با استکبار فردی ،اجتماعی و بین المللی) یاز دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، فروردین 97 بین المللی

راه‌های استکبارستیزی انقلابيون از ديدگاه قرآن كريم یاز دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، فروردین 97 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی

 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

علل و عوامل حسن عاقبت و سوء عاقبت از منظر قرآن مشاور دانشگاه علوم و معارف قران کریم تفسیر و معارف قران 6/30/1991

بررسی تطبیقی مبهمات موصولی ده جزء قرآن در تفاسیر مجمع البیان طبرسی و مفاتیح الغیب فخر رازی راهنما 9/19/1992

ارتباط اسماء و صفات مذکور در پایان آیات با محتوای آیات(سوره نساء) راهنما 9/20/1992

بررسی قواعد تفسیری در تفسیر من هدی القرآن راهنما 11/13/1992

بررسی قواعد تفسیری در تفسیر شریف لاهیجی راهنما 4/21/1993

ارتباط اسماء و صفات الهی مذکور در پایان آیات با محتوا (سور اعراف، انفال و انعام) راهنما 8/18/1993

روش شناسی پاسخگویی به پرسش های اعتقادی از منظر قرآن راهنما 11/20/1993

تطبیق احکام قرآنی تعدد زوجات و قوامیت مردان باعقل و فطرت راهنما 11/28/1994

اخلاق در روابط بین الملل و دیپلماسی از منظر قرآن راهنما 12/26/1994

روش های تفسیری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) راهنما 12/27/1994

بررسی شبهات مهم نظام طبقاتی از دیدگاه قرآن کریم راهنما 10/30/1995

بررسی مبانی جری و تطبیق در تفسیر قرآن مشاور 6/20/1995

شاخص های انقلابی بودن و انقلابی ماندن از دیدگاه قرآن کریم راهنما 11/30/1997

نظریه سازگاری تسلیم با عقلگرایی از منظر قرآن کریم مشاور 4/16/1998

بررسی شبهات پیرامون خشونت طلبی پیامبر اکر(ص) در قرآن کریم راهنما 11/30/1995

هماهنگی احکام قرآنی زن با عقل و فطرت (ازدواج موقت، مهریه، شهادت، نشوز) راهنما 11/30/1995

نقد و بررسی برجام و پسا برجام از دیدگاه قرآن کریم راهنما 6/25/1996

نقش رسانه در اصلاح و افساد قلب انسان بر اساس آیات و روایات راهنما 11/30/1996

تاثیر دلبستگی معنوی در سلامت روان از منظر قرآن (با تحلیل آماری در دانشگاههای قم) راهنما 11/30/1997

همدلی در خانواده از دیدگاه قرآن و روانشناسی راهنما 11/30/1997

تفسیر آیه «..ثم انشاناه خلقا آخر...» با تأکید بر تغییرات جسمی جنین پس از نفخ روح مشاور 6/30/1998

بررسی مسئله سوء ظن در قرآن راهنما 6/28/1991

رهیافت­های سیاسی سوره حجرات راهنما 7/1/1992

تاثیرپذیری دیوان صائب تبریزی از قرآن کریم راهنما 10/30/1994

سبک زندگی مادران از منظر قرآن و روایات راهنما 8/9/1994

اسلوب تأکید، اهداف و فواید آن در جزء اول تا سوم قرآن کریم راهنما 4/2/1995

اسلوب تأکید، اهداف و فواید آن در جزء ششم قرآن کریم راهنما 12/18/1994

نظریه تربیتی فطرت بنیان در قرآن راهنما در حال تدوین

حجیت احکام شرایع سابق در اسلام از دیدگاه قرآن و آثار آن راهنما در حال تدوین

نظریه اخلاق فرا طبقاتی قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات راهنما در حال تدوین

تاثیر تحولات اجتماعی معاصر بر اصل تدوین تفسیر المیزان مشاور در حال تدوین

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب