نام نام خانوادگی: نفیسه آذربایجانی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی اصفهان

    رایانامه: azarbayejani.n@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، 1396

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، 1390

کارشناسی کامپیوتر(نرم افزار)، دانشگاه اصفهان، 1385

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

 رتبه یک آزمون دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث رتبه دوم  ورودی مشترک در مقطع دکترا

رتبه اول  ورودی مشترک مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

رتبه دوم  ورودی  مشترک  مقطع دکترا  رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

 سوابق و تجربیات تدریس

آيين زندگي(اخلاق كاربردي) كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3902

علوم قرآن ۳ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3911

كاربرد كامپيوتر كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3911

آشنايي با روشها و گرايشهاي تفسيري كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3912

تفسير مقدماتي كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3912

تفسير موضوعي۱ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3922

مباني و كاربرد كامپيوتر كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3931

تفسير مقدماتي كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3931

تفسير مقدماتي كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3932

تفسير ترتيبي ۲ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3941

تفسير ترتيبي ۱ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3941

تفسير موضوعي۲ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3941

تفسير موضوعي ۲ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3942

تفسير موضوعي۱ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3942

تفسير مقدماتي كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3951

مباني فهم حديث كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3951

تفسير موضوعي ۲ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3952

تفسير موضوعي۴ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3952

تفسير ترتيبي قرآن ۳ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3962

تفسير ترتيبي ۶ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3962

تفسير موضوعي قرآن ۱ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3971

روش تحقيق تحصيلات تكميلي تحصيلات تكميلي تحصيلات تكميلي 3971

تفسير موضوعي قرآن ۲ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3972

تفسير ترتيبي (۲) تحصيلات تكميلي تحصيلات تكميلي تحصيلات تكميلي 3972

تفسير موضوعي قرآن ۱ تفسير موضوعي قرآن ۱ تفسير موضوعي قرآن ۱ تفسير موضوعي قرآن ۱ تفسير موضوعي قرآن ۱ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3981

مصطلح‌ الحديث مصطلح‌ الحديث مصطلح‌ الحديث مصطلح‌ الحديث مصطلح‌ الحديث كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3981

تفسير ساختاري قرآن كريم تفسير ساختاري قرآن كريم تفسير ساختاري قرآن كريم تفسير ساختاري قرآن كريم تفسير ساختاري قرآن كريم كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3981

روش تحقيق روش تحقيق روش تحقيق روش تحقيق روش تحقيق تحصيلات تكميلي تحصيلات تكميلي تحصيلات تكميلي 3981

تفسير موضوعي قرآن ۲ تفسير موضوعي قرآن ۲ تفسير موضوعي قرآن ۲ تفسير موضوعي قرآن ۲ تفسير موضوعي قرآن ۲ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3982

فقه الحديث ۱ فقه الحديث ۱ فقه الحديث ۱ فقه الحديث ۱ فقه الحديث ۱ كارشناسي كارشناسي كارشناسي 3982

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (۱) نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (۱) نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (۱) نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (۱) نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (۱) تحصيلات تكميلي تحصيلات تكميلي تحصيلات تكميلي 3982

کاربرد کامپیوتر در علوم اسلامی  در دانشگاه اصفهان کارشناسی 3911

 فعالیت های علمی اجرایی

مدیر گروه  دانشکده  دولت آباد از تیرماه 1398 تا کنون 

 شرکت در دوره ها

 سمینارهای علمی  هفتگی گروه علوم قرآن وحدیث  دانشگاه اصفهان از سال 95 تاکنون

 همايش مطالعات مشترک انسانشناسي فرهنگي و قرآن دانشگاه اصفهان سال 97

 کارگاه کاربرد استعاره مفهومی در مطالعات و پژوهشهای قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن 97

 کارگاه نقش حدیث، در فهم دین، بایدها و نبایدها  دانشگاه اصفهان 96

 همایش سه روزه سبک زندگی حوزه علمیه جامعه الزهراء قم 95

 کارگاه آشنايي با روش هاي جديد مطالعات انسان شناسي در قرآن و حديث دانشگاه اصفهان 95

 کارگاه سه روزه آشنایی با فرق انحرافی حوزه علمیه جامعه الزهراء 94

 کارگاه آموزشی موضوعات مختلف قرآني و کلامي  دانشگاه علوم و معارف قرآن 93

 کارگاه آموزشی سه روزه برگزار شده  دانشگاه علوم و معارف قرآن 93

 کارگاه سه روزه روش تدریس و تاثیر گذاری بر مخاطب توسط دبه مدت 27 ساعت دانشگاه معارف اسلامی قم 91

 کارگاه هندسه علوم حدیث به مدت 8 ساعت  انشگاه اصفهان 91

 کارگاه نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی گروه معارف دانشگاه اصفهان 91

 کارگاه سند شناسی حدیث توسط گروه علوم قرآن و حدیث  دانشگاه اصفهان 91

 کارگاه بهداشت روان از منظر اسلام و روانشناسی توسط گروه معارف دانشگاه اصفهان به مدت 6 ساعت دانشگاه اصفهان 90

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

مقاله علمی پژوهشی الگوی تاثیر حالات قلب بر سامانه تفکر  مجله علوم حدیث 88 تابستان 1397

مقاله علمی پژوهشی مفهوم شناسی واژه صالح المومنین در قرآن و بررسی آراء مختلف پیرامون آن مجله کتاب قیم 5 بهار 1391

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

تجلی مهارتهای زندگی انسان معاصر در کلام حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) کنگره حضرت زهرا و انسان معاصر اراک دانشگاه اراک 1391 بین المللی

موانع دستیابی به تفکر انتقادی از منظر قرآن و روایات تفکر انتقادی و نظام سلامت اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1389 ملی

بررسی تفکر انتقادی از منظر قرآن و روایات پرورش فلسفی جوان امروز تهران موسسه حکمت صدرا 1389 ملی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

طبقه بندی نیازهای بشر از منظر قرآن و روانشانسی طبقه بندی نیازهای بشر از منظر قرآن و روانشانسی طبقه بندی نیازهای بشر از منظر قرآن و روانشانسی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد دفاع نشده

مبانی قرآنی بیانیه مقام معظم رهبری (گام دوم انقلاب) مبانی قرآنی بیانیه مقام معظم رهبری (گام دوم انقلاب) مبانی قرآنی بیانیه مقام معظم رهبری (گام دوم انقلاب) راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد دفاع نشده

بررسی تأثیر نماز بر تقویت اراده انسان از منظر قرآن و روایات بررسی تأثیر نماز بر تقویت اراده انسان از منظر قرآن و روایات بررسی تأثیر نماز بر تقویت اراده انسان از منظر قرآن و روایات راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 95/05/31

بررسی علل و آثار شکرگزاری از منظر اسلام بررسی علل و آثار شکرگزاری از منظر اسلام بررسی علل و آثار شکرگزاری از منظر اسلام راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 95/06/31

بررسی تاثیرات تربیتی بشارت بر انسان از منظر قرآن و روانشناسی بررسی تاثیرات تربیتی بشارت بر انسان از منظر قرآن و روانشناسی بررسی تاثیرات تربیتی بشارت بر انسان از منظر قرآن و روانشناسی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 95/07/17

پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 97/05/27

پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 97/05/27

اعتدال در ارتباط با خویشاوندان  از منظر قرآن و روایات اعتدال در ارتباط با خویشاوندان طبق از منظر قرآن و روایات اعتدال در ارتباط با خویشاوندان طبق از منظر قرآن و روایات راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 4/09/24

پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 97/05/27

پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد دفاع نشده

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب