نام نام خانوادگی: مهدی آریان فر

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی بجنورد

    رایانامه: ariyanfar@quran.ac.ir

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1394

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1384

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال 1381

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

رتبه ششم هفتمین المپیاد کشور رشته الهیات و رتبه 11 آزمون کارشناسی ارشد در سال 1381

رتبه یک آزمون ورودی دکتری رشته مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد سال 1388

 سوابق و تجربیات تدریس

تدریس دروس معارف اسلامی در مقطع کارشناسی از سال 1385 - تاکنون

تدریس دروس تخصصی علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی از سال 1389- تاکنون

تدریس دروس تخصصی علوم حدیث و علوم قرآنی در دانشکده مشهد در مقطع     کارشناسی ارشد، 1397-1398

 فعالیت های علمی اجرایی

مدیر گروه دانشکده علوم قرآنی بجنورد 1390-1392

معاون دانشکده دانشکده علوم قرآنی بجنورد 1392-تاکنون

 شرکت در دوره ها

کارگاه روش تدریس دانشگاه فردوسی مشهد 1388

 شرکت در کارگاه های علمی متعدد(بیش از ده مورد) در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1389-تاکنون

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

نقد و بررسی سندی و محتوایی حدیث کنز مخفی، فصنامه علوم حدیث، شماره 61، سال 1390

تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه، فصلنامه مطالعات فهم حدیث، شماره 8، سال 1396

بازتاب مؤلفه های جدال أحسن در مناظرات علمی امام رضا علیه السلام، فصلنامه فرهنگ رضوی، شماره 6، سال 1397

بررسی چالش های تاریخ تدوین حدیث شیعه از دیدگاه یحیی محمد در مشکله الحدیث، فصنامه علوم قرآن و حدیث، شماره 102، سال 1398

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

A Critical analysis of Quranyuns Perceptions about The writing of tradition JAMET مالزی 13 2017م

 مقالات در همایش های داخلی

راهکارهای قرآنی و روایی تحقق فرهنگ اسلامی در نظام خانواده، نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی تهران، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، سال 1394

بایسته های خانواده متعالی در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم، همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ساری موسسه پیامبر اعظم ساری، سال 1395

مقایسه مضامین ادبیات پایداری در مجموعه اشعار «صخره و پلنگ اسرافیلی و آینه های ناگهان» امین پور، همایش ادبیات مقاومت بجنورد، دانشگاه کوثر بجنورد، سال 1396

کارکرد زیبایی شناختی تصاویر هنری در کتاب سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی، دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی،  مشهد دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح، سال 1396

اصول و مبانی قرآنی استکبارستیزی، یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، سال 1397

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب