نام نام خانوادگی: سکینه آخوند

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی قم

    رایانامه: s.akhoond@yahoo.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای قرآن و متون اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، 1391

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، 1383

کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن، جامعه الزهرا سلام الله علیها، 1386

کارشناسی ارشد فقه و اصول، جامعه الزهرا سلام الله علیها، در حال تدوین پایان نامه

سطح دو حوزه، جامعه الزهرا سلام الله علیها، 1380

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

کسب تقدیر نامه پایان نامه «بررسی گستره دانش تفسیری اهل بیت (ع)» در دوازدهمین معرفی پایان نامه های برتر قرانی  دانشجویی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قران کریم 1392

تقدیر نامه بانوی فعال قرآنی ششمین دوره همایش تجلیل از بانوان فعال در زمینه قرآنی، اردیبهشت 1394

کسب رتبه استاد برتر بخش تحصیلات تکمیلی جامعه الزهرا(س) اردیبهشت1396

کسب رتبه استاد راهنمای پژوهشی برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن سال 1396

دارای مجوز تدریس  دروس تفسیرموضوعی قرآن و نهج البلاغه سال 1386

دارای مجوز تدریس  دروس تاریخ تحلیلی صدر اسلام وتاریخ امامت سال 1387

 سوابق و تجربیات تدریس

تدریس در جامعه الزهرا مقطع سطح 2 بخش بین الملل  ، درس زبان فارسی از سال 80 تا 83

تدریس در جامعه الزهرا مقطع سطح 2 از سال 80 تا 90، دروس ادبیات عرب، علوم قرآن، درایه الحدیث، تفسیر المیزان، تفسیر شبر و تفسیرجوامع از سال 80 تا 90

تدریس در جامعه الزهرا مقطع سطح3، دروس تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی، مفردات، تفسیر مقارن،‌ ترجمه و شرح قرآن،‌ روشها و گرایشهای تفسیر، تاریخ تفسیر و مفسران، علوم قران، مبانی و نقد ترجمه قران و ... ازسال 87 تا کنون

تدریس در دانشکده هدی مقطع کارشناسی  در دروس تفسیر، تاریخ زبان و فرهنگ عربی، علوم بلاغی و درک مفاهیم متون معاصر از سال 84 تا 86

تدریس در دانشگاه قم مقطع کارشناسی  در دروس متون اسلامی، تفسیر، تاریخ اسلام و علوم بلاغی از سال 85 تا89

تدریس در مدرسه عالی بنت الهدی مقطع کارشناسی  در دروس تفسیر مقدماتی، علوم قرآن، تفسیر موضوعی، تفسیر ترتیبی، تاریخ و منابع حدیث، تاریخ تفسیر و مفسران، بلاغت، تحلیل قصص، آشنایی با منابع حدیثی، فقه الحدیث، از سال  88 تا کنون

تدریس در مدرسه عالی بنت الهدی مقطع کارشناسی ارشد  در دروس علوم قرآن، ‌تفسیر موضوعی 1-2، تفسیر ترتیبی تطبیقی، روشها و گرایشهای تفسیر، اعجاز، تحریف ناپذیری، قرآن و علوم بشری، قران و عهدین، فقه الحدیث، تفسیر آیات مشکله ، تفسیر تطبیقی ، از سال 89 تا کنون

تدریس در دانشکده علوم و معارف قرآن مقطع کارشناسی، ازترم اول  89 تا کنون در دروس، فقه 1و2،  تفسیر مقدماتی، تفسیر موضوعی2- 4- 3-5، ‌تفسیر ترتیبی1-2-3-4،‌ منطق، تفسیر آیات الاحکام، آشنایی با نهج البلاغه، آشنایی با احادیث ائمه، ‌روشها و گرایشهای تفسیر، نقد بررسی تحریف، علوم بلاغت، تحلیل قصص، دانش خانواده و جمعیت، تاریخ تفسیر، مبانی و روشهای تفسیری، قرائت متون تخصصی تفسیر کهن، آشنایی با مبانی و قواعد تفسیر، و ... ،  روش تدریس احکام، روش تدریس تفسیر، روش تدریس قران و مفاهیم، اصول و مقدمات تفسیر، مأخذ شناسی تفسیر، فقه الحدیث و .... ازترم اول  89 تا کنون

تدریس در دانشکده علوم و معارف قرآن مقطع کارشناسی ارشد، از 90، در دروس علوم قرآنی1-2، تفسیر موضوعی1-2-3، تفسیر ترتیبی1-3، زبان تخصصی عربی، ادبیات عرب(نحو2)، اعجاز قرآن1-2،  نقد و بررسی تحریف، قرآن و عهدین، تفسیر آیات مشکله، تاریخ قرآن و...

تدریس در دانشگاه فرهنگیان در مقطع کارشناسی ارشد، دروس مفردات، عقاید اسلام در قرآن، اصول ترجمه و اعراب

تدریس در دانشگاه معارف اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد ، درس تفسیر مقارن، تاریخ تفسیر و مفسران، و.... از سال 1395

تدریس در دانشکده هدی در مقطع کارشناسی ارشد،  درس تفسیر ترتیبی 3(آیات مشکل) سال 1395 

تدریس دوره مجازی در جامعه الزهرا و مرکز مدیریت خواهران دروس قرآن و عهدین، نقد ترجمه های قرآن از  سال1395

تدریس مجازی درس تفسیر ترتیبی 1، دانشگاه علوم و معرف قرآن 1397

تدریس در مجمع عالی تفسیر واحد خواهران 1397

 فعالیت های علمی اجرایی

مسئولیت واحد تحقیقات و پایان نامه ها معاونت بین الملل جامعه الزهراء سال 1385تا 1388

دبیر کمیته علمی چهارمین همایش حافظان قرآن کریم جامعه الزهرا(س)، 1388

عضو گروه علوم قرآن و حدیث مدرسه عالی بنت الهدی، سال 1388 تا کنون

عضو هیئت علمی دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم ،از سال1389

نماینده تام الاختیار دانشگاه علوم و معارف قران مجید جهت همکاری با دفترامور بانوان و خانواده استانداری قم،از سال 1393

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تفسیر و معارف قرآن مجید قم 1394به بعد

سمت استاد راهنمای دانشجویان در دانشکده تفسیر و معارف قرآن مجید قم سال 95-97

عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قران مجید از سال 1395

عضو شورای کمیسیون موارد خاص دانشگاه علوم و معارف قران مجید از سال 1395

عضو شورای خواهران مجمع عالی تفسیر95 به مدت دو سال

مدیر گروه تفسیرقرآن مجید دانشکده تفسیر و معارف قرآن مجید قم از سال 1396 تا 1398

عضو شورای آموزشی دانشکده تفسیر و معارف قرآن مجید قم97 -99

عضو شورای پژوهشی دانشکده تفسیر و معارف قرآن مجید قم97-99

استاد مشاور انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی قم 95-97

عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه تخصصی نسیم وحی، موسسه آموزش عالی بنت الهدی،95

عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی مطالعات تفسیری آلاء الرحمن، گروه تفسیر جامعه الزهراء،97

معاونت دانشکده تفسیر و معارف قرآن مجید 1398

 

برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی 

کارگاه دانش افزایی متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم23/4/97

نشست علمی پژوهشی با عنوان « بررسی تطبیقی قرآن کریم و کتاب مقدس» مدرسه عالی بنت الهدی  بهمن 95

نقد کرسی ترویجی«بررسی نقش جنسیت در تفاوت های تشریعی با ابتنا بر تفاوت های تکوینی»دانشگاه قم، اسفند 95

برگزاری کارگاه «روش شناسی پاسخ به شبهات قرانی»  8 ساعت، دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم اردیبهشت 96

نشست علمی  باعنوان« اربعین و حماسه حسینی» دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم آبان 96

برگزاری کارگاه « آشنایی با نرم افزار های اسلامی» 6 ساعت، دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم آذر 96

نشست علمی  با عنوان« آشنایی با شبهات تفسیری با نگاه روز» در جامعه الزهرا، بهمن 96

نشست علمی  «روشمندی پژوهش در مطالعات قرآنی» دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم ، دی 96

نشست علمی  با عنوان« آشنایی با شبهات تفسیری » در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،  تهران، رمضان 1397

نقد کرسی آزاد اندیشی« توحید رازقیت در صحیفه سجادیه» جامعه الزهراء، آذر 1397

 شرکت در دوره ها

دوره کامپیوتر مبانی، داس ، ویندوز سال 1376، سازمان کامپیوتر نور

دوره ICDL2  سال 1385، سازمان کامپیوتر نور

دوره تخصصی مهدویت 2 ترم 1385، مرکز تخصصی مهدویت

دوره تحقیق و مقاله نویسی موضوعات علوم قرآنی 1385، 2 ترم جامعه الزهرا(س)

دوره منبع شناسی علوم اسلامی 1385، جامعه الزهرا(س)

دوره تحقیق درایه و علوم حدیث 1386، جامعه الزهرا(س)

کارگاه  روش نگارش مقالات علمی- پژوهشی سال 1387، دانشگاه معارف

کارگاه ارزشیابی تحصیلی سال 1388، مدرسه عالی بنت الهدی

کارگاه علوم بلاغی در قرآن 1388، مدرسه عالی بنت الهدی

کارگاه  طبقه بندی آیات قرآن 1389، مدرسه عالی بنت الهدی

کارگاه قالب های عرضه و بیان تفسیر 1389، مدرسه عالی بنت الهدی

کارگاه  روش شناسی تفسیر با رویکرد ترتیب نزول سال 1389، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر موضوعی قرآن کریم، معناشناسی و تفسیر متن ، آموزش نرم افزار،  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 17 تا22/4/91

دوره مخاطب شناسی ملیتی، 6مهر الی 9آذر 91 ، جامعه المصطفی العالمیه

کارگاه آموزشی پژوهشی مبانی ترجمه قرآن کریم، آسیب شناسی پژوهشهای علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم19و20/2/92

کارگاه آموزشی پژوهشی پاسخ به شبهات قرانی، آموزش پژوهش محور، تفاوت اعجاز با سحر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم10و11/2/93

کارگاه تعلیم و تربیت در اسلام، بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرانی، پاسخ به شبهات کلامی و ... دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم20-23/5/93

کارگاه روش تدریس کارآمد، مدرسه عالی بنت الهدی، اردیبهشت تا مرداد1394

کارگاه مهارت افزایی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 14/6/96

کارگاه آموزش پژوهش محور، اصول و روش طراحی کتب دانشگاهی و استخراج مقالات علمی از پایان نامه ها، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم13/6/96

 انجمن های علمی

مشاور انجمن علمی دانشجویی دانشکده از سال 95

عضو شورای خواهران مجمع عالی تفسیر 95-96

عضو انجمن قرآن پژوهی حوزه از سال 96

عضو انجمن علمی قرآن و تحول علوم از مهر 1395  

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

بررسی اندیشه فریب آدم توسط حوا فصلنامه علمی تخصصی طهورا، پاییز 1389

اهداف ازدواج و کارکردهای آن از منظر اسلام فصلنامه علمی تخصصی طهورا،‌ ‌تابستان 1391

بررسی دانش تفسیری ویژه اهل بیت (ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، بهار 1392

گونه شناسی تعامل نیکو با والدین از منظر قرآن فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، تابستان1393

اهل بیت(ع) و جایگاه تبیین مجملات فصلنامه تفسیر اهل بیت(ع)، بهار و تابستان 1393

واکاوی واژه سفیه در آیه 5 نساء فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره29، بهار 1396

بازکاوی قواعد تفسیری در روایات امام رضا(ع) فصلنامه علمی ترویجی بینات، شماره 93، بهار1396

التراث التفسیری عند الامام الرضا علیه السلام فصلنامه تراثنا به زبان عربی، بهار96، شماره 129

وقوع نسخ در تشریع از نگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی دو فصلنامه تخصصی قرآن پژوهی حسنا، ش 33، پاییز و زمستان 96

واکاوی تحدی قرآن ازمنظر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی فصلنامه علمی تخصصی نامه جامعه، ش125، بهار 97

بررسی جایگاه حضرت خدیجه(س) در دایره المعارف قرآن لیدن فصلنامه قرآن و خاورشناسان ش 25،زمستان 97

استراتژی اهل بیت (ع) در رویارویی با رویکردهای انحرافی در تفسیر مجموعه مقالات علمی پژوهشی کنگره بین المللی شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ، اردیبهشت 97، علمی پژوهشی، ISC

تحلیل حسادت به مقام خلیفه اللهی در آیه 54 نساء فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری،  ش 36، زمستان 97

تحلیل سندی و متنی حدیث «ردوا الحجر من حیث جاء» و تطبیق آن با قاعده مقابله به مثل فصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی، کاشان، بهار98

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

نگرش به زندگی از دیدگاه قرآن و تأثیر آن بر سبک زندگی هفتمین همایش بین المللی قرآن کریم قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بهار 1392 بین المللی

نقش محمد هلال بن علی در ترویج فرهنگ قرآنی در آران و بیدگل کنگره ملی حضرت محمد بن هلال، آبان 1393 ملی

جستاري در فرهنگ استفاده از زمان فراغت در آموزه هاي ديني اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، بهمن 94 قم ملی

بررسي تطبيقي شاخصه هاي اخلاقي جاهليت اولي با جاهليت مدرن همايش ملي اسلام و جاهليت مدرن، چالش ها و بايسته ها قم جامعه المصطفی ، ISC بهمن 1395 ملی

بررسی جایگاه حضرت خدیجه(س) در دایره المعارف قرآن لیدن همایش ملی صدف کوثر قم جامعه المصطفی ، ISC دی 1395 ملی

تحلیل و بررسی جایگاه توبه و رابطه آن با امید از دیدگاه قرآن کریم همایش بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی تهران دانشگاه امام صادق 1396 بین المللی

نقش بینش توحیدی در کسب فضیلت توکل همایش بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی تهران دانشگاه امام صادق 1396 بین المللی

دیدگاه آیت الله معرفت در مورد قرائت«مالك يوْم الدّين» همایش ملی نکو داشت علامه معرفت قم دانشکده علوم قرآنی قم بهمن 1395 ملی

مهندسی زمان فراغت در فرهنگ وحیانی کنفرانس پژوهش نوین ایران و جهان در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی isc اردیبهشت 96

واکاوی نقش استنادات تاریخی در تفسیر المیزان کنگره بین المللی قران و علوم انسانیisc قم جامعه المصطفی تیر96 بین المللی

بررسی تحلیلی جمع و تدوین قرآن کریم با تاکید بر مصحف امام علی(ع) isc کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 آذر 96 ملی

آثار و تجلیات ایمان به قدرت مطلقه الهی در حیات معنوی انسان از نگاه قران کریم isc کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 آذر 96 ملی

چهره های متنوع حیات تجلی گاه سیمای قدرت پروردگار در عالم هستی isc کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 آذر 96 ملی

نشانه های قدرت الهی در آفرینش آسمانها و نقش ویژه کوهها از نگاه قرآن کریم isc کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 آذر 96 ملی

رنگ ها و آثار روانی آنها در قرآن و علوم جدید با عنایت به جامعیت و تعامل قرآن با علوم جدید isc همایش علمی پژوهشی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن isc اردیبهشت 97 ملی

جامعیت و جاودانگی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی همایش علمی پژوهشی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن isc اردیبهشت 97 ملی

استراتژی اهل بیت (ع) در رویارویی با رویکردهای انحرافی در تفسیر کنگره بین المللی شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی-علمی پژوهشی، ISC اردیبهشت 97 بین المللی

مبانی اعتقادی مستکبران از نگاه قرآن کریم با محوریت کفر، شرک و نفاق همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قران کریم و استکبار ستیزی اردیبهشت 97 بین المللی

راههای مقابله با استکبارسیاسی در گفتمان انقلاب همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قران کریم و استکبار ستیزی اردیبهشت 97 بین المللی

تحلیل انتقادی شبهات ناظر به ناعادلانه بودن مجازات سنگسار چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینیisc قم دانشگاه قم سال 1397 بین المللی

تحلیل انتقادی شبهه زدودن نور هدایت کفار به منظور ضلالت ایشان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینیisc قم دانشگاه قم سال 1397 بین المللی

تحلیل علمی عبارت «وهنا علی وهن» در آیه 14 سوره لقمان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینیisc قم دانشگاه قم سال 1397 بین المللی

بررسی دیدگاه مستشرقان در مورد وحی بودن اشعار امیه بن ابی الصلت ثقفی چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران isc دی 1397 ملی

تاثیر فرهنگ بر رسانه از دیدگاه آیات و روایات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران بهمن 1397 بین المللی

تاثیر رسانه بر فرهنگ از دیدگاه آیات و روایات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران بهمن 1397 بین المللی

وعده های الهی مهدوی در قرآن، کتب آسمانی و ادیان دیگر دوازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرانی دانشگاه علوم و معارف قران با محوریت قرآن کریم و ایمان به وعده های الهی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم فروردین 1398 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

نعمت های بهشتی در سوره انسان راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

دنیای مذموم از منظر امیرالمومنین علی(ع) راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

رابطه متقابل علم و عمل از دیدگاه قرآن و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

نقش ابتلا و رنج در بلوغ انسان در قرآن کریم راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

مقام خلیفه اللهی انسان از منظر قرآن راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

جایگاه تبلیغ در قرآن راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

سنت ابتلا  در قرآن راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

بررسی ویژگی های الگویی حضرت زهرا (س) با توجه به آیات و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

مراحل برزخ از منظر قرآن و حدیث راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

اغوا گری شیطان در قرآن، شیوه ها و برون رفت ها راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

شاخصه های فلاح و رستگاری در قرآن راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

بررسی سیر نفاق در بستر نزول قرآن کریم راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

علل و پیامدهای سوء ظن به خداوند در قرآن و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

عوامل قساوت قلب در قران راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

وظایف زنان منتظر در عصر غیبت از دیدگاه قرآن و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

راهکارهای دستیابی به خواسته های دنیایی از دیدگاه قرآن و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

توبه وآثار حقیقی آن از دیدگاه قرآن و روایات راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

استنادهای قرآنی مناجات خمس عشر راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

ابعاد فردی و اجتماعی حج در اندیشه علامه طباطبایی(ره)با تاکید بر المیزان راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

نقش معلم در تعلیم و تربیت از دیدگاه آیات و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

رابطه متقابل علم و عمل با ایمان راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

راهکارهای تربیت نوجوان از منظر قران و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

بررسی مباحث علوم قرانی در تفسیر من هدی القران راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

اثار اجتماعی نفاق از دیدگاه آیات و روایات راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی

راهکارهای برطرف کردن حزن و اندوه از دیدگاه قران و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

آثار تربیّتی کلام طیّب و خبیث از منظر قرآن راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

بررسی زمینه های هدایت پذیری از قرآن با استناد به آیات قرآن کریم راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

آثار فردی و اجتماعی اعتقاد به قدرت الهی در زندگی از دیدگاه آیات قرآن راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

بررسی عوامل موثر در تربیت شخصیت کودکان از دیدگاه قرآن و روایات با تاکید بر تفاسیر معاصر راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی

انتظارت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قرآن از جامعه مؤمنین مشاور دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

 ادله موافقان و مخالفان گردآوری قرآن در زمان پیامبر(ص) مشاور آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی تناسب آیات و سور در تفسیر المیزان و نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

ارتباط اسماء و صفات الهی مذکوردر پایان آیات با محتوای آیات(سور روم تا فاطر) راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

شاخص های خانواده متعالی در سبک زندگی قرآنی راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی ارشد

نقش روایات در تفسیر قرآن مشاور جامعه الزهرا کارشناسی ارشد

عوامل و مصادیق رشد و غی در سوره مریم راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

ارتباط اسماء و صفات الهی مذکور در پایان آیات با محتوای آیات(سور فرقان تا عنکبوت) راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

ادله رجعت از دیدگاه مفسرین برگزیده شیعی و سنی راهنما جامعه الزهرا کارشناسی ارشد

جاهلیت از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با جاهلیت مدرن راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی ارشد

بررسی مستندات قرآنی دعای عرفه راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

رسالت¬های حرفه ای  پزشک و پرستار از دیدگاه قرآن و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

آموزه¬های تربیتی سوره¬ی حجرات راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی ارشد

نقش تاریخ در تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) راهنما جامعه الزهرا کارشناسی ارشد

بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

ابعاد اعتدال در خانواده از منظر قرآن راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

نقش بینش توحیدی در کسب فضایل در قرآن راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

گونه شناسی روایات تفسیری امیر مومنان(ع) راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

(ص) نقد شبهات مستشرقین پیرامون همسران پیامبر راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

آموزه¬های هدایتی سوره مریم (در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن) راهنما دانشگاه فرهنگیان کارشناسی ارشد

تحلیل انتقادی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تاکید بر کتاب نقد قرآن راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی حضور اجتماعی زن از دیدگاه قرآن با جامعه زنان افغانستان راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

نقد شبهات ناظر به انتساب اضلال به خداوند راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

بررسی شبهات قابل فهم بودن قرآن با تکیه بر کتاب نقد قرآن راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی آراء علوم قرآنی علامه سید محمد حسین طباطبایی(ره) و حضرت آیت الله جوادی آملی (مد ظله) راهنما جامعه الزهرا کارشناسی ارشد

جهاد ابتدايي در قرآن از ديدگاه فريقين راهنما جامعه الزهرا کارشناسی ارشد

بررسی تأثیرات سبک زندگی قرآنی در سلامت روان با محوریت امید به زندگی راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر متقابل رسانه و فرهنگ از منظر قرآن و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

تحلیل تربیتی قرآنی وصایای شهدای مدافع حرم ودفاع مقدس با رویکرد اعتقادی راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

رویکرد روایی آیة الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم راهنما جامعه الزهرا کارشناسی ارشد

نقد شبهات پیرامون مجازات های اسلامی( دیات، قصاص) با محوریت کتاب نقد قرآن» راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

بررسی ایات مربوط به همسران پیامبر در تفاسیر فریقین راهنما جامعه الزهرا کارشناسی ارشد

مستندات قرآنی احتجاجات امام رضا(ع) راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی ارشد

بررسی عذابهای نازل شده بر بنی اسرائیل در قرآن راهنما جامعه الزهرا کارشناسی ارشد

زیارت اهل قبور از نگاه مفسران راهنما آموزش عالی بنت‌الهدی کارشناسی ارشد

نقد و بررسی مقوله اعجاز علمی قرآن با توجه به مقاله اندریاس راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی آیات امامت در تفاسیر المیزان و التحریر و التنویر راهنما جامعه الزهرا کارشناسی ارشد

بررسی سنتهای اجتماعی بنی اسراییل در قران راهنما جامعه الزهرا کارشناسی ارشد

جایگاه روایات تفسیری در تفسیر الفرقان راهنما دانشکده اصول الدین کارشناسی ارشد

معنا شناسی مفاهیم و واژه های فراعرفی در قرآن راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

نقش تربیتی بانوان در ترویج فرهنگ شهادت با محوریت آیات و روایات راهنما دانشکده علوم قرآنی قم کارشناسی ارشد

تحلیل زبان¬شناسی ساختارگرایی متن سوره¬ی مبارکه¬ی نجم راهنما دانشکده علوم قرآنی قم دکتری در حال تدوین

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

جلسات مستمر هفتگی تفسیر قران از سال 78 تا کنون

معینه حج سال 1387 و 1393و1398

مبلغه حج در حوزه علمیه خواهران مدینه منوره 1390

سخنرانی و تبلیغ در مناسبتها

سخنرانی در دانشگاه در مناسبات فرهنگی

تبلیغ در بسیج دانشجویی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب