نام نام خانوادگی: علی آهنگ

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی بجنورد

    رایانامه: ahang@quran.ac.ir

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، 1392

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، 1383

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، 1380

 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، درک متن
 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

 تدریس دروس تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث و تفسیر  از سال 1388؛ روشهای تفسیری ، مکاتب تفسیری ، تاریخ قرآن ، تفسیرترتیبی، تفسیر مقدماتی، تفسیر موضوعی، اعراب القرآن، مفردات القرآن، تاریخ حدیث، رجال ، فقه الحدیث ، درایه الحدیث و... . کارشناسی و ارشد از سال 1388

 فعالیت های علمی اجرایی

معاون آموزشی دانشکده علوم قرآنی بجنورد از سال 1389 تا 1398

 شرکت در دوره ها

 طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع «اصول تعلیم و تربیت در اسلام» و «علم و دین» به مدت 32 ساعت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم آبان 1390

کارگاه آموزشی دانش افزایی اساتید با موضوع « تفسیر موضوعی قرآن کریم»، «معنا شناسی و تفسیر متن» و «آموزش نرم افزار onenote» به مدت 32 ساعت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم تیرماه 1391

کارگاه آموزشی دانش افزایی اساتید با موضوع « مبانی ترجمه قرآن کریم» و «آسیب شناسی پژوهشهای علوم قرآنی» به مدت 12 ساعت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم اردیبهشت 1392

کارگاه آموزشی دانش افزایی اساتید با موضوع « روش شناسی تفاسیر با رویکرد ترتیب نزول» به مدت 8 ساعت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم بهمن 1389

کارگاه آموزشی دانش افزایی اساتید با موضوع «کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس درس و محیط آموزشی» به مدت 14 ساعت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم شهریور 1396

کارگاه مهارت افزایی اعضای هیات علمی با موضوع «نحوه استفاده از قابلیتهای مختلف سیستم گلستان»، به مدت 8 ساعت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 7و8شهریور 1396

کارگاه مهارت افزایی اعضای هیات علمی، در سه محور «آموزش پژوهش محور»، «اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی» و «استخراج مقالات علمی پژوهشی از پایان نامه ها»، به مدت 8 ساعت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 13شهریور 1396

کارگاه مهارت افزایی اعضای هیات علمی، با موضوع «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»، به مدت 8 ساعت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 14شهریور 1396

اصول و شیوه تدوین متون درسی بر اساس استاندارهای سازمان سمت به مدت 4 ساعت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم تیرماه 1398

روش شناسی تفسیر قرآن کریم به مدت 4 ساعت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم خرداد 1398

 انجمن های علمی

استاد راهنمای انجمن علمی دانشجویی-از سال 1395

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه (با تاکید بر کتاب مشکله الحدیث) دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فهم حدیث ش2 پیاپی8 بهار و تابستان 1397

مفسری نامدار از خطه طوس (گذری بر احوالات میرزا محمد مشهدی و تفسیر تبیان) فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان ش1 پائیز94

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

a research in the narrative interpretation of tibyane soleimani Afghanistan Quarterly افغانستان، 11، 2016

 مقالات در همایش های داخلی

مقایسه سبک زندگی قرآنی با سبک زندگی غربی کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم شیراز - پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز 1395 کنفرانس بین المللی

شاخصه های استکبارستیزی در قیام عاشورا یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397 همایش بین المللی

فلسفه و ماهیت حجاب در ادیان توحیدی؛ سیر تکاملی حجاب در اسلام همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب تهران دانشگاه الزهرا 1396 همایش ملی

منشا فطری حجاب و عفاف در ادیان الهی سیری در پیدایش و تحول حجاب همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی زاوه دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 1396 همایش ملی

اصول بنیادین مبارزه انبیاء (ع) با نمادهای استکباری (با تکیه بر شیوه مبارزاتی حضرت موسی (ع)) یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397 همایش بین المللی

بن مایه ها و مصداق های ادبیات مقاومت در متن وصیت نامه های شهدای دانشجوی خراسان شمالی نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی بجنورد دانشگاه کوثر 1396 همایش منطقه ای

درخشان پرتوی از انوار درخشان کنگره ملی آقا نجفی همدانی همدان موسسه شهید محراب آیه الله مدنی با همکاری دانشگاه بوعلی همدان 1396 کنگره ملی

نقش آموزه های مهدویت در غنای فرهنگی جامعه اولین کنگره ملی پژوهشهای علوم انسانی اسلامی گرگان مرکز علمی و کاربردی خانه کارگر گرگان 1393 کنگره ملی

 مقالات در همایش های خارجی

 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

تحقیق و تصحیح ج3  تفسیر تبیان سلیمانی استادراهنما علوم و معارف قرآن کریم مشهد 1395

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب