نام نام خانوادگی: سید محمد نقیب

    سمت: رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: دانشیار

    دانشکده علوم قرآنی قم

    رایانامه: nagheb@Quran.ac.ir

    رزومه عربی      رزومه انگلیسی

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات
 فارغ التحصیل مرکز آموزش های تخصصی تفسیر و علوم قرآنی در مقطع سطح 4
 آشنایی با زبان های خارجی
 
 افتخارات و جوایز

 دارای پایان نامه برتر سطح 4 حوزه علمیه قم در سال 1391

استاد برتر جامعه الزهراء سلام الله علیها در سال تحصیلی 1396

 سوابق و تجربیات تدریس

تدریس در مقطع دکتری سطح 4 در جامعه الزهراء سلام الله علیها و مجمع عالی تفسیر 

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1389 تا کنون در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و جامعه الزهرا سلام الله علیها

تدریس در مقطع کارشناسی از سال 1393 تا کنون در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 فعالیت های علمی اجرایی

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از سال 1397 تا کنون

رییس دانشکده علوم قرآنی قم از اردیبهشت 1393 تا آبان 1394

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از سال 94 تا سال 98

معاون پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از سال 94 تا سال 96

رئیس اداره نظارت و ارزیابی گروه های معارف اسلامی دانشگاه های کشور، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به مدت 10 سال

رئیس اداره پذیرش اساتید معارف اسلامی دانشگاه های کشور، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به مدت دو سال

رییس کمیسیون قرآن و علوم انسانی مجمع علوم انسانی اسلامی .

رییس همایش بررسی دیدگاههای علامه جوادی آملی

مدیر سنجش و پذیرش اساتید معارف اسلامی دانشگاه های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به مدت دو سال

رئیس اداره مدیران گروه های معارف اسلامی دانشگاه ها و سرپرست دفتر جذب اساتید معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به مدت دو سال

دبیر علمی همایش ملی سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی در سال 1394

دبیر علمی و دبیر دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با موضوع قرآن کریم و فرهنگ انقلاب در سال 1396

عضو هیأت تحریریه مجله تخصصی پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت.

عضو حقوقی کمیته برنامه ریزی دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1381 تا سال 1392

عضو حقیقی کمیته برنامه ریزی دروس معارف اسلامی در دانشگاه پیام نور از سال 1390 تا سال 1393

عضو حقیقی و رئیس هیأت امنای موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اجتهاد با حکم وزیر محترم علوم

دبیر علمی همایش وقف و تمدن

دبیر علمی همایش وقف و سلامت و امور خیریه.

 شرکت در دوره ها
 
 انجمن های علمی
عضو هیأت مدیره انجمن علمی قرآن و تحول علوم از سال 94 تا کنون
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

*مقاله های علمی- پژوهشی

1- خصائص النبی رویکردها، ضرورت و بایستگی¬ها. مجله تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم شماره 43-44

2- کاربست های تاریخ در قرآن کریم مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی. سال1398.شماره 3

3- تحلیل مدیریت منابع عمومی ثروت (انفال) با تاکید بر انفال در حکومت اسلامی. مجله حکومت اسلامی . سال98شماره91

4-  بررسی تطبیقی-تحلیلی ترجمۀ قرآن بهرام پور و صفوی بر پایۀ الگوی انسجام هالیدی و حسن (مطالعه موردی سورۀ نازعات)  نویسندگان: سید محمد نقیب، مرتضی سازجینی، سید محمد موسوی . نشریه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی . زمستان 97

5- اعتبار سنجی اصالت خطبه 219نهج البلاغه با بررسی چالشها و دیدگاههای حدیثی و تاریخی خطبه . نویسندگان: رحمان عشریه ، مهران خاکسار کندر، سیدمحمد نقیب. مجله پژوهش نامه علوی. شماره 16 سال 1397

6- نمط اداره موارد الانفال فی المجتمع الاسلامی فی القرآن و السیره النیویه«دراسه فقهیه مقارنه لاراء علماء الفریقین». نویسندگان: سیدمحمدنقیب، جعفر بچاری، طاهره سادات طباطبایی امین. مجله الکلیه الاسلامیه الجامعه . النجف الاشرف. 22/10/1429ق 8/7/2018م

7- دراسه تاثیر العوامل القرآنیه فی التاریخ مجله الکلیه الاسلامیه الجامعه نجف اشرف شماره 58جزء اول. سال2020فروردین 99

7- بررسی ادبی ساختار لااقسم در قرآن کریم . نویسندگان: سیدمحمد نقیب، مرتضی ساز جینی، سیدمحمد موسوی. فصلنامه مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت. شماره 43

8- بررسی روایات عرضه در گزاره های مربوط به سیره پیامبر و اهل بیت ع. نویسندگان لیلا ابراهیمی و سید محمدنقیب. دو فصلنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث. پژوهشکده قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی. شماره 62. پاییز و زمستان 96

9- بازخوانی حقیقت اراده الهی در پرتو نظریه سلطنت نفس در اندیشه محقق خویی .نویسندگان سیدمحمدنقیب، حسن رضایی هفتادر و محمدعلی اسماعیلی. فصلنامه حکمت اسلامی. پذیرش 22/12/97-

10- بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران در باره جزای قتل عمدی مومن و رابطه آن با مساله توبه در آیه 93 نساء. مجله پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبایی.1397

11- مفهوم شناسی نظام تامین اجتماعی در دولت کریمه مهدی موعود با تاکید بر مفهوم قرآنی حیات طیبه . مجله مشرق موعود. 1398پذیرش

12- تحلیل اثر بخشی روایات معصمومین بر نظرات تفسیری علامه طبا طبایی. مجله مطالعات قرآنی سال1399پذیرش

13- بررسی نقش آیه فصدع بما تؤمر در کیفیت دعوت رسول اکرم ص. مجله پزوهشهای قرآنی. سال 1399پذیرش

14- باز تعریف نظام تامین اجتماعی و بررسی آثار  مترتب. مجله قرآن و علم. پاییز 99

15- مفهوم شناسی نظام تامین اجتماعی با تاکید بر مفهوم حیات طیبه. مجله آموزه های قرآنی.دی ماه 99

 

*مقاله های علمی - ترویجی

1- خصائص النبی رویکردها و بایستگی ها، مجله مشکاه شماره 111تابستان1390

2- بررسی تطبیقی دیدگاه دیدگاه مفسران در باره ذنب منسوب به پیامبر ص و ارتباط آن با عصمت پیامبر در آیه دوم سوره مبارکه فتح.مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث جامعه المصطفی. شماره 12. 

3-بررسی دیدگاه عدم دست یابی به مدلول برخی از آیات بدون آگاهی بر سبب نزول با تکیه بر دیدگاه علامه طبا طبا یی در المیزان. نشریه حدیث اندیشه. شماره 32 

4-مدخل خصایص النبی ، دانشنامه حج و حرمین شریفین، پژوهشگاه حج وزیارت، 1395

 

*مقاله های علمی - تخصصی

1- مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و تمایز آن با پژوهشهای تطبیقی وتفسیر علمی. مجله تفسیر پژوهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. شماره 5بهار وتابستان 1395.سیدمحمدنقیب، عباس یوسفی، مرتضی ساز جینی.

2- راهکارهای عملی کردن آموزه های قرآن در جامعه دینی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی. دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای نوین در آموزه های قرآن و سنت. سال دوم/شماره دوم-پاییز و زمستان 1397. نویسندگان سیدمحمدنقیب وعباس روحانی .

 

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

انفال در فرهنگ قرآن از دیدگاه فریقین، اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم، انجمن علمی قرآن و تحول علوم، بهمن 94

الانفال فی ثقافه القرآن من وجهه نظر الفریقین، اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم، انجمن علمی قرآن وتحول علوم، بهمن 94.سیدمحمدنقیب . جعفر بچاری

بررسی اثبات وجود امام زمان عج با تکیه بر مسأله نزول ملائکه در شب قدر، چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، سید محمد نقیب و فاطمه باقری گلزاری، بهمن 97

استکبار ستیزی جامعه اسلامی بر اساس قاعده فههی نفی سبیل، یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، سید محمد نقیب و رحیم حاصلی، فرودرین 97 

شیوه ها و راهکارهای گسترش اندیشه استکبار ستیزی از منظر امام خمینی ره، یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، سید محمد نقیب و عبدالله شایسته، فروردین 97

شناخت شناسی مفهوم و جریان استکباری با محوریت قرآن کریم، یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، سید محمد نقیب، امیرخانی، مسعود کلبی، فرودرین 97

مبانی و شاخصه های جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم در نگاه آیت الله سبحانی، همایش ملی قرآن کریم و جهانی بودن، جامعه المصطفی اصفهان، سید محمد نقیب و فرج الله عباسی، 1397

واکاوی اعتدال در آرزو و امل از نگاه امام علی علیه السلام، چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، سید محمد نقیب و قاسم ابراهیمی، دانشگاه قم 1396

تحلیل و بررسی نگرش آیات قرآن کریم درباره حقیقت روح، چهارمین کنگره بین امللی فرهنگ و اندیشه دینی، سید محمد نقیب و رضا جهانبخش، دانشگاه قم 1396

بررسی اثبات وجود امام زمان ع با تکیه برمساله نزول ملایکه در شب قدر. چهارمین کنفرانس بین المللی پزوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران. فاطمه باقری گلزاری و سیدمحمدنقیب. 1397

 

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

بررسی تطبیقی خصائص النبی در قرآن از نگاه فریقین، نشر پژوهشگاه سازمان حج و زیارت (مشعر)، سال 1395

تدوین و گرد آوری مجموعه مقالات دهمین همایش پژوهشهای قرآنی با موضوع قرآن کریم و فرهنگ انقلاب. 3جلد. انتشارات دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

سنت های تاریخی در قرآن و روایات، درسنامه کارشناسی ارشد حوزه علمیه خواهران، نشر هاجر وابسته به حوزه علمیه خواهران، سال 1397

اخلاق تفسیر، انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1397

 پایان نامه ها

راهنمایی پایان نامه های ارشد و دکتری علوم قرآنی در جامعه الزهراء و دانشگاه علوم ومعارف قرآن 20مورد به اتمام رسیده و 17 مورد در حال انجام

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

ارزیابی علمی مقالات و جزوات علمی اساتید معارف اسلامی

مصاحبه گر گزینش پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه ها

مصاحبه گر علمی متقاضیان تدریس گرایش منابع اسلامی((تفسیر قرآن و نهج البلاغه)) در دانشگاه

مصاحبه گر علمی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ اسلام و علوم قرآنی جامعه الزهرا(س)

خوشنویسی در مقطع عالی

شرکت در کارگاه های مختلف روش تحقیق، روش تدریس، روشهای ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی، پروپزال نویسی و پایان نامه نویسی

دیدار از مراکز و شخصیت های علمی دانشگاهی و حوزوی کشور عراق، تابستان 97

دیدار از مراکز و شخصیت های علمی کشور لبنان، پاییز 97

دیدار از مراکز و خصیت های علمی کشور سوریه، پاییز 97

 

سفرهای علمی

1-دیدار از مراکز و شخصیت های علمی دانشگاهی وحوزوی کشور عراق. تابستان 1397

2-دیدار از مراکز و شخصیت های علمی کشور لبنان پاییز 1397

3- دیدار از مراکز و شخصیت های علمی کشورسوریه پاییز 1397

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب