اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به ترتیب حروف الفبا

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به تفکیک دانشکده

 

محمود ابوترابی ابندانسری زهره اخوان مقدم سید محمد اسماعیلی صمد اسمی سید عبدالله اصفهانی
     
 مسعود اقبالی محمد اکبری رضا امانی احمد امیدوار سکینه آخوند
       
نفیسه آذربایجانی مهدی آریان فر علی آهنگ عسگر بابازاده اقدم مهدی باکویی
       
 جعفر بچاری محمدرضا برکات محمدجواد توکلی خانیکی مجید چهری عباسعلی حسن پور مقدم
         
 حمید حسن زاده اصفهانی سید قاسم حسینی سید معصوم حسینی بی بی حکمیه حسینی دولت آباد سید عبدالرسول حسینی زاده
     
حسین خانی کلقای محمدمهدی خواجه پور بنادکی سید کریم خوب بین خوش نظر مهدی داوری دولت آبادی محسن دیمه کارگراب 
 
کبری راستگو  محسن رجبی  زینب روستایی  محمد سبحانی یامچی  رضا سعادت نیا 
   
سیده فاطمه سلیمی الهه شاه پسند  علی اصغر شعاعی  مجید صادقی مزیدی  محمداسماعیل صالحی زاده 
       
طاهره سادات طباطبایی امین  مهدی عبدالهی پور  رحمان عشریه  علی غضنفری  محمد فاتحی 
         
جواد فرامرزی  محمد فرهانی  مجتبی قربانیان  معصومه قنبرپور  حمید کمانکش 
     
 جواد کارخانه فاطمه کاظم زاده  علیرضا کاوند  محمدمهدی کریمی نیا  وفادار کشاورزی 
     
محمد محقق روح الله محمدی  علی محمدی آشنانی  حمید محمدی راد  مجتبی محمدی مزرعه شاهی 
       
 حسین مقدس عیس ملاشاهی زارع  سید محمدرضا موسوی شوشتری  رضا مهدیان فر  سیدعلی میرآفتاب 
   
 زهره نریمانی هادی نصیری سید محمد نقیب  مجتبی نوروزی  حسن علی نوروزی آزارکی 
       
عبدالرسول هادیان شیرازی  بهمن هادی لو  محمدعلی همتی     
         

 

تنظیمات قالب