نام نام خانوادگی: محسن دیمه کار گراب

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی مشهد

    رایانامه: dimeh@quran.ac.ir

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1393

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق علیه السلام، سال 1389

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق علیه السلام، سال 1387

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

پژوهشگر منتخب هیئت علمی در دانشکده علوم قرآنی مشهد، سال 1393

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن، در هفته پژوهش آذرماه 1396

استاد راهنمای برتر پایان نامه در سال تحصیلی 96-97

پژوهشگر برگزیده کتاب پژوهشی برتر «تفسیر القرآن الکریم للشیخ الصدوق»، دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)، اردیبهشت 1399

پژوهشگر موفق به چاپ اولین کتاب «تفسیر القرآن الکریم للشیخ الصدوق»، اثر مشترک بین المللی دانشگاه امام صادق (ع)، دستاورد طرح پژوهشی

کسب رتبه دوم در مسابقات قرآن در دانشگاه فردوسی مشهد، مرحله دانشگاهی، رشته مقاله نویسی، 1390

کسب رتبه دوم در مسابقات قرآن در دانشگاه رازی، مرحله ملی، رشته مقاله نویسی، 1390

کسب رتبه سوم در همایش ملی امام حسن عسکری (ع)، بخش مقاله نویسی، تهران، 1392

تقدیر در زمره پژوهشگران برگزیده بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، تهران، برج میلاد، 1391

تقدیر در زمره پژوهشگران برگزیده بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، تهران، سالن اجلاس سران، 1392

کسب رتبه اول در مقاله نویسی دومین همایش حدیث رضوی قم، شهریور 1393

کسب رتبه اول کنگره ملی شیخ صدوق در بخش مقاله نویسی، شهرری 1395

تقدیر در شمار برگزیدگان مقاله نویسی، همایش وحید بهبهانی، کربلا مقدسه، با امتیاز علمی از یونسکو، 1394

تقدیر در شمار برگزیدگان همایش سلمان ملتقی الادیان، مدائن عراق، 1394

کسب رتبه شایسته تقدیر در جشنواره مکتوب رضوی، یزد، 1398

کسب رتبه سوم در همایش ملی آموزه های سیاسی امام رضا علیه السلام، بجنورد، 1393

تقدیر در شمار برگزیدگان مقالات علمی همایش استکبارستیزی، دانشگاه علوم و معارف قرآن، 1397

 سوابق و تجربیات تدریس

تاريخ حديث مقطع کارشناسی 390_2

كلام (2) مقطع کارشناسی 391_1

تفسير مقدماتي مقطع کارشناسی

تاريخ قراآت (1) مقطع کارشناسی

تاريخ قراآت (2) مقطع کارشناسی

علوم قرآن 3 مقطع کارشناسی 391_2

تفسير موضوعي (1) مقطع کارشناسی

روش تحقيق مقطع کارشناسی

تاريخ قراآت (2) مقطع کارشناسی

مفردات قرآن 1 مقطع کارشناسی 392_1

آشنايي با مباني و قواعد تفسير مقطع کارشناسی

آشنايي با روشها و گرايشهاي تفسيري مقطع کارشناسی

كلام (3) مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي (2) مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي (2) مقطع کارشناسی 392_2

مفردات مقطع کارشناسی

پروژه تحقيقاتي مقطع کارشناسی 393_1

قرائت متون عربي 2 مقطع کارشناسی

مفردات قرآن 1 مقطع کارشناسی

مبادي و مفاهيم اخلاق اسلامي مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي 2 مقطع کارشناسی

پروژه تحقيقاتي مقطع کارشناسی

مفردات مقطع کارشناسی

پروژه تحقيقاتي مقطع کارشناسی

روش تحقيق مقطع کارشناسی 393_2

مفردات قرآن 2 مقطع کارشناسی

تاريخ قرآن (1) تحصيلات تكميلي

روش تحقيق مقطع کارشناسی

تاريخ تفسير مقطع کارشناسی

تفسيرموضوعي3 مقطع کارشناسی

آشنايي با علوم حديث تحصيلات تكميلي

پروژه تحقيقاتي مقطع کارشناسی

مفردات قرآن 1 مقطع کارشناسی 394_1

آشنايي با علوم حديث تحصيلات تكميلي

تاريخ قرآن (2) تحصيلات تكميلي

علوم قرآني 1 مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي 2 مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي4 مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي 1 تحصيلات تكميلي

مفردات قرآن 2 مقطع کارشناسی 394_2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصيلات تكميلي

پايان نامه (عددي) تحصيلات تكميلي

روش تحقيق مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي 5 مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 2 تحصيلات تكميلي

كلام(1) مقطع کارشناسی

شناخت نهج‌البلاغه مقطع کارشناسی 395_1

شناخت نهج‌البلاغه مقطع کارشناسی

اصول و مقدمات تفسير مقطع کارشناسی

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصيلات تكميلي

علم الحديث مقطع کارشناسی

فقه الحديث مقطع کارشناسی

تفسيرموضوعي3 مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 1 تحصيلات تكميلي

كلام(2) مقطع کارشناسی

تاريخ حديث مقطع کارشناسی 395_2

تفسير موضوعي 3 مقطع کارشناسی

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصيلات تكميلي

پايان نامه (توصيفي) تحصيلات تكميلي

تفسير ترتيبي 2 تحصيلات تكميلي

پايان نامه (توصيفي) تحصيلات تكميلي

كلام(3) مقطع کارشناسی

مصطلح‌ الحديث مقطع کارشناسی 396_1

مصطلح‌ الحديث مقطع کارشناسی

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصيلات تكميلي

تفسير موضوعي 7 مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 4 مقطع کارشناسی

آشنايي با علوم حديث تحصيلات تكميلي

آشنايي با علوم حديث تحصيلات تكميلي

روش تحقيق در علوم قرآن و حديث مقطع کارشناسی 396_2

روش تحقيق در علوم قرآن و حديث مقطع کارشناسی

تاريخ حديث مقطع کارشناسی

فقه الحديث 1 مقطع کارشناسی

پايان نامه (توصيفي) تحصيلات تكميلي

مباني فهم و نقد حديث تحصيلات تكميلي

تفسير ترتيبي 5 مقطع کارشناسی

پايان نامه (توصيفي) تحصيلات تكميلي

پايان نامه (توصيفي) تحصيلات تكميلي

علوم قرآن (2) تحصيلات تكميلي

اصول و مقدمات تفسير مقطع کارشناسی 397_1

مصطلح‌ الحديث مقطع کارشناسی

رابطه قرآن و سنت مقطع کارشناسی

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصيلات تكميلي

تحليل قصص قرآن(1) مقطع کارشناسی

نقد و بررسي روايات تفسيري تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي روايات تفسيري تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي روايات تفسيري تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي روايات تفسيري تحصيلات تكميلي

تاريخ حديث مقطع کارشناسی 397_2

تاريخ حديث مقطع کارشناسی

مأخذ شناسي حديث مقطع کارشناسی

تحقيق موضوعي در حديث مقطع کارشناسی

تاريخ قرآن (1) تحصيلات تكميلي

پايان نامه (توصيفي) تحصيلات تكميلي

مفردات قرآن تحصيلات تكميلي

تحليل قصص قرآن(2) مقطع کارشناسی

علوم قرآن (2) تحصيلات تكميلي

پايان نامه (توصيفي) تحصيلات تكميلي

مصطلح‌ الحديث مقطع کارشناسی 398_1

مصطلح‌ الحديث مقطع کارشناسی

مفردات قرآن مقطع کارشناسی

قصص انبيا در قرآن و عهدين مقطع کارشناسی

رابطه قرآن و سنت مقطع کارشناسی

تاريخ قرآن (2) تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي روايات تفسيري تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي روايات تفسيري تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي روايات تفسيري تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي روايات تفسيري تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي روشها و مكاتب تفسيري تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي روشها و مكاتب تفسيري تحصيلات تكميلي

روش تحقيق در علوم قرآن و حديث مقطع کارشناسی 398_2

تاريخ حديث مقطع کارشناسی

تاريخ حديث مقطع کارشناسی

فقه الحديث 3 مقطع کارشناسی

فقه الحديث 3 مقطع کارشناسی

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصيلات تكميلي

مفردات قرآن كريم 1 تحصيلات تكميلي

مفردات قرآن كريم 1 تحصيلات تكميلي

 فعالیت های علمی اجرایی

برگزاری کارگاه آموزشی «نحوه نگارش مقاله علمی-پژوهشی» در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد 94-93

برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوه استفاده از نرم افزارهای نور» در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد 94-93

برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوه نگارش مقاله علمی-پژوهشی» در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد 95-94

برگزاری نشست علمی «بن مایه های کلامی امامت در قصص قرآن کریم» در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد آذرماه 1395

برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با مهارت های تدوین پایان نامه و مقالات پژوهشی» در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد 1395

برگزاری کارگاه آموزشی «اصول و فنون تدوین مقاله های علمی» در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد 1398

برگزاری کارگاه آموزشی «شیوه های نقد و تحلیل در تدوین مقالات علمی و پایان نامه ها» در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد 1398

 شرکت در دوره ها

"ایراد سخنرانی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

 به عنوان مربی در کارگاه توانمندسازی مدیران دار القرآن تابعه بسیج ناحیه مالک اشتر 

 

" تهران ۱۳۹۵/۲/۱۸

"مشارکت فعال علمی و فرهنگی در غرفه دانشکده علوم قرآنی در 5 سال متوالی 

مشارکت در دهمین، یازدهمین، دوازدهمین، سیزدهمین، چهاردهمین 

نمایشگاه بین‌المللی قرآن و عترت 

" مشهد ۱۳۹۵

ایراد سخنرانی علمی-فرهنگی در دانشگاه امام صادق علیه السلام در نشست علمی رونمایی کتاب «تفسیر القرآن الکریم للشیخ الصدوق» اثر متقاضی تهران ۱۳۹۸

" ۸جلسه ایراد سخنرانی علمی-فرهنگی در محرم و صفر  

در راستای اشاعه اصل امامت، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت حسینی  

" دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۳

سخنرانی علمی-فرهنگی با موضوع «بررسی جامعه شناختی قصه اصحاب سبت با تکیه بر مسأله امامت» دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۴

سخنرانی علمی-فرهنگی با موضوع «انتظار فرج و آداب آن در سوره یوسف» دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۳

سخنرانی علمی-فرهنگی با موضوع «الگوها و اسوه های عاشورا» دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۵

سخنرانی علمی-فرهنگی با موضوع «مواجهه حضرت موسی ع با طاغوت های عصری(اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)» دانشکده تربیت مدرس مشهد 1395

سخنرانی علمی-فرهنگی با موضوع «عظمت اصحاب سید الشهداء علیه السلام  » دانشکده تربیت مدرس مشهد 1396

سخنرانی علمی-فرهنگی با موضوع «زیارت معصومین علیهم السلام به ویژه مقوله زیارت اربعین» دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۷

سخنرانی علمی-فرهنگی با موضوع «هدایت به امر از منظر علامه طباطبایی ره» دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۸

سخنرانی علمی-فرهنگی و تاریخی با موضوع «فتوحات عصر خلفاء » مشهد ۱۳۹۸

شرکت در برنامه محفل انس قرآن با حضور سید جواد حسینی مشهد ۱۳۹۳

حضور در فوق برنامه به مناسبت روز ارتش مشهد ۱۳۹۶

حضور در برنامه فرهنگی با موضوع طب سنتی حاج آقای ضیایی مشهد ۱۳۹۷

حضور در مراسم شهادت حضرت زهرا مشهد ۱۳۹۶

 ۱۲جلسه سخنرانی علمی-فرهنگی و عقیدتی در نمازخانه دانشکده تربیت مدرس قرآن کریم، بین الصلاتین مشهد ۱۳۹۵

برگزاری نشست تخصصی «بررسی و نقد کتاب آیین قرائت و کتابت قرآن کریم با محوریت سبک تصریفی زبان قرآن»  به عنوان دبیر نشست تخصصی نقد کتاب مشهد

کارگاه آموزشی «مبانی کاربرد زبان‌های سامی در مطالعات قرآنی» دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳

کارگاه آموزشی پژوهشی «بررسی روش های تدبر در قرآن از رهگذر واکاوی مفهوم قرآنی تدبر» دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی «مطالعات میان رشته ای قرآنی در غرب» دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۸

نشست علمی « تقابل و تعامل هرمونتیک با تفسیر متون ديني» دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۵

نشست علمی «اعجاز عددی و ریاضی قرآن؛ حقیقت یا توهم؟» دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۵

نشست علمی و هم اندیشی « آشنایی با فرآیند ارتقاء رتبه اعضای هیأت علمی و استفاده از تجربیات استادان برجسته کشور » دانشکده تربیت مدرس مشهد ۱۳۹۵

نشست علمی « راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب » دانشکده تربیت مدرس مشهد 1397

 انجمن های علمی

"حضور فعال در دانشکده تربیت مدرس قرآن کریم

(به ویژه در کنار انجمن علمی و بسیج دانشجویی دانشکده)" از سال ۱۳۹۲ تا کنون

استاد راهنمای دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد نیمسال اول و دوم ۹۳-۹۴

استاد راهنمای انجمن علمی رشته تفسیر قرآن کریم در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد نیمسال اول و دوم ۹۴-۹۵

استاد مشاور انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی مشهد دو نیم سال ۱۳۹۵

استاد مشاور انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی مشهد ۴سال متوالی

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

گونه شناسی روایات تفسیری امام رضا علیه السلام مجله علمی پژوهشی حدیث پژوهی دانشگاه کاشان 3

بررسی روش تفسیری علامه مجلسی در بحارالانور مجله علمی و پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء 1سال 43

روش های علامه مجلسی در نقد سند حدیث با تکیه بر مرآت العقول مجله علمی و پژوهشی علوم و قرآن حدیث دانشگاه تهران

استدلال روایی شیخ صدوق بر نزول دفعی قرآن کریم و نقد ادله ی مخالفان مجله علمی پژوهشی علوم حدیث قم 62

بررسی ابعاد کلامی آیه انّی جاعل فی الارض خلیفه از منظر فریقین مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه زبان قرآن و تفسیر پیام نور 1 1391

مبانی و روش شیخ صدوق در تفسیر قرآن کریم مجله علمی پژوهشی پژوهش های قرآن و حدیث 2 1392

اصول و گونه های اعجاز در سیره امام رضا (علیه السلام) مجله فرهنگ رضوی 1 1392

شاخص های سبک زندگی از منظر قرآن کریم برگزیده مسابقات سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با امتیاز علمی-پژوهشی

شاخصه های تمدن سازی تربیت محور در تفسیر المیزان برگزیده هشتمین دوره مسابقات بین المللی پژوهش های قرآنی

بررسی روایات سبعه احرف در منابع امامیه مجله علمی و پژوهشی علوم حدیث 2 1393

روش علامه طباطبایی در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر المیزان مجله علمی و پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء 3 1394

بن مایه های کلامی مهدویت در قصص قرآن مجله مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) 18 1395

واکاوی شیوه های شیخ انصاری در نقد سند حدیث مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد(مجله فقه و اصول) 105 1395

بررسی روایت انا نقطه تحت الباء مجله علوم حدیث قم 17 1396

بررسی روایت لم یکذب ابراهیم (ع) قط الا فی ثلاث در میراث روایی اهل سنت مجله حدیث پژوهی دانشگاه کاشان 17 1396

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد علیه السلام بر پایه روش تحلیل گفتمان فصلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 13 1395

انجبار ضعف سند و گونه های آن از منظر شیخ انصاری مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (ع) 2 1396

مواجهه امام رضا (علیه السلام) با گفتمان حدوث و قدم قرآن مجله علمی و ‍‍پژوهشی فرهنگ رضوی 18 1396

کارآمدی استنباط کلامی از قصص قرآن مجله علمی و پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن آران و بیدگل 7 1394

استنادات کلامی امام رضا علیه السلام به آیات قصص در حوزه قیامت مجله علمی و پژوهشی فرهنگ رضوی 24 1397

نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل بیت علیهم السلام در زمینه امامت مجله علمی و پژوهشی کتاب قیم دانشگاه آیت الله حائری میبد 19 1397

بن مایه های کلامی امامت در قصص قرآن از منظر شیخ مفید مجله علمی پژوهشی آموزه های قرآنی 20 1393

بررسی درخواست حضرت نوح (ع) در آیه 45 سوره هود در تفاسیر فریقین مجله علمی و پژوهشی مطالعات تفسیری قم دارای مجوز چاپ

بررسی مجادله امام علی (ع) با پیامبر صلی الله علیه و آله در مصادر اهل سنت مجله علمی و پژوهشی مطالعات فهم حدیث 12 1399

انگاره تکرار تاریخ در اندیشه علامه طباطبایی با محوریت آیه 214 سوره بقره مجله علمی و پژوهشی مطالعات تفسیری قم دارای مجوز چاپ

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

تنوع و نوآوری در بیان داستان محاجه حضرت ابراهیم (ع) با آزر و قومش در قرآن کریم صحیفه مبین/ شماره44 دانشگاه آزاد اسلامی

رسالت منتظران در زمینه سازی برای ظهور و تحقق دولت کریمه صحیفه مبین/ شماره48 دانشگاه آزاد اسلامی

مبانی و شاخصه های انفاق صحیح در قرآن کریم بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

اهمیت خراسان قبل و بعد از ورود امام رضا (ع) به آن نهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع)

جایگاه معجزات امام هادی (ع) در سیره علمی و ولایی ایشان همایش ملی امام هادی (ع)

نقش عنصر رهبری در بیداری امت های اسلامی از منظر قرآن کریم مسابقات بین المللی قرآن کریم

مبانی تشکیل حکومت عدل اسلامی و دلایل لزوم آن از منظر قرآن کریم مسابقات بین المللی قرآن کریم

کارکرد مبانی رجال شناسی وحید بهبهانی در نقد احادیث فقهی همایش بین المللی علامه وحید بهبهانی کربلای مقدسه بین المللی

تاثیر گفتمان های کلامی عصر امام رضا (ع) بر جهت گیری های تفسیری ایشان همایش حدیث رضوی قم 1393

اصول حاکم بر رفتار سیاسی امام رضا (ع) همایش آموزه های سیاسی رضوی بجنورد 1393 ملی

گونه شناسی اجتهادهای تفسیری کلامی ابن بابویه کنگره ملی شیخ صدوق تهران دانشگاه امام صادق (ع) 1396 ملی

راهکارهای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با تکیه بر حرم حضرت محمد هلال (ع) همایش ملی امام زاده هلال (ع) ملی

«نقش رهبران جوامع اسلامی در عزت یا ذلت امت ها با تأکید بر قرآن کریم» همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

واکاوی نگرش امیرالمؤمنین علیه السلام به مقوله حاکمیت و قدرت سیاسی دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت قم

زیرساخت های فرهنگی اجرای اقتصاد مقاومتی بر پایه آموزه های وحیانی نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم

اضلاع بنیادین و راهبردی سبک زندگی در سیره و سنت رضوی همایش علمی امام رضا علیه السلام و پاسخگویی قرآن به پرسشهای عصر تهران ۱۳۹۴

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

تفسیر القرآن الکریم للشیخ الفقیه ابی جعفر ابن بابویه، دارالحکمیه و دانشگاه امام صادق 2018

مجموعه تفسیری امام رضا علیه السلام، بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)

بن مایه های امامتی در قصه های قرآنی، بنیاد امامت قم

مجموعه تفسیری امام رضا علیه السلام به زبان فارسی، دو جلد، ترجمه وزارت ارشاد بهار 98

آداب زیارت از دیدگاه اسلام/ترجمه باب المزار وسائل الشیعه، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی

عنایات امام رضا علیه السلام به عالمان/ناظر علمی کتاب، با همکاری فتح الله درخشان زیر نظر آقایان غلامحسین حیدری و محمدناصر انتصاری، معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی 1398

 پایان نامه ها

بررسي مواجهه مفسران كلامي اهل سنت با آیات امامت و گونه شناسی و نقد لغزش های ایشان در فهم این آیات راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1397/11/30

تبیین قرآنی هدایت باطنی امام و بررسی شبهات آن راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1398/06/30

بررسی مبانی و آموزه های کلامی امامت در قصه طالوت در قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1398/06/31

بررسی تقدس زدایی از شخصیت پیامبر صلّی الله علیه و آله در صحاح ستّه با رویکرد قرآنی راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1396/11/25

بررسي أيات موهم عىم عصمت حضرت نوح، ابراهیم و موسی با رویکرد تطبیقی در آراء تفسیری سید مرتضی، علامه طباطبایی، زمخشری و فخر رازی راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1397/06/31

گونه شناسی معجزات امیرالمومنین علیه السلام با رویکرد قرآنی راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1395/11/13

الگوی جهان عاری از خشونت از منظر قرآن و عترت راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1395/11/16

بررسی تطبیقی آراء تفسیری سیّد مرتضی در امالی با تفاسیر کشّاف، مفاتیح الغیب و المیزان در حیطه توحید راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1395/11/16

بن مايه هاي كلامي امامت در آیات الاحکام راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1396/06/31

تصويرسازی هنری آیات قصص حضرت موسی (ع) راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1397/11/30

تمدن اسلامی، آسیب ها و راهکارها با رویکردی به قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1397/11/30

راهکارهای پویاسازی نهاد وقف در پیشبرد عدالت اجتماعی با رویکردی به قرآن کریم و سیره معصومان علیهم السلام راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1398/12/14

بررسی خاستگاه، سیر تطور و اعتبار تجوید قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1399/02/01

بن مایه های کلامی امامت در ادعیه قرآنی انبیاء راهنمایی علوم و معارف قرآن علوم قرآنی مشهد 1399/02/02

 طرح های پژوهشی

تفسیر القرآن الکریم للشیخ الفقیه ابی جعفر بن بابویه(شیخ صدوق) دکتر محمود کریمی اتمام یافته بیروت/ دارالمعارف الحکمیة-تهران دانشگاه امام صادق علیه السلام

 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب