ورود به پنل کاربری
فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 
گزارش، نقد و بررسی آراء کریستف لوگزنبرگ در کتابت قرائت آرامی - سریانی قرآن

قیمت : 300,000  ریال

کریستف لوگزمبرگ در سال 2000م با تألیف کتاب
The Syro-Aramaic Reading of the Koran. A Contribution to the Decoding of the Language of the Koran
( قرائت آرامی - سوری قرآن، جستاری در ایضاح زبان قرآن) تلاش کرد تا قرائتی جدی از برخی آیات قرآن ارائه دهد. به زعم وی نزدیک یک چهارم آیات قرآن دارای ابهام است که باید بر اساس زبان آرامی- سریانی رمزگشایی شود. مهترین دلیال وی بر این ادعا، زبان مخلوط آرامی- عربی عصر نزول ساکنان مکه و عدم کتابت قرآن را به زبان اصلی نفهمیده و نیاز به رمز گشایی دارد. در این کتاب مبانی نویسنده ارائه، بررسی و نقد گردیده و چند مورد از روش وی نیز در رمز گشایی آیات مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.