.
پژوهش محوری و تولید علوم کاربردی، مهمترین اولویت دانشگاه در مسائل پژوهشی و تحقیقاتی است
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم:

پژوهش محوری و تولید علوم کاربردی، مهمترین اولویت دانشگاه در مسائل پژوهشی و تحقیقاتی است

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در آستانه گرامیداشت روز پژوهش به تشریح فعالیت های این دانشگاه در هفته پژوهش پرداخت.

همایش بین المللی بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار می شود
معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خبر داد:

همایش بین المللی بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار می شود

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از برگزاری همایش بین المللی بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله العضمی جوادی آملی از سوی این دانشگاه خبر داد.

تشریح برنامه های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
در گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین اسماعیلی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مطرح شد:

تشریح برنامه های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به تشریح برنامه های درحال انجام و پیش روی این معاونت پرداخت.