.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد اسماعیلی

سمت: معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

رشته و گرایش تحصیلی: سطح چهار حوزه علمیه قم در رشته فقه و اصول

رزومه اجرایی

شماره تماس: 37604070-025

داخلی: 316


رایانامه: Esmaeili620@gmail.com

روز و ساعت پاسخگویی به تماسها: سه شنبه ها ساعت 10 الی 11

مدیران و کارشناسان فرهنگی و دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی

علی محمودی

مسئول دفتر و کارشناس امور فرهنگی 02537604070 360
         
محمدرضا احمدی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی 02537604070 358
         

علی ابوالقاسم ولوجردی مدیر دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی 02537604070 364
         

علی ابوالقاسم ولوجردی مسئول اداره مشاوره، بهداشت و سلامت 02537604070 390
         
  مهدی رجبی کارشناس امور خوابگاه ها، رفاهی 02537604070 361
         
  علی جوازان کارشناس کمیسیون موارد خاص و تغذیه 02537604070 362