مقدمه

یکی از مهمترین رسالت ها و اهداف دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان، مسأله فرهنگ سازی و رشد و ارتقای معرفت، اندیشه و خرد اندیشه ورزان و دانش جویان در سطح دانشگاه و جامعه است؛ در کشورهای اسلامی، مسأله فرهنگ سازی و تعلیم و تربیت اخلاقی -دینی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و نقش آفرینی دانشگاه در تربیت یافتگی دانش پذیران و دانش جویان، از اهداف غایی و مطلوب نهایی دانشگاه قلمداد می شود؛ از آنجا که در همه دانشگاه ها، از جمله دانشگاه های کشورهای اسلامی مساله آموزش، پژوهش و تربیت، نیازمند بستر و زمینه تحقق است، معاونت دانشجویی به عنوان مهمترین رکن زمینه ساز رفاه و آسایش برای دانشجویان، به هدف تسهیل شرایط تحصیل، تهذیب، مطالعه و پژوهش، به شمار رفته و وظیفه ذاتی اش، ایجاد بستر مناسب و شرایط مطلوب برای رشد علمی، فکری و معرفتی دانشجویان است. با توجه به رسالت و مأموریت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، در عرصه آموزش معارف وحیانی – قرآنی، حل چالش ها و معضلات جامعه بر مبنای نگره های قرآنی و رهیافتهای دینی، به هدف تربیت دانشجویان قرآنی، بصیر و اثرگذار در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران، معاونت دانشجویی دانشگاه، مسئولیت سیاست گذاری ، برنامه ریزی و هدایت تمام امور دانشجویی دانشگاه در زمینه مسائل رفاهی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و تأمین نیازهای ضروری آنان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت های خود را به مدد بخش های زیر مجموعه خود به انجام می رساند.

 

 

چشم انداز ده ساله معاونت دانشجویی

با توجه به رویکرد دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم در حوزه تفکیک معاونت دانشجویی از معاونت فرهنگی در دانشگاه و با عنایت به حجم فعالیتهای حوزه دانشجویی که بخش قابل توجهی از برنامه های مرتبط با دانشجویان را به خود اختصاص داده، در راستای چشم‌انداز ده ‌ساله دانشگاه، معاونت دانشجویی، خدمات دانشجویی و رفاهی برتر و متمایزی را به دانشجویان مجرد و متأهل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ارائه می‌دهد و افق پیش روی خود را، تأمین رفاه و شرایط لازم زندگی دانشجویی دانسته که متناسب با الگوی برنامه های توسعه قرآنی اخلاق محور و بر اساس ارزشها و باورهای اسلامی، قرآنی  و انقلابی است.

 

 

مأموریت های معاونت دانشجویی
 • اداره کلیه امور دانشجویی و سرپرستی فعالیتهای تربیت بدنی، بهداشتی درمانی، مشاوره دانشجویی، خدمات رفاهی اجتماعی دانشجویان و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه
 • تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرایی امور دانشجویی و تدوین اصول برنامه های رفاه دانشجویان بر اساس مقررات
 • بررسی مسائل و مشکلات دانشجویی با کمک صاحبنظران اجتماعی و برقراری ارتباط با اولیای دانشجویان قسمتهای ذیربط تربیتی،اجرای برنامه مشاوره دانشجویی و رسیدگی به مشکلات درحد مقررات
 • ایجاد ارتباط معنوی و فعال میان استادان ، مسئولان و دانشجویان با هماهنگی قسمت های ذیربط
 • تهیه و اجرای برنامه های لازم در زمینه تربیت بدنی و تفریحات سالم و بهداشت روانی و جسمی و نیز امور درمانی و بیمه برای دانشجویان
 • تهیه و اجرای برنامه های لازم در جهت رفاه شبانه روزی دانشجویان از قبیل اداره امور تغذیه و خوابگاه ها در حد مقدورات
 • تهیه و تنظیم برنامه های لازم در زمینه کار و اشتغال دانشجویان و رسیدگی به امور کمک هزینه دانشجویی برابر مقررات مربوطه
 • همکاری در زمینه ایجاد صندوق قرض الحسنه و تعاونی مصرف دانشجویان در حد مقررات
 • برنامه ریزی در جهت ایجاد تسهیلات لازم در زمینه آموزش های تخصصی و فنی حرفه ای دانشجویان در ابعاد مختلف
 • برنامه ریزی در جهت اجرای صحیح و مناسب آئین نامه ها و مقررات تشویقی و نیز انضباطی دانشجویان و تصمیم گیری لازم
 • پیش بینی بودجه نیروی انسانی و احتیاجات امور دانشجویی و انعکاس گزارش لازم به ریاست دانشگاه و قسمت های ذیربط
 • ارائه پیشنهاد و نظر در مورد بورسهای تحصیلی دانشجویان
 • ارزیابی امور تهیه آمار و گزارش های لازم جهت ارائه به ریاست دانشگاه
 • شرکت در جلسات مجامع شوراها و کمیته های مربوط به منظور ایفای مسئولیت های قانونی
 • بررسی، پیگیری و رسیدگی به مشکلات تحصیلی دانشجویان

 

اهداف بلند مدت ده ساله معاونت دانشجویی
 1.  افزایش میزان رضایتمندی دانشگاهیان از خدمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با معاونت دانشجویی
 2. ارتقاء اثربخشی و کارایی سازمانی حوزه‌های تحت پوشش معاونت دانشجویی
 3. برخورداری از امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری روزآمد
 4. دستیابی به نظام نیروی انسانی خلاق و توانمند معتقد و ملتزم به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای معرفت قرآن بنیان
 5. افزایش میزان تعامل با نهادهای سیاستگذار درون و برون دانشگاهی
 6. دستیابی به منابع مالی پایدار
 7. کاهش تصدی‌گری معاونت دانشجویی در ارائه خدمات رفاهی از طریق برون‌سپاری

 

اهداف کوتاه مدت پنج ساله معاونت دانشجویی
 1. استانداردسازی فضای خوابگاهی و پوشش صد درصدی متقاضیان استفاده از خوابگاه
 2. تامین و پوشش صد در صدی  وامهای دانشجویی در جهت رفع دغدغه‌های مادی دانشجویان
 3. کیفیت بخشی به وضعیت تغذیه دانشجویان با استفاده از مواد اولیه مرغوب و نظرسنجی‌های منظم
 4. پوشش صد در صدی ضریب نفوذ بیمه حوادث دانشجویی به منظور حمایت از دانشجویان در حوادث
 5. تاسیس و گسترش دفاتر مشاوره در دانشکده ها به منظور همراهی و کمک به دانشجویان در مقابل مشکلات مبتلا به
 6. شناسایی دانشجویان دارای مشکلات خاص جسمی و روحی و ارائه کمکهای مشاوره ای به آنها با انجام طرح پایش سلامت جسمی و روحی در ابتدای هر سال برای دانشجویان ورودی جدید
 7. گسترش ورزشهای عمومی در سطح دانشکده‌ها در جهت تقویت جسمی و نشاط روحی دانشجویان
 8. رفع مشکلات آموزشی دانشجویان از طریق پیگیری و تشکیل کمیسیونهای موارد خاص دانشگاه و استانی
 9. مشارکت و نظارت هر چه بیشتر دانشجویان در اداره دانشگاه از طریق سپردن بعضی از امور به آنها طبق قانون و بر مبنای آیین نامه کار دانشجویی و تشکیل شورای صنفی دانشجویان
 10. استفاده از ظرفیت خیرین و کمکهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی در جهت تقویت استانداردهای مدیریت دانشجویی

 

راهبردهای معاونت دانشجویی
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های خدماتی رفاهی مرتبط با مدیریت امور دانشجویی
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت تن و روان
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز تربیت بدنی
 • بهبود خدمات رفاهی ارائه شده به دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • ارتقاء کمیت و کیفت خدمات ارائه شده به دانشجویان غیرایرانی
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با کمیسیون موارد خاص
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با شورای انضباطی
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با شورای صنفی دانشجویان 
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با افزایش کارایی سازمانی معاونت
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با افزایش اثربخشی سازمانی معاونت
 • توسعه امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری
 • توسعه امکانات و تجهیزات نرم‌افزاری
 • تقویت توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان معاونت مطابق با نیازهای روز
 • لحاظ کردن ویژگی‌های انگیزشی مناسب برای کارکنان
 • تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و ارزیابی عملکرد کارکنان
 • شناسایی هدفمند و برقراری ارتباط موثر با مراکز مرتبط درون دانشگاهی و برون دانشگاهی
 • جذب اعتبارات و کمک‌های مالی  از سازمان اوقاف و کمکهای مردمی
 • برگزاری یا بهره‌برداری از دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با معاونت دانشجویی (بهداشتی، مشاوره‌ای و ...)
 • توسعه خدمات رفاهی در راستای دستیابی به منابع مالی پایدار(اجاره خوابگاه در ایام تعطیلات با همکاری آموزش و پرورش و برون سپاری آشپزخانه)

 

تنظیمات قالب