.

 دفتر ریاست

دفتر مدیریت هر مجموعه، نبض ارتباطی مدیریت مجموعه با ارباب رجوع و پرسنل مجموعه را در دست داشته، کلیه ارتباط های متقابل مدیریت مجموعه با بیرون را تنظیم می کند. بدین جهت در ایجاد نگرش مثبت یا منفی نسبت به مدیریت مجموعه خود عاملی بسیار مهم می باشد . هماهنگی در ایجاد ارتباط رئیس دانشگاه با پرسنل و ارباب رجوع، هماهنگی تشکیل جلسات هیات رئیسه و شوراهای مختلف دانشگاه، ارتباط مکاتبه ای و تلفنی ریاست دانشگاه با سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت علوم، دانشکده ها و سایر مراکز دولتی و غیر دولتی،پیگیری مصوبات هیات رئیسه و شوراها و کمیسیون های مختلف دانشگاه، انعکاس اخبار متعدد دانشگاه و دانشکده ها به مراکز مختلف و تعامل مستمر با سایت دانشگاه و روابط عمومی از جمله فعالیت های جاری  حوزه ریاست می باشد.

 

روابط عمومی وامور بین الملل

يكي‌ از عواملي‌ كه‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهميت‌ و ارزش‌ اساسي‌ دارد و آنها را در نيل ‌به‌ هدف‌­ها ياري‌ مي‌دهد، كيفيت‌ رابطه‌ آنها با افراد و مؤسساتي‌ است‌ كه‌ با آنها سروكار دارند و همچنين ‌با افكار عمومي‌ جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ فعاليت‌ مشغولند. هر اندازه‌ اين‌ ارتباط بطور مفيدي‌ مستقر و به‌ شكل‌ مؤثري‌ گسترش‌ يافته‌ باشد، به‌ همان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گروه‌ و مؤسسه‌ در دستيابي‌ به‌ اهداف‌ خودموفق‌تر مي‌باشد. اكنون‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ اساسي‌ در مديريت‌ پذيرفته‌ شده‌ كه‌ افراد و مؤسسات‌ براي ‌رسيدن‌ هرچه‌ بهتر و راحت‌تر به‌ مقاصد خود نيازمند به‌ حسن‌ رابطه‌ و درك‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ بايكديگر و عموم‌ مردم‌ مي‌باشند.