معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه فخیم علوم و معارف قرآن کریم – که در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین دانشگاه ماموریت گرا در حوزه نشر و گسترش اندیشه و دانش قرآنی شناخته می شود – فعالیت خویش را از سال 1368 و از پی تاسیس و راه اندازی دانشکده علوم قرآنی تهران آغاز نمود. روی آوری شمار فراوانی از مشتاقان ساحت وحی الهی و ارادتمندان آستان پاک قران کریم، نظر مسوولان را بر گسترش کمی و کیفی این نهاد مقدس جلب نمود؛ تا اینکه در سال 1387 این دانشکده به دانشگاه دگرگون شد و از بستر تشکیل هیات علمی بر مشروعیت دیرینه خویش افزود. حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به عنوان متولی بنیادین برنامه ریزی راهبردی و اجرای سیاست کلان آموزشی دانشگاه، به امر تربیت دانشجویان و شهروندان قرآنی افتخار دارد.  

 

 

تنظیمات قالب