شرح وظایف حوزه ریاست و روابط عمومی 

ایجاد ارتباط اداری بین رئیس دانشگاه و واحدهای متبوع، اعم از شفاهی و كتبی و پیگیری آن ها

دریافت، ثبت و پی گیری نامه هایی كه لازم است به رؤیت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به آن‌ها

پی گیری اجرای دستورات ریاست دانشگاه در مکاتبات ارجاعی به بخش‌های مختلف

تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه

گسترش همکاری های رسانه‌ای و ارتباطات مؤثر با مؤسسات، سازمان ها، نهادها و رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری ملی و فرا ملی

تقویت سامانه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی دانشگاه

تبلیغ و تقویت جایگاه و نمانام دانشگاه در سطح ملی و بین المللی

برنامه ریزی جهت تقویت نمانام دانشگاه و اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی

ترویج و بازتاب بروندادهای علمی، اجرایی و تربیتی دانشگاه

تبلیغ و ترویج در راستای جلب حمایت‌های حقیقی و حقوقی، مادی و معنوی از دانشگاه

پی‌گیری، دریافت و جمع بندی گزارش فعالیت‌های حوزه‌های مختلف دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه

تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور

ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به افراد، بخش‌ها، دانشکده ها و مراکز تابعه

انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت های علمی و سیاسی و ... داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذیربط

تهیه پیش نویس، ثبت و ارسال نامه ها، احکام انتصاب، دستورها، بخشنامه ها و دعوتنامه های حوزه ریاست

برنامه ریزی، انجام امور دعوت و تدوین و ابلاغ صورتجلسات هیأت رئیسه و پی گیری مصوبات مربوطه

اداره امور دبیرخانه هیأت امناء و پی گیری مصوبات و تکالیف محوله از سوی هیأت امناء

پی گیری و امحاء اوراق زائد بر اساس قانون سازمان اسناد ملی ایران

اداره امور دبیرخانه مرکزی دانشگاه و نظارت بر دبیرخانه‌های دانشکده‌های علوم قرآنی، به منظور هماهنگی و حفظ انسجام امور مربوطه

انجام کلیه امور مربوط به دریافت، ثبت، صدور، پی گیری و بایگانی مکاتبات عادی و محرمانه دانشگاه

پی گیری، دعوت و انجام امور اداری تشکیل شوراهای دانشگاه و كمیسیون های مختلف و ابلاغ مصوبات آن ها به واحدهای ذی ربط

پاسخگویی به مراجعات حوزه ریاست و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه

ارتباط با رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب جهت انتقال و تبادل اخبار و اطلاع رسانی فعالیت‌ها و عملکرد دانشگاه

پی گیری اخبار، تحولات و رویدادهای مرتبط با حوزه‌های عملکردی و رسالت دانشگاه و اطلاع رسانی به حوزه‌های ذی ربط

همکاری در برنامه‌ریزى و اداره امور کنفرانسها و سمینارهای ملی و بین المللی، تشكیل جلسات، تنظیم برنامه های نشست ها، مراسم و فعالیت های عمومی و مناسبتی دانشگاه و انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح این گونه فعالیت ها

انجام کلیه امور اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها، انتشار اخبار، اطلاعات و گزارشات عمومی دانشگاه و تدوین و توزیع نشریات و بولتن، جهت اطلاع کارکنان و مخاطبان

اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه

به¬روز رسانی و پشتیبانی محتوایی پرتال و سایت خبرگزاری دانشگاه

عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینارها، مصاحبه ها و ... و نگهداری سوابق آن ها

بررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فعالیت های دانشگاه و تهیه پاسخ های لازم

ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز ونگهداری و تصحیح و تدوین اطلاعات به هنگام

هماهنگی در تهیه مصاحبه رادیوئی ، تلویزیونی و مطبوعاتی و نظارت برانجام آن

 

تنظیمات قالب