شرح وظائف اداره همکاری‌های علمی و بین المللی

برنامه ریزی و ایجاد زمینه ارتباط و همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها  مراکز علمی و آموزشی و سازمان‌های ملی و بین المللی داخل و خارج کشور، همسو با اهداف و راهبردهای دانشگاه

ایجاد و برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز علمی خارج به منظور جمع آوری اطلاعات علمی و تحقیقاتی مورد نیاز، کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهای نوین و دانش روز و همچنین جلب همكاری آنان در زمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری

تدوین مفاد تفاهم نامه همکاری و انجام اقدامات لازم جهت انعقاد آن با مؤسسات داخلی و خارجی مرتبط و همسو

همکاری در برگزاری سمینارها، كنفرانس‌ها و همایش‌های ملی و بین المللی  با همكاری واحدهای زیربط دانشگاه 

هماهنگی و ارتباط با واحد "همكاری‌های علمی و بین المللی" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت اعزام هیئت‌هایی از دانشگاه به خارج از كشور و پذیرش هیأت‌های خارجی به منظور همكاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی متقابل با هماهنگی بخش‌های ذی ربط

طراحی و برگزاری دوره‌های دانش افزایی یا مهارت افزایی ملی و بین المللی با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی

انجام اقدامات و مقدمات لازم در راه اندازی دوره‌های آموزشی یا پژوهشی مشترک با مؤسسات داخلی و خارجی با هماهنگی واحدهای زیربط و در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوطه

تشریك مساعی در برقراری ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه با انحمن‌های علمی، مجامع علمی و بین المللی و دانشمندان خارجی 

انجام امور مربوط به شركت اعضای هیأت عملی دانشگاه در فرصت‌های مطالعاتی و مجامع علمی و بین المللی خارج از كشور و نظارت بر امور تحصیلی و پژوهشی آنها با هماهنگی واحدهای ذیربط دانشگاه

دعوت از متخصصان ایرانی مقیم خارج و متخصصان خارجی جهت همكاری علمی با دانشگاه

انجام امور مربوط به پذیرش، اخذ اقامت، ویزای ورود و خروج استادان و دانشجویان خارجی متقاضی فرصت مطالعاتی، تدریس یا تحصیل در دانشگاه

تهیه و تدوین راهنمای دانشگاه و پشتیبانی محتوایی پرتال و خبرگزاری دانشگاه به زبان‌های عربی و انگلیسی

ترجمه نامه‌ها، نشریات و مدارك ارجاعی مختلف به زبان‌های فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و واحدهای تحقیقاتی تابعه

انجام كلیه مكاتبات خارجی دانشگاه

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

برنامه‌های اجرایی

شناسایی دانشگاه‌ها و موسسات خارجی همسو با اهداف دانشگاه

توسعه تعاملات علمی با دانشگاه‌ها و موسسات داخلی و خارجی

ایجاد ساز کار فرصت‌های مطالعاتی و انجام بازدیدهای علمی داخلی و خارجی

تدوین آیین نامه، اخذ مجوز و ایجاد زیرساخت‌های جذب دانشجویان خارجی

ایجاد ساز کار، اخذ مجوز و هماهنگی برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک ملی و بین المللی 

طراحی پروژه‌های پژوهشی و پایان نامه در راستای تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

طراحی پروژه‌های پژوهشی و پایان نامه در راستای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزاری نشست‌های تبیینی مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند دانشگاه اسلامی و... 

ایجاد ساز کار اطلاع رسانی همایش‌ها و فرصت‌های مطالعاتی و ظرفیت‌های پژوهشی به اعضای هیات علمی

حمایت از حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین المللی

تنظیمات قالب