.
 برترین معلم قرآن جهان اسلام معرفی شد
در جشنواره بین المللی رضوان ،

برترین معلم قرآن جهان اسلام معرفی شد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برترین معلم قرآن جهان اسلام از سوی جشنواره بین المللی رضوان شد.