معرفی برترین معلم قرآن جهان اسلام
در جشنواره بین المللی رضوان ،

معرفی برترین معلم قرآن جهان اسلام

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برترین معلم قرآن جهان اسلام از سوی جشنواره بین المللی رضوان شد.

تنظیمات قالب