چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

جستجوگر شماره تماس

 

فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره داخلی دانشکده کدشهر
مرتضی رضوانی زاده رئیس حوزه ریاست،روابط عمومي و اموربین الملل 37604070 302 سازمان مرکزی دانشگاه 25
محمود ابرنجین کارشناس دفتر ریاست دانشگاه 37604070 301 سازمان مرکزی دانشگاه 25
محسن شفیعی کارشناس روابط عمومی و امور رسانه 37604070 306 سازمان مرکزی دانشگاه 25
محمد بیگلری نژاد کارشناس ارتباطات، امور دانشکده و بین الملل 37604070 304 سازمان مرکزی دانشگاه 25
سید جلال الدین رضوی دبیرخانه مرکزی دانشگاه 37604070 307 سازمان مرکزی دانشگاه 25
روح الله شفیعی اقدم کارشناس حراست اسناد 37604070 313 سازمان مرکزی دانشگاه 25
علی محمدی رئیس دانشگاه 37604070 301 سازمان مرکزی دانشگاه 25
علیرضا صالحی رئیس اداره حراست 37604070 330 سازمان مرکزی دانشگاه 25
حسین بقایی کارشناس حراست پرسنلی و فناوری 37604070 330 سازمان مرکزی دانشگاه 25
مرتضی رضوانی زاده مدیر برنامه ریزی راهبردی،آمار و فناوری 37604070 302 سازمان مرکزی دانشگاه 25
علی دلیران کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 37604070 325 سازمان مرکزی دانشگاه 25
حیدرعطار کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 37604070 312 سازمان مرکزی دانشگاه 25
علیرضا شاهین گروه ارزیابی عملکرد(بازرسی) 37604070 390 سازمان مرکزی دانشگاه 25
حمیدرضا ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و منابع 37604070 340 سازمان مرکزی دانشگاه 25
حسین فیضی مدیر امور اداری دانشگاه 37604070 343 سازمان مرکزی دانشگاه 25
روح الله چهره قانی کارشناس کارگزینی، رفاهی، بیمه و بازنشستگی 37604070 344 سازمان مرکزی دانشگاه 25
محمد چابک کارپرداز و بایگانی اداری 37604070 347 سازمان مرکزی دانشگاه 25
مهدی مهتابی مدیر امور مالی دانشگاه 37604070 346 سازمان مرکزی دانشگاه 25
محمدعلی آقابابایی كارشناس حسابداري کارکنان 37604070 342 سازمان مرکزی دانشگاه 25
محمد احمدگل کارشناس اموال و بایگانی مالی 37604070 345 سازمان مرکزی دانشگاه 25
سید محمد نقیب معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 37604070 370 سازمان مرکزی دانشگاه 25
منصور صادقی دفتر معاونت و کارشناس آموزشی 37604070 370 سازمان مرکزی دانشگاه 25
مهدی عبداللهی پور مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی 37604070 357