جستجوگر شماره تماس
 

فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره داخلی دانشکده کدشهر
مرتضی رضوانی زاده رئیس حوزه ریاست،روابط عمومي و اموربین الملل 37604070 302 25
محمود ابرنجین کارشناس دفتر ریاست دانشگاه 37604070 301 25
محسن شفیعی کارشناس روابط عمومی و امور رسانه 37604070 306 25
محمد بیگلری نژاد کارشناس ارتباطات، امور دانشکده و بین الملل 37604070 304 25
سید جلال الدین رضوی دبیرخانه مرکزی دانشگاه 37604070 307 25
روح الله شفیعی اقدم کارشناس حراست اسناد 37604070 313 25
سید محمد نقیب رئیس دانشگاه 37604070 301 25
جابرزاده رئیس اداره حراست 37604070 330 25
حسین بقایی کارشناس حراست پرسنلی و فناوری 37604070 330 25
علی دلیران 37604070 325 25
حیدرعطار 37604070 312 25
اصفهانی گروه ارزیابی عملکرد(بازرسی) 37604070 390 25
محمد فاتحی معاون توسعه مدیریت و منابع 37604070 340 25
ابوالقاسم مدیر امور اداری دانشگاه 37604070 343 25
روح الله چهره قانی کارشناس کارگزینی، رفاهی، بیمه و بازنشستگی 37604070 344 25
سعید مرادی کارپرداز و بایگانی اداری 37604070 347 25
مهدی مهتابی مدیر امور مالی دانشگاه 37604070 346 25
محمدعلی آقابابایی كارشناس حسابداري کارکنان 37604070 342 25
محمد احمدگل کارشناس اموال و بایگانی مالی 37604070 345 25
مهدی داوری معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 37604070 370 25
رضا ضرغام زاد دفتر معاونت و کارشناس آموزشی 37604070 370 25
مهدی عبداللهی پور مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی 37604070 357 25
حجت الله لطفی مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی(حضوری، آزاد..) 37604070 374 25
مجتبی احمدی کارشناس برنامه ریزی و توسعه آموزشی 37604070 373 25
سیدحافظ نوراللهی کارشناس امور فارغ التحصیلان، شاهد و ایثارگر 37604070 353 25
ذبیح الله سهرابی کارشناس نظارت، ارزیابی و استعدادهای درخشان 37604070 354 25
علی رضا کاوند مدیر پژوهشی دانشگاه 37604070 371 25
روح الله متقی نیک دفتر معاونت و کارشناس امور پژوهشی 37604070 355 25
حسینی فرد مدیرهمکاری های علمی و انتشارات 37604070 350 25
رحیم حاصلی کارشناس همکاری های علمی و انتشارات 37604070 356 25
ملکی کارشناس کتابخانه ها 37604070 377 25
حمید کمانکش معاون فرهنگی و دانشجویی 37604070 360 25
علی محمودی دفترمعاونت - کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی 37604070 360 25
محمدرضا احمدی مدیر فرهنگی و اجتماعی 37604070 368 25
سیدمصطفی سیدیان مدیر دانشجویی 37604070 364 25
مهدی رجبی کارشناس امور دانشجویی(امور رفاهی، خوابگاه و.) 37604070 361 25
سید حسین موسوی کارشناس امور دانشجویی(تربیت بدنی،تغذیه و..) 37604070 362 25
علیرضا شاهین کارشناس مشاوره و درمان 37604070 363 25
چابک حفاظت فیزیکی 37604070 300 25
سید معصوم حسینی رئیس دانشکده 44271450 119 11
نعمت الله اکبری مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 44296663 119 11
داوود بهمنش کارشناس فرهنگی و کانون قرآن و عترت 44271450 118 11
زینب رجایی کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 44271450 110 11
علی رنجبر مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 44271450 117 11
مرتضی ثقفی معاون توسعه مدیریت و منابع 44271450 107 11
حسین طاهری کارشناس اداری و مالی 44271450 115 11
اصغر کریم زاده كارشناس دانشجويي 44271450 115 11
مجتبی شیر سوار مسوول خوابگاه برادران 44234507 103 11
سیده رضوان حسینی مسوول خوابگاه خواهران 44260035 103 11
سید عبدالله اصفهانی معاون آموزش و پژوهش 44271450 108 11
حسین رودی کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی 44290291 105 11
فاطمه شفیعی کارشناس کتابخانه 44271450 111 11
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 44271450 101 11
سید احمد سجادی رئیس دانشکده 45850771 102 31
عبدالرسول دری مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 45850771 102 31
رضا سعادت نیا معاون آموزش و پژوهش 45850771 106 31
محمدهادی تسلمیان کارشناس پژوهش 45850771 107 31
روح الله ناظمی کارشناس آموزشی 45850771 108 31
مهدی اثنی عشران معاون توسعه مدیریت و منابع 45850774 111 31
سعید رمضانی کارشناس اداری و مالی 45850771 110 31