فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره داخلی دانشکده کدشهر
احمد رضا نوروزی مسئول تاسیسات 33338301 20 ملایر 81
مهدی غیاثوند کارشناس اداری مالی 33338301 16 ملایر 81
حسین طاهری کارپردازی 44266001 115 آمل 11
عباس محمدی مسئول تاسیسات 44266001 115 آمل 11
مجتبی شیرسوار خوابگاه برادران 44234507 0 آمل 11
زینب رجایی کارشناس فناوری اطلاعات 44266001 110 آمل 11
فاطمه شفیعی کارشناس کتابخانه 44266001 111 آمل 11
اسفندیار لونجی آشپزخانه 44266001 112 آمل 11
سیده رضوان حسینی خوابگاه خواهران 44260035 103 آمل 11
عیسی ملاشاهی زارع ریاست دانشکده 32228946 102 زابل 54
سید علی هاشمی معاون اداری مالی 32221127 103 زابل 54
فرشته کریمی دهنو معاون آموزش و پژوهش 32221128 117 زابل 54
حمید رضا حسینی طباطبایی کارشناس اداری مالی 32221128 113 زابل 54
نرگس گازران کارشناس فناوری اطلاعات 32221128 111 زابل 54
سید ابراهیم حسینی کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 32221128 112 زابل 54
محمد رضا شهریاری خوابگاه برادران 32221128 105 زابل 54
حمید کول کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 32221128 105 زابل 54
مهدی مهماندوست خواجه داد کارشناس آموزش 32221128 119 زابل 54
محدثه محمد قاسمی کارشناس کتابخانه 32221128 116 زابل 54
محدثه محمد قاسمی کارشناس پژوهش 32221128 116 زابل 54
علی رنجبر تیلکی کارشناس امور فارغ التحصیلان 44266001 117 آمل 11
حمید کول کارشناس دانشجویی 32221128 105 زابل 54
نرگس گازران کارشناس تحصیلات تکمیلی 32221128 111 زابل 54
محمود دهمرده نگهبانی و تلفن خانه 32221128 112 زابل 54
اسحاق سالاری نگهبانی و تلفن خانه 32221128 112 زابل 54
علیرضا نائب پور نگهبانی و تلفن خانه 32221128 112 زابل 54
کامبیز جعفری حراست 33350071 0 ملایر 81
میثم باقرنسب کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 36339824 11 خوی 44
مصطفی ابراهیمی رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه 46342042 110 خمین 86
مسعود شریفی کارشناس دانشجویی 46342043 106 خمین 86
حمید احمدی کارشناس کتابخانه 46342044 118 خمین 86
زهرا احمدی کارشناس اداری مالی 46332856 105 خمین 86
محمد رضا باقری مفرد کارشناس آموزش 46342044 103 خمین 86
سامان اسماعیلی یگانه معاون اداری مالی 46342044 104 خمین 86
حمید کمانکش معاون آموزش و پژوهش 46342041 102 خمین 86
محمد حسین رجبیه ریاست دانشکده 49342044 101 خمین 86
حامد رنجبری نگهبانی و تلفن خانه 46342042 101 خمین 86
محمود کمره نگهبانی و تلفن خانه 46342042 101 خمین 86
احمد امیدوار اتاق هیئت علمی 46342044 117 خمین 86
سید محمد اسماعیلی اتاق هیئت علمی 46342044 117 خمین 86
محمد مهدی کریمی نیا اتاق هیئت علمی 46342044 117 خمین 86
حمید رنجبر نگهبانی و تلفن خانه 44266001 102 آمل 11
حمید نیکزاد نگهبانی و تلفن خانه 44266001 102 آمل 11
حسن توکلی نگهبانی و تلفن خانه 44266001 102 آمل 11
جواد فرامرزی اتاق هیئت علمی 44266001 122 آمل 11
سید قاسم حسینی اتاق هیئت علمی 44266001 123 آمل 11
سیده فاطمه سلیمی اتاق هیئت علمی 44266001 123 آمل 11
سید قاسم حسینی اتاق هیئت علمی 44266001 123 آمل 11
مریم زنگیوندی کارشناس فناوری اطلاعات 0 113 کرمانشاه 83
دکترمحمدقاسم احمدی ریاست دانشکده 38360620 104 کرمانشاه 83
علیرضاطهماسب پور معاون اداری مالی 38387169 101 کرمانشاه 83
مجیدچهری معاون آموزش و پژوهش 38361934 105 کرمانشاه 83
نگارکرمیان کارشناس آموزش 38360255 102 کرمانشاه 83
مریم خسروی کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 38360255 120 کرمانشاه 83
آذرسیاحی کرم بستی کارشناس اداری مالی 8360255 103 کرمانشاه 83
انسیه صباغی کارشناس کتابخانه 8360255 121 کرمانشاه 83
غلامرضا امینی حراست 38387169 115 کرمانشاه 83
افشین آیینی کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 38360255 122 کرمانشاه 83
هوشنگ پیری کارپردازی 38360255 114 کرمانشاه 83
مجتبی تانی کیونانی مسئول تاسیسات 38360255 116 کرمانشاه 83