فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره داخلی دانشکده کدشهر
فریدون رضایی کارشناس آموزش 32243845 0 ایلام 84
احمد رضا رجبی کارپردازی 33338302 8815 ملایر 81
عامر زمیرزاده حراست 32220370 11 ایلام 84
محمد عباسی کارشناس فناوری اطلاعات 32220370 20 ایلام 84
فرزانه پاشازاده کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 32220370 21 ایلام 84
سید ادریس ناصری عیلامی کارشناس پژوهش 32220370 17 ایلام 84
حامد نوروزیان کارپردازی 32220370 15 ایلام 84
حسین نوری معاون آموزش و پژوهش 32220370 13 ایلام 84
منظر نریمانی کارشناس تحصیلات تکمیلی 32220370 23 ایلام 84
فاطمه جوهری پور کارشناس کتابخانه 32220370 23 ایلام 84
مسعود اقبالی اتاق هیئت علمی 32223841 19 ایلام 84
فرهناز وحید نیا اتاق هیئت علمی 32220370 18 ایلام 84
مهدی غیاثوند کارشناس اداری مالی 33338302 16 ملایر 81
محمد سبزی نگهبانی و تلفن خانه 32220370 14 ایلام 84
محمدجوادسلمانپور ریاست دانشکده 36286271 118 شیراز 713
سوسن عظیم پور کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 36286271 0 شیراز 71
محمدجوادسلمانپور ریاست دانشکده 36286271 118 شیراز 71
مجید صادقی معاون اداری مالی 36286272 132 شیراز 71
لیلا اسماعیلی کارشناس اداری مالی 36272721 116 شیراز 71
زینب علی نژاد کارشناس دانشجویی 36272721 116 شیراز 71
جمال الدین قاسمی کارشناس عمرانی 36272721 114 شیراز 71
محمدرضا ترابیان کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 36264610 128 شیراز 71
احمد همتی بوشهری معاون آموزش و پژوهش 36264693 115 شیراز 71
مریم زهد کارشناس آموزش 36264071 130 شیراز 71
مریم زهد کارشناس آموزش 36264071 130 شیراز 71
جواد عبدلی کارشناس پژوهش 36272721 120 شیراز 71
روح الامین سلاحی کارشناس فناوری اطلاعات 36264692 121 شیراز 71
حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد حسین الهی زاده ریاست دانشگاه 37604070 301 سازمان مرکزی دانشگاه 25
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی رضوانی زاده رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه 37604070 302 سازمان مرکزی دانشگاه 25
ولی نوروزی ریاست دانشکده 36345050 12 خوی 44
میثم باقرنسب کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 36347424 11 خوی 44
اسماعیل نعلبندی معاون اداری مالی 36346668 13 خوی 44
رامین عفیفی کارشناس اداری مالی 0 14 خوی 44
میثم باقرنسب کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 36339824 11 خوی 44
عسگر بابازاده اقدم معاون آموزش و پژوهش 36347424 16 خوی 44
فاطمه پورقلی کارشناس آموزش 36358455 22 خوی 44
شادی حسنلو کارشناس فناوری اطلاعات 0 19 خوی 44
زهرا بصری کارشناس کتابخانه 0 20 خوی 44
حسین خانی اتاق هیئت علمی 0 23 خوی 44
نوروز امینی اتاق هیئت علمی 0 25 خوی 44
روح اله اکبری کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 0 28 خوی 44
معصومه قاضی پور کارشناس دانشجویی 0 17 خوی 44
غلامرضا پور حیدر کارپردازی 0 15 خوی 44
معصومه قنبرپور اتاق هیئت علمی 0 29 خوی 44
سید معصوم حسینی ریاست دانشکده 44266001 104 آمل 11
زهراانتظاری بازکیائی کارشناس آموزش 33350072 23 ملایر 81
سید عبدا... اصفهانی معاون آموزش و پژوهش 44266001 108 آمل 11
مرتضی ثقفی معاون اداری مالی 44266001 107 آمل 11
حسین رودی کارشناس تحصیلات تکمیلی 44291290 105 آمل 11
علی رنجبر تیلکی کارشناس پژوهش 44266001 117 آمل 11
علی رنجبر تیلکی کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 44266001 117 آمل 11
داود بهمنش کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 44266001 118 آمل 11
فروزان کردی وند کارشناس دانشجویی 33350072 23 ملایر 81
فروزان کردی وند کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 33350072 23 ملایر 81
زهرا انتظاری کارشناس تحصیلات تکمیلی 33350072 23 ملایر 81
نعمت اله اکبری کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 44296683 119 آمل 11
اصغر کریم زاده فیروزجائی کارشناس دانشجویی 44266001 115 آمل 11
سعید کوکبی نگهبانی و تلفن خانه 33333733 17 ملایر 81
جواد ابوترابی نگهبانی و تلفن خانه 33333733 17 ملایر 81
احمد رضا رجبی کارپردازی 33338301 16 ملایر 81