فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره داخلی دانشکده کدشهر
محمد جوکار کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 33338302 15 ملایر 81
سید کریم خوب بین خوش نظر ریاست دانشکده 33338303 11 ملایر 81
محمد رضا محمدي پيام معاون آموزش و پژوهش 33350073 12 ملایر 81
سید مهدی قزی کارشناس فناوری اطلاعات 44221960 114 سبزوار 51
مهدی صانعی کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 44221960 101 سبزوار 51
مهدی صانعی کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 44221960 101 سبزوار 51
احمدرضا نوروزی کارشناس پژوهش 33338302 30 ملایر 81
مریم بلالی کارشناس اداری مالی 44221960 102 سبزوار 51
صفیه زرقانی کارشناس دانشجویی 44221960 111 سبزوار 51
سید مهدی قزی حراست 44221960 114 سبزوار 51
مریم عباسی کارشناس کتابخانه 33338302 27 ملایر 81
مژگان بروجردی کارشناس آموزش 44221960 104 سبزوار 51
مریم گودرزی کارشناس پژوهش 33338302 30 ملایر 81
سیدمعصوم حسینی ریاست دانشکده 44266001 101 آمل 11
محمد فاتحی ریاست دانشکده 44221960 101 سبزوار 51
سیدمعصوم حسینی ریاست دانشکده 44266001 101 آمل 11
محمد رضا برکات معاون اداری مالی 44221960 110 سبزوار 51
محمد اکبری نگهبانی و تلفن خانه 44221960 113 سبزوار 51
مهدی استادی کارپردازی 44221960 102 سبزوار 51
احمد کاظمی خوابگاه برادران 44660178 111 سبزوار 51
کاظم فلاح خوابگاه برادران 44660178 111 سبزوار 51
سید محمد نقیب معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 37604070 370 سازمان مرکزی دانشگاه 25
هادی صانعی نگهبانی و تلفن خانه 44221960 113 سبزوار 51
مهدی عبداللهی پور مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی 37604070 357 سازمان مرکزی دانشگاه 25
مهدی عبداللهی پور مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی 37604070 357 سازمان مرکزی دانشگاه 25
حجت اله لطفی مدیر برنامه ریزی آموزشی 37604070 374 سازمان مرکزی دانشگاه 25
نرگس فرهادی خوابگاه خواهران 44657494 111 سبزوار 51
منصور صادقی مسئول دفتر معاونت آموزش 37604070 370 سازمان مرکزی دانشگاه 25
حسین محمدیان کارشناس کتابخانه 44221960 112 سبزوار 51
رضا ضرغام زاد کارشناس تحصیلات تکمیلی 37604070 351 سازمان مرکزی دانشگاه 25
سید حافظ نوراللهی کارشناس امور فارغ التحصیلان 37604070 353 سازمان مرکزی دانشگاه 25
سید مهدی قزی حراست 44221960 114 سبزوار 51
محمد مهدی سائلی کارشناس نرم افزار گلستان 37604070 373 سازمان مرکزی دانشگاه 25
ذبیح الله سهرابی کارشناس آموزش 37604070 354 سازمان مرکزی دانشگاه 25
محمد محقق اتاق هیئت علمی 44221960 107 سبزوار 51
حجت الاسلام و المسلمین رحیم مهدوی پور ریاست دانشکده 32283970 11 بجنورد 58
دکتر مهدی آریان فر معاون اداری مالی 32289371 13 بجنورد 58
مهدی صلاح ریاست دانشکده 33294765 102 زاهدان 54
حمیدرضا حیدری نسب معاون آموزش و پژوهش 33294766 103 زاهدان 54
ملک فهرجی کارشناس دانشجویی 33294766 115 زاهدان 54
رمضان عالی کارشناس اداری مالی 33294766 108 زاهدان 54
سید سلمان حیدری کارشناس فناوری اطلاعات 33294766 116 زاهدان 54
حسن فیوضی کارشناس آموزش 33294765 107 زاهدان 54
عباس قربانزاده کارشناس تحصیلات تکمیلی 33294765 101 زاهدان 54
فاطمه احمدی مقدم کارشناس کتابخانه 33294766 105 زاهدان 54
ملک فهرجی حراست 33294766 115 زاهدان 54
عباس قربانزاده کارشناس پژوهش 33294766 101 زاهدان 54
دکتر علی آهنگ معاون آموزش و پژوهش 32289364 19 بجنورد 58
حسن شاکری کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 32289364 11 بجنورد 58
جواد دهقان کارشناس فناوری اطلاعات 32289364 18 بجنورد 58
عاطفه ناصری کارشناس آموزش 32289364 17 بجنورد 58
فاطمه بابایی کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 32289364 20 بجنورد 58
آسیه بروشکی کارشناس اداری مالی 32289364 15 بجنورد 58
فاطمه بابایی کارشناس دانشجویی 32289364 20 بجنورد 58
مریم رجبی کارشناس کتابخانه 32289364 23 بجنورد 58
دکتر عباسعلی حسن پور اتاق هیئت علمی 32289364 19 بجنورد 58
دکتر مرتضی چراغچی اتاق هیئت علمی 32289364 19 بجنورد 58
حمید رضا رحیمی نگهبانی و تلفن خانه 32289385 25 بجنورد 58
محسن دشتبان نگهبانی و تلفن خانه 32289385 25 بجنورد 58
علی اصغر شریفی راد ریاست دانشکده 32220370 12 ایلام 84